Chương 3 : Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đồng

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
72
lượt xem
6
download

Chương 3 : Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số nguyên tắc chung trong so sánh các phương án. Các bước so sánh phương án: Nhận ra đầy đủ các phương án cần so sánh. Xác định thời kỳ phân tích. Ước lượng dòng tiền tệ cho từng phương án. Xác định giá trị theo thời gian của dòng tiền tệ. Lựa chọn phương pháp so sánh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3 : Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đồng

 1. DSM/EE Training Program - Vietnam MÔN HỌC: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP International Institute for Energy Conservation CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ THEO GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - GS. PHẠM PHỤ1
 2. NỘI DUNG Các Phương pháp Phân tích Một số nguyên tắc chung trong so sánh phương án Phương pháp giá trị hiện tại Phương pháp giá trị tương lai Phương pháp giá trị hàng năm 2
 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PP PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tỷ số Giá trị tương đương Suất thu lợi Lợi ích/Chi phí Giá trị hiện tại Present Worth (PW) Giá trị tương lai Future Worth (FW) Giá trị hàng năm Annual Worth (AW) 3
 4. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN Các bước so sánh phương án: 1. Nhận ra đầy đủ các phương án cần so sánh. 2. Xác định thời kỳ phân tích. 3. Ước lượng dòng tiền tệ cho từng phương án. 4. Xác định giá trị theo thời gian của dòng tiền tệ (i%). 5. Lựa chọn phương pháp so sánh. 6. So sánh các phương án (PA). 7. Phân tích độ nhạy. 8. Lựa chọn phương án cuối cùng. 4
 5. BƯỚC 1: Nhận ra đầy đủ các phương án cần so sánh. Nếu có 100 triệu, các bạn sẽ làm gì?  Đầu tư  Gửi ngân hàng  Tiêu dùng  Bỏ tủ cất 5
 6. BƯỚC 1: Nhận ra đầy đủ các phương án cần so sánh. Cơ hội đầu tư: Các dự án, các đề xuất hay các khả năng lựa chọn khác để có thể thực hiện việc đầu tư. Phương án đầu tư: Tổ hợp riêng biệt của những cơ hội đầu tư. 6
 7. BƯỚC 1: Nhận ra đầy đủ các phương án cần so sánh. Các Phương án loại trừ nhau  Chỉ chọn 1 Phương án duy nhất để đầu tư  Nếu có m cơ hội đầu tư  2m PA đầu tư  Giả sử có 2 cơ hội đầu tư là A và B.  Khi đó có 4 phương án (4 PA) loại trừ nhau: 1. Thực hiện cả A và B. 2. Chỉ thực hiện A. 3. Chỉ thực hiện B. 4. Không thực hiện cả A và B. 7
 8. BƯỚC 2: Xác định thời kỳ phân tích.  Đầu tư mở tiệm Internet trong 5 năm.  Gửi ngân hàng trong 10 năm. 8
 9. BƯỚC 2: Xác định thời kỳ phân tích. Tuổi thọ kinh tế (TTKT) Là thời gian hoạt động còn có ích về mặt kinh tế của dự án. Thời kỳ phân tích (TKPT) Là khoảng thời gian xem xét tất cả những dòng tiền tệ xảy ra. • Chọn TKPT: - Bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ kinh tế (TTKT). - Phân tích theo thời gian phục vụ yêu cầu của PA. • Chú ý giá trị còn lại và giá trị thay mới: -TKPT > TTKT  giá trị thay mới -TKPT < TTKT  giá trị còn lại 9
 10. BƯỚC 3: Ước lượng dòng tiền tệ cho từng phương án. Bước quan trọng nhất.  Dòng thu.  Dòng chi.  Giá trị còn lại.  Số tiền đầu tư. 10
 11. BƯỚC 4: Xác định giá trị theo thời gian của dòng tiền tệ (i%). MARR. (Minimum Acceptable Rate of Return) 11
 12. BƯỚC 5: Lựa chọn phương pháp so sánh. PP PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tỷ số Giá trị tương đương Suất thu lợi Lợi ích/Chi phí Giá trị hiện tại Present Worth (PW) Giá trị tương lai Future Worth (FW) Giá trị hàng năm Annual Worth (AW) 12
 13. BƯỚC 6: So sánh các phương án Lưu ý: Một phương án đầu tư được gọi là “đáng giá” nếu:  Giá trị tương đương >=0 , hoặc  Suất thu lợi >=MARR, hoặc  Tỷ số lợi ích/chi phí >=1. 13
 14. BƯỚC 7: Phân tích độ nhạy Cho một vài thông số thay đổi và xem thử kết quả của các phương án thay đổi như thế nào  Thay đổi lựa chọn cuối cùng? 14
 15. BƯỚC 8: Lựa chọn phương án cuối cùng. 15
 16. PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW) – Giá trị hiện tại: là toàn bộ thu nhập và chi phí của phương án trong suốt thời kỳ phân tích được quy đổi thành một giá trị tương đương ở hiện tại. – Phương án có PW (Present Worth) lớn nhất là phương án có lợi nhất. – Tiêu chuẩn hiệu quả của phương án là: Cực đại giá trị hiện tại, hay PWMax. 16
 17. PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW) Số liệu ban đầu Đầu tư Gửi ngân hàng Chi phí và thu nhập (triệu đồng) Đầu tư ban đầu 10.0 15.0 Chi phí hằng năm 2.2 4.3 Thu nhập hằng năm 5.0 7.0 Giá trị còn lại 2.0 0.0 Tuổi thọ - TT (năm) 5 10 MARR (%) 8% Thời kỳ phân tích = 10 năm, bằng bội số chung nhỏ nhất của 5 và 10. Vậy Đầu tư phải thay mới 1 lần vào cuối năm thứ 5. 17
 18. PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW) Đầu tư ban đầu 10.0 15.0 Chi phí hằng năm 2.2 4.3 Thu nhập hằng năm 5.0 7.0 Giá trị còn lại 2.0 0.0 Tuổi thọ 5 10 MARR (%) 8% 8% Chi phí, thu nhập (triệu đồng) Đầu tư Gửi ngân hàng Thu nhập hằng năm P P A = 5 triệu đồng A = 7 triệu đồng i = 8% i = 8% P = 5(P/A, 8%, 10) P = 7(P/A, 8%, 10) = 33.550 = 46.970 18
 19. PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW) Đầu tư ban đầu 10.0 15.0 Chi phí hằng năm 2.2 4.3 Thu nhập hằng năm 5.0 7.0 Giá trị còn lại 2.0 0.0 Chi phí, thu nhập (triệu đồng) Đầu tư Gửi ngân hàng Thu nhập hằng năm 33.550 46.970 Giá trị còn lại 0.926 0 Tổng PW của thu nhập 34.476 46.970 P F i = 8% P = 2(P/F, 8%, 10) = 0,926 19
 20. PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (PW) Đầu tư ban đầu 10.0 15.0 Chi phí hằng năm 2.2 4.3 Thu nhập hằng năm 5.0 7.0 Giá trị còn lại 2.0 0.0 Chi phí, thu nhập (triệu đồng) Đầu tư Gửi ngân hàng Thu nhập hằng năm 33.550 46.970 Giá trị còn lại 0.926 0 Tổng PW của thu nhập 34.476 46.970 Chi phí hằng năm - 14.762 - 28.850 Đầu tư ban đầu - 10.000 - 15.000 i = 8% i = 8% A = 2.2 triệu đồng A = 4.3 triệu đồng P P P = 2.2(P/A, 8%, 10) P = 4.3(P/A, 8%, 10) = 14.762 = 28.850 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản