intTypePromotion=1

Chương trình giảng dạy học phần Kỹ thuật điện tử

Chia sẻ: Codon_11 Codon_11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
6
download

Chương trình giảng dạy học phần Kỹ thuật điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình giảng dạy học phần Kỹ thuật điện tử trang bị cho người học kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản, các mạch điện tử tương tự cơ bản, kỹ thuật xung - số và các mạch xung - số cơ bản, các cổng logic cơ bản và các IC thông dụng; nhằm cho người học biết sử dụng, phân tích các mạch điện tử trong các hệ thống điện tử. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình giảng dạy học phần Kỹ thuật điện tử

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Khoa: Điện – điện tử Bộ môn: Điện tử - Tự động CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN 1. Thông tin về học phần và lớp học Tên học phần: Kỹ thuật điện tử Mã học phần: ELA324 Số tín chỉ: 3 (1TC thực hành) Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện Bộ môn quản lý học phần: Điện tử - Tự động Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55KHHH; 55NL Thuộc Học kỳ: 2 Năm học: 2014-2015 2. Mô tả tóm tắt học phần Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản, các mạch điện tử tương tự cơ bản, kỹ thuật xung - số và các mạch xung - số cơ bản, các cổng logic cơ bản và các IC thông dụng; nhằm cho người học biết sử dụng, phân tích các mạch điện tử trong các hệ thống điện tử. 3. Thông tin về giảng viên Họ và tên: Trần Tiến Phức Chức danh, học vị: GVC. TS. Điện thoại: 0913419765 Email: phuctt@ntu.edu.vn Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Trưởng Khoa Điện - Điện tử, Nhà B3 4. Mục tiêu và phƣơng pháp dạy - học của các chủ đề 4.1 Mục tiêu và phƣơng pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết Chủ đề 1: Mở đầu Nội dung Mục tiêu dạy-học Phƣơng pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 1. Mạch điện, các linh kiện - Biết cách nhận biết, đọc Thuyết giảng, thảo luận thụ động giá trị các linh kiện thụ tình huống qua phim tư động. liệu về các kinh kiện điện 2. Tin tức và tín hiệu tử cơ bản, liên hệ với thực - Nhận dạng được các hệ tế 3. Các hệ thống điện tử điển thống điện tử trong thực tế. hình. Chủ đề 2: Các linh kiện điện tử Nội dung Mục tiêu dạy-học Phƣơng pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 1. Cấu trúc vùng năng lượng Cơ sở cấu tạo nên các linh Thuyết giảng, thảo luận và sự liên kết tinh thể trong tình huống qua phim tư 1
  2. vật rắn. kiện điện tử liệu về sự vận chuyển điện tích trong vật liệu 2. Sự hình thành dòng điện bán dẫn độc lập và hai trong vật rắn loại p-n tiếp xúc nhau. 3. Chất bán dẫn thuần, bán dẫn tạp loại P, N 4. Cấu tạo, nguyên lý làm việc Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt Thuyết giảng, thảo luận và ứng dụng của các loại diode động, đặc tính VA, các tham tình huống qua phim tư thông dụng. số của các linh kiện bán dẫn. liệu về sự vận chuyển Từ đó biết cách tính toán, điện tích trong linh kiện 5. Cấu tạo, nguyên lý làm việc lựa chọn và lắp ráp các linh nhiều lớn bán dẫn xen kẽ và các tham số cơ bản của các kiện vào các ứng dụng cụ tiếp xúc nhau. loại Transistor thể. Thảo luận về các trường 6. Cấu tạo, nguyên lý làm việc hợp có hoặc không có tác và các tham số cơ bản của dụng của ánh sáng kích phần tử nhiều mặt ghép p-n thích vào linh kiện bán dẫn quang. 7. Linh kiện quang Chủ đề 3: Khuếch đại Nội dung Mục tiêu dạy-học Phƣơng pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 1. Mạch khuếch đại dùng - Phân tích, tính toán các Thuyết giảng, thảo luận và BJT, FET. tham số cơ bản cho mạch phân tích tình huống qua khuếch đại. chương trình mô phỏng 2. Mạch khuếch đại thuật toán hoạt động của các mạch - Đo, kiểm tra và xác định điện tử tương ứng với sơ 3. Mạch khuếch đại nhiều các tham số của các mạch đồ trong phần nội dung tầng khuếch đại đơn giản Chủ đề 4: Mạch dao động tạo tín hiệu hình sin Nội dung Mục tiêu dạy-học Phƣơng pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 1. Nguyên lý tạo tín hiệu hình - Phân tích, tính toán các Thuyết giảng, thảo luận và sin tham số cơ bản cho các phân tích tình huống qua mạch dao động tạo tín hiệu chương trình mô phỏng 2. Các mạch dao động tạo tín hình sin theo yêu cầu. hoạt động của các mạch hiệu hình sin cơ bản. điện tử tương ứng với sơ - Đo, kiểm tra, xác định các tham số cho mạch dao động đồ trong phần nội dung tạo tín hiệu hình sin đơn giản Chủ đề 5: Nguồn một chiều Nội dung Mục tiêu dạy-học Phƣơng pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 2
