intTypePromotion=1

Chương IV Thị trường tài chính

Chia sẻ: Kim Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.369
lượt xem
456
download

Chương IV Thị trường tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về thị trường tài chính Phân loại thị trường tài chính Các chủ thể tham gia thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính I. Tổng quan về thị trường tài chính 1. Sự hình thành của thị trường tài chính a. Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính b. Định nghĩa thị trường tài chính detail detail 2. Vai trò của thị trường tài chính a. Là kênh dẫn vốn có hiệu quả b. Tạo môi trường sinh lợi cho các chủ thể kinh tế c. Góp phần ổn định ưu thông tiền tệ II. Phân loại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương IV Thị trường tài chính

  1. Chương IV Thị trường tài chính
  2. Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo detail Cấu trúc chương Tổng quan về thị trường tài chính Phân loại thị trường tài chính Các chủ thể tham gia thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính
  3. I. Tổng quan về thị trường tài chính 1. Sự hình thành của thị trường tài chính a. Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính detail b. Định nghĩa thị trường tài chínhdetail 2. Vai trò của thị trường tài chính a. Là kênh dẫn vốn có hiệu quả b. Tạo môi trường sinh lợi cho các chủ thể kinh tế c. Góp phần ổn định ưu thông tiền tệ
  4. II. Phân loại thị trường tài chính 1. Căn cứ thời hạn luân chuyển của dòng vốn detail 2. Căn cứ nguồn gốc chứng khoán detail 3. Căn cứ phương thức tổ chức và giao dịchdetail
  5. III. Chủ thể tham gia thị trường tài chính 1. Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ detail 2. Chủ thể tham gia thị trường vốn detail
  6. IV. Các công cụ trên thị trường tài chính 1. Các công cụ của thị trường tiền tệ detail 2. Các công cụ của thị trường vốn detail
  7. Hết chương IV
  8. Thuật ngữ cần chú ý Thị trường tiền tệ Chứng từ phái sinh Thị trường vốn Bảo chứng phiếu Nhà đầu cơ Chứng quyền Nhà đầu tư Hợp đồng quyền chọn Tín phiếu Hợp đồng kỳ hạn Thương phiếu Hợp đồng tương lai NCD Hợp đồng hoán đổi Chứng khoán Thị trường tập trung Cổ phiếu Thị trường OTC Trái phiếu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2