intTypePromotion=1

cơ sở tự động học, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Luong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
134
lượt xem
27
download

cơ sở tự động học, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng kỹ thuật ÐHTTH để giải bài tập 2.13. 3.7 : Tìm C/R cho hệ điều khiển sau đây: 3.8 : Vẽ ÐHTTH cho mạch điện sau: 3.9 : Vẽ ÐHTTH cho mạch điện sau: 3.10 : Vẽ ÐHTTH cho mạch điện sau, tính độ lợi: Gợi ý: 5 biến v1, i1, v2, i2, v3. Với v1 là input. Cần 4 phương trình độc lập. 3.1 : Ðồ hình truyền tín hiệu: Dùng công thức Mason để xác định C/R. Có hai đường trực tiếp: P1= G1G2G4 ; P2=G1G3G4 Có 3 vòng: P11=G1G4H1; P21= - G1G2G4H2 ; P31= - G1G3 G4H2 Không có vòng không chạm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cơ sở tự động học, chương 11

 1. Chương 11:Tìm hàm chuyển C/R của hệ thống sau đây, với k là hằng số. 3.6 : Dùng kỹ thuật ÐHTTH để giải bài tập 2.13. 3.7 : Tìm C/R cho hệ điều khiển sau đây: 3.8 : Vẽ ÐHTTH cho mạch điện sau:
 2. 3.9 : Vẽ ÐHTTH cho mạch điện sau: 3.10 : Vẽ ÐHTTH cho mạch điện sau, tính độ lợi: Gợi ý: 5 biến v1, i1, v2, i2, v3. Với v1 là input. Cần 4 phương trình độc lập. 3.1 : Ðồ hình truyền tín hiệu:
 3. Dùng công thức Mason để xác định C/R. Có hai đường trực tiếp: P1= G1G2G4 ; P2=G1G3G4 Có 3 vòng: P11=G1G4H1; P21= - G1G2G4H2 ; P31= - G1G3 G4H2 Không có vòng không chạm. Và tất cả các vòng đều chạm cả hai đường trực tiếp. Vậy: D 1= 1 ; D 2= 1 Do đó, tỷ số C/R: Với (= 1 - (P11+P21+P31). Suy ra:
 4. Từ ( 3.25 ) và (3.26) , ta có: G = G1G4(G2 + G3) Và : GH = G1G4(G3H2 +G2H2 - H1) Dạng chính tắc của sơ đồ khối của hệ thống : Dấu trừ tại điểm tổng là do việc dùng dấu cộng trong công thức tính GH ở trên. Sơ đồ khối ở trên có thể đưa về dạng cuối cùng như trong VD2.1 bằng cách dùng các định lý biến đổi khối. 3.2 : Ðồ hình truyền tín hiệu vẽ trực tiếp từ sơ đồ khối:
 5. Có hai đường trực tiếp, độ lợi là : P1 = G1G2G3 ; P2 = G4 Có 3 vòng hồi tiếp,độ lợi vòng là: P11 = - G2H1 ; P21 = G1G2H1 ; P31 = - G2G3H2 Không có vòng nào không chạm, vậy: ( = 1 - (P11 + P21 + P31) + 0 Và (1 = 1 Vì cả 3 vòng đều chạm với đường 1. Vì không có vòng nào chạm với các nút đường trực tiếp thứ nhì, nên: (2= ( ( Cả 3 vòng đều không chạm với đường trực tiếp thứ 2). Vậy:
 6. 3.3 : ÐHTTH vẽ trực tiếp từ sơ đồ khối. P1 = G1G2 ; P11 = G1G2H1H2 D = 1- P11 ; D 1 = 1 Vậy: Với u2 = R =0, Ta có:
 7. P1 = G2 ; P11 = G1G2H1H2 D = 1 - G1G2H1H2 ; D1=1 Với R = u1 = 0 P1 = G1G2H1 ; P11 = G1G2H1H2 D = 1 - P11 ; D 1 = 1
 8. 3.4 : 3.5 : ÐHTTH vẽ trực tiếp từ sơ đồ khối: - 3.6 :
 9. 3.7 : ÐHTTH vẽ từ sơ đồ khối:
 10. có hai đường trừc tiếp: P1= G1G2G3 ; P2 = G1G4 có 5 vòng hồi tiếp: P11 = G1G2H1 ; P21 = G2G3H2 ; P31 = - G1G2G3 P41 = G4H2 ; P51 = - G1G4 D = 1 - (P11 + P21 + P31 + P41 + P51) ; D 1 = D 2 = 1 Cuối cùng: 3.10 : 5 biến v1, i1, v2, i2, v3. Với v1 là input, cần 4 phương trình độc lập.
 11. Ðộ lợi:Ġ 9; Tính theo công thức Mason.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2