intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích hệ thống

Xem 1-20 trên 18281 kết quả Phân tích hệ thống
 • Bài viết Nâng cao chất lượng các khóa học ngoại ngữ trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập hiện đại khảo sát một số khóa học trực tuyến cho sinh viên tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng và phân tích các nguyên tắc căn bản trong việc khai thác công nghệ dạy-học trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ngoại ngữ.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 3 0   Download

 • Bài viết Thế giới kinh nghiệm trong diễn ngôn thời trang từ góc nhìn của hệ thống chuyển tác và ẩn dụ ý niệm giới thiệu mô hình phân tích đa phương diện theo lý thuyết hệ thống chuyển tác (do Halliday khởi xướng) và ẩn dụ ý niệm (do Lakoff và Johnson đề xuất) trên đối tượng diễn ngôn thời trang Việt Nam.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 8 1   Download

 • Bài viết Phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đi sâu phân tích thực trạng công tác huy động và phân bổ nguồn lực tài chính thông qua hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Lào, phân tích tác động và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa tác động của tín dụng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu ngành và cơ cấu kinh tế theo thành phần tại Lào.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 11 1   Download

 • Bài viết Kết hợp ước lượng nhiễu pha và kênh truyền biến đổi theo thời gian cho hệ thống OFDM tiến hành phân tích sự ảnh hưởng, mô hình hóa hệ thống và từ đó ước lượng sự thay đổi của đáp ứng kênh, nhiễu pha trong hệ thống OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

  pdf5p vilexus 30-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Marketing qua phương thức truyền thông xã hội cộng đồng trực tuyến Facebook: Trường hợp nghiên cứu tại Victoria Hoian Beach resort & Spa thông qua nghiên cứu tình huống tại Victoria Hoi An Beach Resort & Spa nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về marketing qua phương thức truyền thông xã hội trực tuyến (TTXHTT) Facebook; phân tích rõ thực trạng hoạt động của trang Facebook tại Victoria Hoi An Beach Resort & Spa (Khách sạn Victoria Hoi An) và đề xuất những giải pháp định hướng nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing qua phương thức TTXHTT Facebook cho Victoria Hoi An.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Phân tích đặc điểm của hệ thống ROF ghép sóng mang phụ sử dụng máy thu Coherence xây dựng mô hình tính toán của hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến qua sợi quang (RoF) ghép kênh theo sóng mang phụ sử dụng máy thu Coherence; khảo sát các loại nhiễu trội, xác định công suất tín hiệu, tính toán tỉ số tín hiệu trên nhiễu, độ nhạy của máy thu có xét đến ảnh hưởng của các sóng mang phụ đến chất lượng của hệ thống.

  pdf6p vilexus 30-09-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Khí hậu học và Khí hậu Việt Nam (Phần 1: Khí hậu học) - Chương 5: Giới thiệu về hệ thống khí hậu. Những nội dung chính trong chương gồm có: Nước là yếu tố cần thiết cho khí hậu và đời sống, cân bằng nước, tích lũy nước mặt và dòng chảy, giáng thủy và sương sa, sự bốc hơi và thoát hơi, mô hình hoá cân bằng nước mặt đất.

  pdf38p runordie9 27-09-2022 6 1   Download

 • Cuốn sách "Ngôn ngữ, văn tự và văn hóa: Một số chứng tích" tập hợp các bài viết của giáo sư Nguyễn Tài Cẩn về sự phân kì các giai đoạn lịch sử của tiếng Việt, về quá trình diễn biến hệ thống ngữ âm, về truyền thống gieo vần trong thơ chữ Hán của Việt Nam, về vai trò của các yếu tố gốc Hán,...nhằm cung cấp cho bạn đọc những cái nhìn có tính chất tổng quan về ngôn ngữ, văn tự và văn hóa Việt Nam. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.

  pdf192p runordie8 05-09-2022 1 0   Download

 • Trong cuốn sách Ngôn ngữ, văn tự và văn hóa: Một số chứng tích, các bài viết sẽ được sắp xếp theo hai nguyên tắc: theo dòng lịch sử từ xưa đến nay và theo tính chất của các vấn đề được đề cập. Phần 2 của cuốn sách gồm có một số bài viết như: Một vài nhận xét bước đầu về ngôn ngữ trong thơ Nguyễn Trãi; Về chữ Nôm thời Quốc Âm Thi Tập; Thử phân định thơ Nôm Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm; Niên đại và giá trị của bản in Đại Việt sử ký toàn thư do GS. Demiéville còn giữ lại được ở Paris;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf244p runordie8 05-09-2022 2 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mạng lưới điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính chế độ xác lập của các hệ thống điện phức tạp; Phân tích chế độ làm việc của các đường dây dài. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf120p vilexus 29-09-2022 50 1   Download

 • Bài viết Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp ELECTRE III và thử nghiệm phân tích các giải pháp chiến lược đáp ứng biến đổi khí hậu rình bày về việc xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp ELECTRE III, xác định các giải pháp đáp ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Một phương pháp mô hình hóa kiến trúc cho các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán đề xuất một phương pháp thực hiện mô hình hóa kiến trúc cơ bản cho các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán, trên cơ sở đó chúng tôi phát triển hệ thống giám sát trực tuyến các hoạt động đối tượng của hệ phân tán theo kỹ thuật mô hình, hỗ trợ tích cực cho người quản trị trong công tác vận hành và khai thác hệ phân tán phức tạp.

  pdf4p vikoenigsegg 29-09-2022 13 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng trình bày các khái niệm, kiến trúc về chứng thực tập trung và phân tích một số khiếm khuyết đặc trưng của phần mềm sử dụng dữ liệu riêng lẻ.

  pdf3p vikoenigsegg 29-09-2022 12 1   Download

 • Bài viết Đánh giá chức năng định vị điểm sự cố của rơle AREVA sử dụng trong hệ thống điện phân tích, đánh giá phương pháp định vị sự cố được sử dụng trong bộ ghi sự cố của rơle kỹ thuật số AREVA P132, P443. Việc phân tích có xét đến thành phần dòng điện tải trước lúc sự cố và nguồn cung cấp từ đầu đường dây đối diện.

  pdf6p vikoenigsegg 29-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Xây dựng ứng dụng lập thời khóa biểu đào tạo theo hệ thống tín chỉ phân tích các đặc điểm của thời khóa biểu trong hệ thống đào tạo theo tín chỉ, xây dựng mô hình bài toán thời khóa biểu, phân tích các điều kiện ràng buộc, lập trình sản phẩm phần mềm và khả năng ứng dụng sản phẩm trong việc lập thời khóa biểu các kỳ học.

  pdf8p vikoenigsegg 29-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng mô hình máy học véc tơ tựa (SVM) trong phân tích dữ liệu điểm sinh viên đề xuất ứng dụng mô hình kết hợp máy học véc-tơ tựa và hệ thống mờ trong việc trích xuất luật mờ từ dữ liệu điểm sinh viên. Máy học Véc-tơ tựa (SVMs) và hệ thống luật mờ có sự tương đương nhau với một số điều kiện nhất định.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang" là vẽ lên được một bức tranh tổng quát về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận được đặt ra trong mối quan hệ của chúng. Từ đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp và đề ra biện pháp thích hợp nhằm nâng cao cạnh tranh.

  pdf81p phuongnguyen1704 18-09-2022 16 2   Download

 • Tiểu luận môn Phân tích kinh doanh "Hệ thống thông tin quản lý nhà hàng" nghiên cứu về mức độ áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà hàng. Nêu rõ vai trò của hệ thống thông tin cũng như những giá trị mà chúng đem lại cho doanh nghiệp. Hi vọng với tài liệu này, các bạn sinh viên có thể tham khảo để học tập tốt môn học của mình

  pdf19p phuongnguyen1704 19-09-2022 7 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động khu vực nông thôn Việt Nam" là hệ thống các cơ sở lý luận về sử dụng nguồn lao động và việc làm khu vực nông thôn. Nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động và chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đánh giá và đề xuất biện pháp nhằm giải quyết và sử dụng nguồn lao động một cách hiệu quả trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p phuongnguyen1704 19-09-2022 3 2   Download

 • Đồ án "Điều khiển và giám sát tốc độ động cơ điện 1 chiều sử dụng vi điều khiển" có nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Thiết kế chọn động cơ. Chương 2: Phân tích và lựa chọn phương án truyền động điện. Chương 3: Phân tích và chọn mạch động lực. Chương 4: Phân tích và chọn mạch điều khiển. Chương 5: Mô phỏng hệ thống trên Matlab Simulink. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf43p phuongnguyen1704 20-09-2022 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1131 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích hệ thống
p_strCode=phantichhethong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2