intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Cơ sở kỹ thuật y sinh - Chương Giới thiệu

Chia sẻ: Nguyen Bac A. Châu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
202
lượt xem
85
download

Cơ sở kỹ thuật y sinh - Chương Giới thiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sở kỹ thuật y sinh. Tiến sĩ Huỳnh Quang Linh. Chương Giới thiệu. Môn học cung cấp cho sinh viên sự giới thiệu mang tính khái quát của ngành kỹ thuật vật lý y sinh, vai trò và lĩnh vực hoạt động của người kỹ sư vật lý y sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở kỹ thuật y sinh - Chương Giới thiệu

 1. Bài giảng CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH – Ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT - Khoa KHƯD – ĐHBK – ĐHQG TP.HCM 2006 Bài giảng môn học CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH Fundamentals of Biomedical Engineering Giảng viên phụ trách: TS. Huỳnh Quang Linh Thời lượng: 45 tiết (2 TC 2-1-4) • Tóm tắt nội dung môn học • Tài liệu tham khảo • Đề cương môn học • Đề tài seminar • Nội dung bài giảng 1
 2. Bài giảng CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH – Ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT - Khoa KHƯD – ĐHBK – ĐHQG TP.HCM 2006 Tóm tắt nội dung môn học Môn học cung cấp cho sinh viên sự giới thiêu mang tính khái quát của ngành kỹ thuật vật lý y sinh, vai trò và lĩnh vực hoạt động của người kỹ sư vật lý y sinh. Tổng quan lướt qua các lĩnh vực chính của ngành: cơ học sinh học, vật liệu sinh học, thiết bị y sinh, công nghệ phục hồi chức năng, cảm biến sinh học, công nghệ sinh học và công nghệ mô…, trong đó giới thiệu các vấn đề cơ bản nhất của từng lĩnh vực nhắm cung cấp cho học viên cái nhìn chung nhất để có thể học tập một cách hiệu quả khi đi sâu vào từng môn chuyên ngành riêng biệt. 2
 3. Bài giảng CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH – Ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT - Khoa KHƯD – ĐHBK – ĐHQG TP.HCM 2006 Tài liệu tham khảo Tài liệu chính: John Enderle J., Blanchard S., Bronzino J.: Introduction to Biomedical Engineering, Academic Press, Inc., San Diego, California, 2000. Tài liệu tham khảo thêm (làm seminars): [1] Joseph D. Bronzino et al.: Biomedical engineering fundamentals, CRC Press, 2006. [2] Yadin David et al. : Clinical engineering , CRC Press, 2006. [3] Joseph D. Bronzino et al.: Medical devices and systems, CRC Press, 2006. 3
 4. Bài giảng CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH – Ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT - Khoa KHƯD – ĐHBK – ĐHQG TP.HCM 2006 Đề cương môn học Đề cương môn học được xây dựng theo mục lục nội dung tài liệu Introduction to Biomedical Engineering (2000) của J.Enderle. Tuy nhiên do nội dung của lĩnh vực kỹ thuật y sinh rất rộng, trong thời lượng cho phép bài giảng trên lớp chỉ chọn một số chương cơ bản mang tính nhập môn, một số chương liên quan đến những lĩnh vực mà SV không có những môn chuyên ngành tìm hiểu sâu hơn. Những chương sẽ được học sâu hơn chỉ giới thiệu lướt qua; một số chủ đề có tính thời sự được đưa vào danh sách các đề tài seminars mà SV sẽ chọn và thực hiện theo dạng tiểu luận. Trên cơ sở đó, bài giảng PowerPoint chỉ trình bày chi tiết các chương được chọn giảng trên lớp. 4