  3. 1. Lọc - Phân tích, tính toán các Thuyết giảng, thảo luận và tham số cơ bản của bộ nguồn phân tích tình huống qua 2. ổn áp một chiều đơn giản. chương trình mô phỏng - Đo, kiểm tra, xác định các hoạt động của các mạch tham số cho mạch nguồn điện tử tương ứng với sơ 3. ổn dòng thông dụng đơn giản đồ trong phần nội dung Chủ đề 6: Kỹ thuật xung - số cơ bản Nội dung Mục tiêu dạy-học Phƣơng pháp dạy – học (Kiến thức/Kỹ năng) 1. Các mạch tạo xung cơ bản - Phân tích, tính toán các Thuyết giảng, thảo luận và 2. Cơ sở đại số logic tham số các mạch xung – số phân tích tình huống qua thông dụng cơ bản chương trình mô phỏng 3. Phần tử logic cơ bản – vi mạch số thông dụng - Đo, kiểm tra các tham số hoạt động của các mạch các mạch xung – số thông điện tử tương ứng với sơ dụng đơn giản đồ trong phần nội dung 4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành Mục tiêu chung: Sinh viên nhận dạng, biết tính chất, trị số các linh kiện điện tử sử dụng trong bài thực hành. Sinh viên biết sử dụng các dụng cụ liên quan như đồng hồ đo, máy hiện sóng sử dụng trong quá trình làm. Từ mạch mẫu, sinh viên tự thực hiện đo kiểm tra và đánh giá chất lượng đạt được. Có thể điều chỉnh một số tham số để biết tín hiệu biến đổi liên quan. Tác phong công nghiệp, chính xác, an toàn. Cụ thể: Chủ đề/bài thực hành Mục tiêu dạy-học Phƣơng pháp dạy – học 1.Linh kiện và thiết bị đo Nhận biết được các linh kiện Hướng dẫn sử dụng dụng điện tử thông dụng và sử cụ đo. Nêu tình huống làm dụng thiết bị đo dụng cụ hỏng hoặc chỉ trị số không đúng. Hướng 2.Mạch khuếch đại dùng BJT Hiểu và sử dụng được BJT. dẫn trình tự thực hiện, các Ứng dụng cụ thể làm mạch thao tác và đọc kết quả, khuếc dại ghi và phân tích số liệu thu được. 3.Mạch khuếch đại thuật Hiểu phân tích được các ứng toán dụng điển hình của khuếch Hướng dẫn cách trình bày đại thuật toán báo cáo theo mẫu. Nhóm sinh viên tự thực 4. Nguồn ổn áp DC Hiểu về vấn đề ổn định điện hiện khảo sát mạch thực áp với mạch điện cụ thể dùng đối chiếu với sơ đồ lý Zener, BJT, IC ổn áp thuyết, nhận dạng linh kiện, tự đo và nghi số 5. Phần tử bán dẫn 4 lớp Biết được điều kiện kích mở, kiệu, đánh giá kết quả đạt góc kích mở ảnh hưởng tới được qua báo cáo của từng công suất lên tải khi dùng cá nhân. SCR. TRIAC. 6. Dao động và tín hiệu Hiểu được nguyên tắc tạo dao 3
  4. động, biết linh kiện nào quyết định tần số, biên độ tín hiệu. 5. Phân bổ thời gian của học phần Chủ đề lý Chủ đề/bài Số tiết Số tiết thuyết thực hành 1 2 1 2 2 6 2 6 3 10 3 6 4 4 4 6 5 2 5 6 6 6 6 4 Tổng số tiết 30 Tổng số tiết 30/15 6. Tài liệu dạy và học Mục đích Năm Nhà sử dụng Địa chỉ khai TT Tên tác giả Tên tài liệu xuất xuất Tài thác tài liệu Tham bản bản liệu khảo chính 1 Bài giảng Trần Tiến Kỹ thuật điện 2007 Thƣ viện x Phức tử 2 Đỗ Xuân Kỹ thuật điện Giáo 2005 Thư viện x Thụ tử Dục 3 Đỗ Xuân Bài tập Kỹ Giáo 2005 Thư viện x Thụ thuật điện tử dục 4 Nguyễn Vũ Kỹ thuật điện Giáo 2003 Thư viện x Sơn tử ứng dụng dục 7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần Lên lớp nghe giảng lý thuyết trên 80% thời lượng. Những nội dung có chạy chương trình mô phỏng hoạt động của mạch điện tử phải dự dủ 100%. Thực hiện đủ các bài thí nghiệm. Có đủ số bài kiểm tra giữa kỳ. Tích cực tham gia thảo luận tình huống khi đánh lỗi trên chương trình mô phỏng. 8. Đánh giá kết quả học tập 4
  5. 8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến) Lần Hình kiểm Tuần thứ thức Chủ đề/Nội dung đƣợc kiểm tra tra kiểm tra Tuần thứ 4 với lớp 55KHHH Viết 1; 2; 3; 1. Tuần thứ 3 với lớp 55NL Tuần thứ 6 với lớp 55NL 4; 5; 6 2. Viết Tuần thứ 8 với lớp 55KHHH 3. Trong quá trình dạy học có một số bài kiểm tra 15 phút 8.2 Thang điểm học phần Trọng số TT Điểm đánh giá (%) 1 Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ 20% 2 Điểm chuyên cần/thái độ/thảo luận 10% 3 Điểm thực hành 20% Thi kết thúc học phần - Hình thức thi: Viết 50% - Đề mở:  TRƢỞNG BỘ MÔN (CÁC) GIẢNG VIÊN (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) Nhữ Khải Hoàn Trần Tiến Phức 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2