intTypePromotion=3

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 1)

Chia sẻ: Vu Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

1
1.519
lượt xem
371
download

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng. Nội dung: Tổng quan về CSDL. Trang bị kiến thức cơ bản về CSDL. Giới thiệu phương pháp thiết kế, xây dựng CSDL quan hệ, ngôn ngữ SQL.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 1)

  1. Nh ó m 8  th PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CSDL QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
  2. Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã hội, đặc biệt Nh ó m 8  th như trong việc quản lý các dữ liệu về bán hàng, trường học hay dữ liệu quản lý khách sạn… Muốn thiết kế và sử dụng cơ sở dữ liệu này chúng ta cần phải nắm được các kỹ thuật cơ bản của cơ sở dữ liệu như thế nào là mô hình liên kết thức thể ER, lược đồ quan hệ, các dạng chuẩn, các câu lệnh truy vấn…và để phần nào hiểu thêm về vấn đề này nhóm chúng
  3. LIệU KHÁCH SạN CầN XÂY DựNG  Một Khách sạn có nhiều Phòng: Phòng thì có: Nh ó m 8  th Số phòng Loại Phòng Giá Phòng Loại Phòng hạng A có giá 150$/ngày hạng B có giá 100$/ngày hạng C có giá 50$/ngày
  4.  Một Khách sạn có nhiều Nhân Viên: Nhan Vien có: Mã nhân viên Nh ó m 8  th Họ tên Ngày sinh Giới tính Số CMT Địa chỉ Số DT Chức vụ
  5.  Một Khách sạn có nhiều Dịch vụ: Dich Vu có Mã Dịch vụ Nh ó m 8  th Tên Dịch vụ Giá Dịch vụ
  6.  Thông tin về Khách hàng của Khách sạn bao gồm: Mã Khách hàng Nh ó m 8  th Tên Khách hàng Ngày sinh Giới tính Số CMT Số điện thoại Nghề nghiệp Quốc tịch
  7.  Thông tin Hóa đơn của Khách sạn bao gồm: Mã Hóa đơn Nh ó m 8  th Tên Hóa đơn Mã Khách Mã Dịch vụ Mã Khách hàng Ngày lập Hóa đơn.
  8.  Thông tin thuê Phòng của Khách hàng bao gồm: Số DK Nh ó m 8  th Mã KH Số Phòng Ngày đến Ngày DK Ngày di Tiền đặt.
  9. MộT Số CÁC RÀNG BUộC:  Người quản lý là một Nhân viên  Mỗi Dịch vụ có một người quản lý Nh ó m 8  th  Phòng Dịch vụ là một phòng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản