intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề tốt nghiệp: Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý nhân sự và vật tư cho công ty cổ phần Long Thọ

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

95
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng phần mềm quản lý nhân sự và vật tư cho công ty Cổ phần Long Thọ, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý vật tư cho công ty, nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cũng như rút ngắn các giai đoạn trung gian của quá trình sản xuất tăng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý nhân sự và vật tư cho công ty cổ phần Long Thọ

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Hữu Hoàng Thọ<br /> <br /> uế<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Khóa luận đi tới thành công của em ngày hôm nay sau<br /> <br /> hơn hai tháng tiếp xúc thực tế , là kết quả của nền tảng<br /> <br /> h<br /> <br /> kiến thức cơ bản từ sự dạy dỗ tận tình của các Giảng viên<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> Khoa HTTT và các Thầy Cô giáo trong trường Đại học kinh<br /> tế Huế cũng như cơ hội vận dụng những lý thuyết đã học<br /> <br /> họ<br /> <br /> vào tực tế tại công ty Cổ Phần Long Thọ.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm<br /> <br /> ng<br /> <br /> ơn các Giảng viên trường Đại học kinh tế Huế, giảng viên<br /> <br /> ườ<br /> <br /> trực tiếp hướng dẫn em Thầy giáo Nguyễn Hữu Hoàng Thọ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> người đã có những định hướng giúp đỡ em hoàn thành<br /> chuyên đề thực tập của mình.<br /> Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo của<br /> Công ty Cổ phần Long Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi cho<br /> SVTH: Hoàng Việt Đức<br /> <br /> i<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Hữu Hoàng Thọ<br /> <br /> em có cơ hội thực tập, học hỏi đựơc những kinh nghiệm<br /> thực tế, không chỉ về kĩ năng vận dụng kiến thức đã học áp<br /> <br /> uế<br /> <br /> dụng vào quản lý vật tư và nhân sự cho công ty mà còn về<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> kỹ năng nghề nghiệp để tự trang bị thực tế cho chính mình.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Hoàng Việt Đức<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ i<br /> <br /> ng<br /> <br /> MỤC LỤC............................................................................................................. ii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... v<br /> <br /> ườ<br /> <br /> PHẦN 1: MỞ ĐẦU............................................................................................... 1<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2. Mục tiêu chung của đề tài.........................................................................................1<br /> 1.3. Mục tiêu cụ thể của đề tài.........................................................................................2<br /> 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài............................................................2<br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> 1.5.1. Phương pháp khảo sát............................................................................................2<br /> 1.5.2. Phương pháp mô hình hóa.....................................................................................2<br /> SVTH: Hoàng Việt Đức<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Hữu Hoàng Thọ<br /> <br /> 1.5.3. Phương pháp mô phỏng.........................................................................................3<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................. 4<br /> 2.1. Tìm hiểu về công ty cổ phần Long Thọ ...................................................................4<br /> 2.1.1. Giới thiệu về công ty cổ phần Long Thọ...............................................................4<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.2. Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Long Thọ..............................................................5<br /> 2.2. Mục đích yêu cầu của phần mềm đề tài xây dựng ...................................................6<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.2.1. Mục đích phần mềm ..............................................................................................6<br /> 2.2.2. Yêu cầu của phần mềm..........................................................................................7<br /> <br /> 2.3. Nghiệp vụ quản lý vật tư và nhân sự hiện tại của công ty-đánh giá hiện trạng và<br /> <br /> h<br /> <br /> giải pháp khắc phục. ........................................................................................................7<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.3.1. Nghiệp vụ quản lý nhân sự ....................................................................................7<br /> 2.3.2. Nghiệp vụ quản lý vật tư .......................................................................................7<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.3. Đánh giá hiện trạng ...............................................................................................8<br /> 2.3.4. Giải pháp khắc phục ..............................................................................................8<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHẦN 3: LÝ LUẬN VỀ PHẦN MỀM VÀ PHÂN TÍCH PHẦN MỀM........... 10<br /> 3.1. Cơ sở lý luận để xây dựng phần mềm ....................................................................10<br /> 3.1.1. Khái niệm phần mềm máy tính ...........................................................................10<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.1.2. Phân loại phần mềm máy tính .............................................................................10<br /> 3.2. Chu trình phát triển phần mềm...............................................................................11<br /> 3.3. Công cụ cài đặt xây dựng phần mềm .....................................................................12<br /> <br /> ng<br /> <br /> 3.3.1.Công cụ lập trình C#.............................................................................................12<br /> 3.3.2. Cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 ..........................................................................14<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 3.4. Các dữ liệu vào ra- yêu cầu của các nghiệp vụ quản lý nhân sự và vật tư thao tác<br /> trên phần mềm ...............................................................................................................18<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 3.4.1. Các dữ liệu đầu vào .............................................................................................18<br /> 3.4.2. Các dữ liệu đầu ra ................................................................................................18<br /> 3.4.3. Xác định yêu cầu của các nghiệp vụ liên quan tới quản lý nhân sự và vật tư của<br /> công ty khi thao tác trên phần mềm xây dựng...............................................................18<br /> <br /> 3.4.3.1. Xác định yêu cầu của nhân viên nhập vật tư.......................................... 18<br /> 3.4.3.2. Xác định yêu cầu của nhân viên xuất vật tư.....................................................19<br /> SVTH: Hoàng Việt Đức<br /> <br /> iii<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Hữu Hoàng Thọ<br /> <br /> 3.4.3.3. Xác định yêu cầu của nhân viên quản lý kho......................................... 19<br /> 3.4.3.4. Xác định yêu cầu của người quản trị...................................................... 19<br /> 3.4.3.5. Xác định yêu cầu của nhân viên quản lý nhân sự .................................. 19<br /> PHẦN 4: XẤY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ VẬT TƯ<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHO CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ.......................................................... 20<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 4.1. Xây dựng các sơ đồ thiết kế. ..................................................................................20<br /> 4.1.1.Sơ đồ ngữ cảnh cho quản lý vật tư .......................................................................20<br /> 4.1.2.Cấu trúc phân rã chức năng của bài toán quản lý vật tư.......................................21<br /> 4.1.3. Sơ đồ chức năng quản lý nhân sự........................................................................22<br /> <br /> h<br /> <br /> 4.1.4. Sơ đồ dữ liệu mức khung cảnh quản lý nhân sự..................................................22<br /> <br /> in<br /> <br /> 4.1.5. Sơ đồ chức năng quản trị hệ thống ......................................................................23<br /> 4.1.6. Sơ đồ chức năng hồ sơ nhân viên ........................................................................23<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4.2. Phân tích các chức năng .........................................................................................24<br /> 4.2.1. Chức năng quản lý người dùng ...........................................................................24<br /> <br /> họ<br /> <br /> 4.2.2.Chức năng cập nhập danh mục hệ thống..............................................................24<br /> 4.2.3. Chức năng quản lý kho vật tư..............................................................................24<br /> 4.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu của chức năng xuất vật tư ...................................................25<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 4.3. Xác định các thực thể xây dựng trong cơ sở dữ liệu ..............................................26<br /> 4.3.1. Các thực thể và xây dựng chúng trong SQL .......................................................26<br /> 4.3.1.1. Bảng chức vụ ( thể hiện thông tin chức vụ của nhân viên quản lý) .................26<br /> <br /> ng<br /> <br /> 4.3.1.2. Bảng giới tính.(thể hiện giới tính nam hay nữ của nhân viên) .........................26<br /> 4.3.1.3. Bảng người dùng( thể hiện thông tin tài khoản sử dụng phần mềm) ...............26<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 4.3.1.4. Bảng nhà cung cấp (thể hiện thông tin của các nhà cung cấp).........................26<br /> 4.3.1.5. Bảng nhân viên(thể hiện thông tin các nhân viên) ...........................................27<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 4.3.1.6. Bảng phân quyền(thể hiện quyền hạn của các tài khoản sử dụng)...................27<br /> 4.3.1.7. Bảng phòng ban (thể hiện thông tin các phòng ban)........................................27<br /> 4.3.1.8. Bảng quá trình công tác(thể hiện quá trình công tác của các nhân viên) .........27<br /> 4.3.1.9. Bảng tài khoản(thể hiện thông tin các tài khoản đăng nhập hệ thống phần mềm<br /> của các nhân viên được phân quyền).............................................................................28<br /> <br /> SVTH: Hoàng Việt Đức<br /> <br /> iv<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Nguyễn Hữu Hoàng Thọ<br /> <br /> 4.3.1.10. Bảng vật tư(thể hiện thông tin vật tư) ............................................................28<br /> 4.3.1.11. Bảng chi tiết phiếu nhập (thể hiện thông tin các vật tư khi nhập vào kho)....... 28<br /> 4.3.1.12. Bảng Chi tiết phiếu xuất hàng (thể hiện thông tin các vật tư khi xuất kho)...29<br /> 4.3.1.13. Bảng chi tiết yêu cầu hàng.(thể hiện thông tin vật tư yêu cầu) ......................29<br /> <br /> uế<br /> <br /> 4.3.1.14. Bảng Hóa đơn nhập hàng (thể hiện thông tin các vật tư trong hóa đơn nhập về).. 29<br /> 4.3.1.15. Bảng Kho(thể hiện thông tin kho chứa vật tư) ...............................................29<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 4.3.1.16. Bảng Loại vật tư (thể hiện thông tin chủng loại vật tư) .................................30<br /> 4.3.1.17. Sơ đồ liên kết các thực thể trong SQL............................................................30<br /> 4.4. Thiết kế chương trình .............................................................................................31<br /> 4.4.1. Thiết kế form chương trình ................................................................................31<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 4.4.2. Một số form chính của chương trình phần mềm .................................................32<br /> 4.5. Đóng gói sản phẩm và yêu cầu của hệ thống máy tính cài đặt sử dụng phần mềm....... 37<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4.5.1. Đóng gói sản phẩm ..............................................................................................37<br /> 4.5.2. Yêu cầu phần cứng ..............................................................................................37<br /> 4.6. Kết luận.................................................................................................................38<br /> <br /> họ<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 39<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> Viết Tắt<br /> <br /> Ý Nghĩa<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ Phần<br /> Structured Query Language<br /> <br /> SXKDVLXD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng<br /> <br /> HTTT<br /> <br /> Hệ thống thông tin<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> SQL<br /> <br /> SVTH: Hoàng Việt Đức<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2