 5. Bài giảng CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH – Ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT - Khoa KHƯD – ĐHBK – ĐHQG TP.HCM 2006 Đề cương môn học Chương mục Ghi chú 1. Tổng quan về Kỹ thuật Y sinh Bài giảng 2. Cơ sở giải phẩu học và sinh lý học Bài giảng 3. Cơ sở điện sinh học Bài giảng 4. Cảm biến y sinh học Bài giảng 5. Thiết bị y sinh học Có môn chuyên ngành 6. Xử lý tín hiệu sinh học Có môn chuyên ngành 7. Vật liệu sinh học Bài giảng 8. Mô phỏng các quá trình sinh học Seminar 9. Phân tích hệ thống ngăn Seminar 10. Cơ sở cơ sinh học Bài giảng 11. Các cơ chế cơ học tim mạch Có môn chuyên ngành 12. Thiết bị chẩn đoán hình ành y sinh Có môn chuyên ngành 13. Công nghệ sinh học Seminar 14. Công nghệ mô Bài giảng 15. Công nghệ hỗ trợ và phục hồi chức năng Seminar 17. Kỹ thuật hỗ trợ lâm sàng và an toàn điện Seminar 5 18. Các vấn đề đạo đức ngh ề nghi ệp Seminar
 6. Bài giảng CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH – Ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT - Khoa KHƯD – ĐHBK – ĐHQG TP.HCM 2006 Đề tài seminars Yêu cầu: - Phân công đọc và tìm hiểu về nội dung vấn đề, họp nhóm để tổng hợp các nội dung chính, trình bày bằng Powerpoint hoặc HTML các nội dung chính (kèm với hình ảnh minh họa) để có thể trình bày trên lớp. - Khuyến khích tìm thêm tài liệu trên Internet để minh hoạ. Tài liệu tham khảo thêm (làm seminars): [1] Joseph D. Bronzino et al.: Biomedical engineering fundamentals, CRC Press, 2006. [2] Yadin David et al. : Clinical engineering , CRC Press, 2006. [3] Joseph D. Bronzino et al.: Medical devices and systems, CRC Press, 2006. 6
 7. Bài giảng CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH – Ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT - Khoa KHƯD – ĐHBK – ĐHQG TP.HCM 2006 Danh sách đề tài seminars Số thành Tài liệu Số trang Nội dung chủ đề viên nhóm Compartmental Models of Physiologic Systems [1] Ch.9 14 2 Cardiovascular Models and Control [1] Ch.10 19 3 Respiratory Models and Control [1] Ch.11 19 3 Neural Networks for Physiological Control [1] Ch.12 10 2 The Fast Eye Movement Control System [1] Ch.16 21 3 Membrane models - Action potential [1] Ch.22 24 3 1 Biomedical Signals: Origin and Dynamic Characteristics; [3] Ch.1 24 3 Frequency-Domain Analysis Digital Biomedical Signal Acquisition and [3] Ch.2 25 3 Processing History and Overview of Neural Engineering [1] Ch.29 25 3 Rehabilitation Engineering, Science, and [1] Ch.67 11 2 Technology 7 Joint Lubrication [1] Ch.50 25 3
 8. Bài giảng CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH – Ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT - Khoa KHƯD – ĐHBK – ĐHQG TP.HCM 2006 Danh sách đề tài seminars Số thành Tài liệu Số trang Nội dung chủ đề viên nhóm Mechanics of Blood Vessels [1] Ch.57 13 2 Clinical Engineering: Evolution of a Discipline [2] Ch.1 10 2 Management and Assessment of Medical [2] Ch.2 10 2 Technology Risk Factors, Safety, and Management of Medical [2] Ch.3 15 3 Equipment A Standards Primer for Clinical Engineers [2] Ch.6 12 2 Applications of Virtual Instruments in Health Care [2] Ch.8 Virtual Instrumentation: Applications in 10 +9 3 [2] Ch.32 Biomedical Engineering Medical Instruments and Devices Used in the [2] Ch.31 9 2 Home Hospital Information Systems: Their Function and [3] Ch.40 19 3 State Beneficence, Nonmaleficence, and Medical Technology - Beneficence, Nonmaleficence, and [3] Ch.82-83 19 3 Medical Technology 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản