intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học vi mô I: Chương 1 - ThS. Phan Thế Công

Chia sẻ: Pham Xuan Thai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

212
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học vi mô I - Chương 1: Khái quát về kinh tế học vi mô giới thiệu các nội dung về đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Kinh tế học vi mô, doanh nghiệp và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp, sự lựa chọn kinh tế tối ưu của doanh nghiệp, tác động của một số quy luật đến việc lựa chọn kinh tế tối ưu, ảnh hưởng của mô hình kinh tế đến việc lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô I: Chương 1 - ThS. Phan Thế Công

 1. KINH TẾ HỌC VI MÔ I MICROECONOMICS CHỦ BIÊN: THS. PHAN THẾ CÔNG THAM GIA: TÂP THỂ GIANG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ ̣ ̉ ̣ 1 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2005). Kinh tế học vi mô. (tái bản lần thứ 6). Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục. 2. Vũ Thị Minh Phương (2006). Bài tập Kinh tế vi mô. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 3. Frank, R.H. (2003). Microeconomics and Behavior. New York: McGraw-Hill. 4. Perloff, J.M. (2004). Microeconomic. (Ed.). Pearson Education Inc. 5. Phạm Văn Minh. (2005). Bài tập Kinh tế vi mô. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động-Xã hội. 6. Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. (1999). Kinh tế học vi mô. (Đại học Kinh tế Quốc dân dịch). Nhà xuất bản Thống kê. 7. Ragan, J.F. & Thomas, L.B. (1993). Principles of Microeconomics. (Ed.). Florida: Harcourt Brace Jovanovic. 8. Walstad, W.B. & Bingham, R.C. (1999). Study Guide to Accompany McConnel and Brue Microeconomics. (Ed.) New York: McGraw-Hill. 2 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 3. • http://congphanthe.googlepages.com/ 3
 4. CHƯƠNG I CHƯƠNG 1 KHAI QUAT VỀ ́ ́ KINH TẾ HOC VI MÔ ̣ CHỦ BIÊN: THS. PHAN THẾ CÔNG THAM GIA: TÂP THỂ GIANG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ ̣ ̉ ̣ 4 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 5. CHƯƠNG I NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG I • Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Kinh tế hoc vi mô. ̣ • Doanh nghiệp và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp. • Sự lựa chọn kinh tế tối ưu của doanh nghiệp • Tác động của một số quy luật đến việc lựa chọn kinh tế tối ưu. • Ảnh hưởng của mô hình kinh tế đến việc lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp. 5 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 6. CHƯƠNG I KHÁI NIỆM KINH TẾ VI MÔ • Kinh tế hoc vi mô là một bộ phận của kinh ̣ tế học chuyên nghiên cứu và phân tích các hành vi của các tác nhân trong nền kinh tế, bao gồm: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. • Kinh tế hoc vi mô là khoa học về sự lựa ̣ chọn kinh tế tối ưu trong điều kiện nguồn lực khan hiếm. 6 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 7. CHƯƠNG I KHÁI NIỆM KINH TẾ VĨ MÔ • Kinh tế học vĩ mô là một bộ phận của kinh tế học chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế tổng hợp của cả nền kinh tế như: tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, các chính sách vĩ mô,… 7 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 8. CHƯƠNG I Kinh tế học thực chứng • Liên quan đến cách lý giải khoa học, các vấn đề mang tính nhân quả và thường liên quan đến các câu hỏi đó là gì? Tại sao lại như vậy? Điều gì sẽ xảy ra?,… • Ví dụ: Nhà nước quy định phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe có động cơ trên địa bàn TP Hà Nội, lại gây ra nhiều bất lợi cho người sử dụng nó. 8 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 9. CHƯƠNG I Kinh tế học chuẩn tắc • Liên quan đến việc đánh giá chủ quan của các cá nhân. • Ví dụ: cần phải cho sinh viên thuê nhà với giá rẻ,… 9 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 10. CHƯƠNG I Đối tượng và nội dung nghiên cứu • Cung và cầu về hàng hóa và dịch vụ. • Giá cả thị trường. • Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thị trường. • Hành vi lựa chọn của người tiêu dùng. • Hành vi lựa chọn của nhà sản xuất. • Cạnh tranh, độc quyền, doanh thu, lợi nhuận,… 10 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 11. CHƯƠNG I Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp so sánh tĩnh • Phương pháp phân tích thống kê và mô hình kinh tế lượng • Phương pháp cân bằng tổng quát • Quan hệ nhân quả 11 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 12. CHƯƠNG I Công cụ nghiên cứu • Đại số: Thiết lập mô hình, xây dựng phương trình để tìm các điểm tối ưu. TC = aQ3 + bQ2 + cQ + d • Hình học: Một trong những công cụ trực quan được sử dụng để mô tả sự vận động của các biến số kinh tế. 12 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 13. CHƯƠNG I Công cụ đồ thị • Đường dôc lên: ́ P s0 biêu thị môi quan ̉ ́ hệ cung chiêu ̀ ̀ giữa hai biên ́ P0 E0 • Đường dôc ́ xuông: biêu thị ́ ̉ môi quan hệ ́ D0 ngược chiêu giữa ̀ 2 biên ́ 0 Q0 Q1 Q 13 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 14. CHƯƠNG I Khái niệm doanh nghiệp • Là đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu thị trường và xã hội để đạt lợi nhuận tối đa và đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất. 14 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 15. CHƯƠNG I Phân loại doanh nghiệp • Phân theo ngành kinh tế - kỹ thuật • Phân theo cấp quản lý • Phân theo hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất • Phân theo quy mô sản xuất kinh doanh 15 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 16. CHƯƠNG I Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp • của DN sản xuất của cải vật chất • của DN thương mại – dịch vụ • của DN kinh doanh tiền tệ 16 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 17. CHƯƠNG I Chu kì kinh doanh của doanh nghiệp • Thời gian: thời gian nghiên cứu thị trường, thời gian chuẩn bị các loại đầu vào hoặc mua-bán và thời gian tổ chức quá trình sản xuất hoặc bao gói, chế biến và mua bán. • Quá trình kinh doanh • Các biện pháp để rút ngắn chu kì kinh doanh: Các biện pháp về kinh tế, về tổ chức kỹ thuật công nghệ và về kĩ năng quản lý. 17 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 18. CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA DN • Quyết định sản xuất cái gì? • Quyết định sản xuất như thế nào? • Quyết định sản xuất cho ai? 18 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 19. CHƯƠNG I Lựa chọn kinh tế tối ưu của DN • Lý thuyết về sự lựa chọn • Mục tiêu của sự lựa chọn • Bản chất của sự lựa chọn kinh tế tối ưu • Phương pháp tiến hành lựa chọn kinh tế 19 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
 20. CHƯƠNG I Sự khan hiêm nguôn lực ́ ̀ (Scarcity Resources) • Theo David Begg, một nguồn lực khan hiếm là nguồn lực mà tại điểm giá bằng không thì lượng cầu về nó lớn hơn lượng cung sẵn có. • Hâu hêt cac loai nguôn lực xung quanh chung ta ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ đêu là những nguôn lực khan hiêm. ̀ ̀ ́ • Tai nguyên để thoả mãn nhu cầu con người là có ̀ hạn, khan hiếm như: Lao động, đất đai, khoáng sản, hải sản, lâm sản,… 20 © BỘ MÔN KINH TẾ HOC VI MÔ - ĐAI HOC TH ƯƠNG MAI ̣ ̣ ̣ ̣
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=212

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2