Chương I Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
60
lượt xem
11
download

Chương I Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình lao động được thể hiện ở sự phát sinh các mối quan hệ qua lại giữa người với người trong lao động. Các mối quan hệ đó hình thành tính tập thể, tính xã hội của lao động. Tổ chức sự tác động giữa các yếu tố cơ bản của quá trình lao động và các mối quan hệ qua lại giữa những người lao động với nhau vào việc thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương I Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước

 1. hongtcns@yahoo.com Chương I Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước 1
 2. hongtcns@yahoo.com Chương I I. Đối tượng nghiên cứu tổ chức lao động khoa hoc trong cơ quan hành chính nhà nước II. Phương pháp nghiên cứu III. Mục đích, ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước 2
 3. hongtcns@yahoo.com • Lao động (hoạt động lao động): Là hoạt động có mục đích của con người, Thoả mãn những nhu cầu về đời sống của mình, là điều kiện tất yếu để tồn tại, và phát triển của xã hội loài người. Lao động luôn được gắn với một quá trình. 3
 4. hongtcns@yahoo.com • Quá trình lao động là tổng thể những hành động (hoạt động lao động) của con người để hoàn thành một nhiệm vụ nhất định. • Quá trình lao động được xét trên 2 mặt: - Về mặt vật chất: Quá trình lao động dưới bất kỳ hình thái kinh tế - xã hội nào muốn tiến hành được đều phải gồm 3 yếu tố: Bản thân lao động - công cụ lao động - đối tượng lao động. 4
 5. hongtcns@yahoo.com • Về mặt xã hội: quá trình lao động được thể hiện ở sự phát sinh các mối quan hệ qua lại giữa người với người trong lao động. Các mối quan hệ đó hình thành tính tập thể, tính xã hội của lao động. Dù cho quá trình lao động được diễn ra dưới những điều kiện kinh tế - xã hội như thế nào thì cũng phải tổ chức sự tác động giữa các yếu tố cơ bản của quá trình lao động và các mối quan hệ qua lại giữa những người lao động với nhau vào việc thực hiện mục đích của quá trình đó - > tức là phải tổ chức lao động. 5
 6. hongtcns@yahoo.com • Lao động là phương thức giúp con người tồn tại, nó cung cấp mọi nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Thông qua lao động, con người được phát triển mọi mặt tư duy, nhận thức, kỹ năng sống, ngôn ngữ. Như vậy lao động là hoạt động sống còn đối với sự tồn vong và phát triển của xã hội loài người. 6
 7. hongtcns@yahoo.com • Nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người hầu như là vô hạn. Trong khi đó, lực lượng sản xuất, tức là sức lao động và tư liệu lao động, lại là yếu tố có hạn trong từng thời kỳ. Vì vậy, con người phải tìm ra cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn tài nguyên hạn chế này. Đây chính là điều kiện để ra đời một ngành khoa học mới – khoa học về tổ chức lao động. 7
 8. hongtcns@yahoo.com Đối tượng nghiên cứu của tổ chức lao động khoa học trong CQHCNN • Đối tượng nghiên cứu của môn học “Tổ chức lao động khoa học trong CQHCNN” là những yếu tố của tổ chức lao động trong phạm vi từng tập thể những người lao động (tổ/nhóm; phòng/ban; cơ quan; ngành; nền hành chính) cùng hiệp tác với nhau để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể nào đó hiệu quả nhất. 8
 9. hongtcns@yahoo.com • Môn học “Tổ chức lao động khoa học trong CQHCNN” chủ yếu đề cập tới những nguyên tắc cơ bản và trên cơ sở đó đề ra các phương pháp, biện pháp, chỉ tiêu... Để tổ chức lao động trong các cơ quan, tổ chức. 9
 10. hongtcns@yahoo.com • Tổ chức lao động khoa học nghiên cứu những vấn đề gì? nghiencuu.pptx 10
 11. hongtcns@yahoo.com Mối liên hệ của môn học “Tổ chức lao động khoa học trong CQHCNN” với các môn học khác • Phân tích, thiết kế tổ chức hành chính nhà nước; • Quản lý nguồn nhân lực tổ chức; • Quản lý nhân sự hành chính; • Định biên trong các cơ quan hành chính nhà nước; • Tâm lý học quản lý; • Sinh lý học lao động; • Thẩm mỹ học lao động; • Bảo hộ lao động; • Khác 11
 12. hongtcns@yahoo.com Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp tiêu chuẩn; • Phương pháp khảo sát tại hiện trường; • Phương pháp thực nghiệm; • Phương pháp xã hội học; • Phương pháp toán học và thống kê 12
 13. hongtcns@yahoo.com Mục đích, ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước • Mục đích: - Mục đích của TCLĐKH là nhằm đạt được kết quả lao động cao nhất; - Đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động; - Phát triển toàn diện con người lao động; - Nâng cao trình độ tổ chức lao động nhằm củng cố mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình thực thi nhiệm vụ; 13
 14. hongtcns@yahoo.com Mục đích • Tạo dựng sự đồng thuận, ổn định và phát triển giữa các tập thể người lao động; • Thiết lập sự phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động giữa cá nhân với cá nhân; cá nhân với nhóm/đội/đơn vị; nhóm/đơn vị với tổ chức; tổ chức với tổ chức trong toàn bộ nền hành chính. • Đảm bảo các yêu cầu về trách nhiệm xã hội. 14
 15. hongtcns@yahoo.com Ý nghĩa • Về mặt kinh tế • Về mặt xã hội 15
 16. hongtcns@yahoo.com Ý nghĩa về mặt kinh tế • Tăng cường năng lực làm việc và hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức; • Sử dụng hợp lý cả về sức lực và trí lực của người lao động và trang thiết bị kỹ thuật; • Tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước; • Kích thích tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. 16
 17. hongtcns@yahoo.com Ý nghĩa về mặt xã hội • Giảm nhẹ lao động, an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe người lao động; • Áp dụng các biện pháp lao động an toàn và ít mệt mỏi nhất; • Áp dụng các chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý nhất; • Bố trí người lao động vào những vị trí thích hợp với khả năng và sở trường của họ 17
 18. hongtcns@yahoo.com Ý nghĩa - Trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào cũng cần tiến hành xây dựng một kế hoạch chặt chẽ thống nhất, khoa học có tính thực tiễn cao vì vậy nếu không có hoạt động này quá trình thực hiện công việc sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. - Nếu không tổ chức lao động khoa học sẽ không thể thực hiện tốt việc phối hợp trong hoạt động một cách thống nhất do đó có thể sẽ gặp phải những cản trở nhất định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân bộ phận. 18
 19. hongtcns@yahoo.com Ý nghĩa • - Tổ chức LĐKH là cơ sở cho việc khai thác khả năng tiềm lực hiện có và sẽ có trong mỗi cơ quan. - Tổ chức LĐKH sẽ góp phần tiết kiệm những nguồn lực và từ đó nâng cao hiệu quả của những hoạt động. - Tổ chức LĐKH giúp cho những cán bộ quản lý chủ động điều hành chỉ đạo sự hoạt động của toàn bộ cá nhân và bộ phận đã được giao nhiệm vụ. 19
 20. hongtcns@yahoo.com 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản