Công điện 720/CĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Công điện 720/CĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 720/CĐ-BGDĐT về khắc phục hậu quả cơn bão số 9 gây ra do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 720/CĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 720/CĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Điện: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai và Đắc Lắc - Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Đại học Huế; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai và Đắc Lắc. Ngày 29/9/2009, bão số 9 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với sức gió giật cấp 10 - 11, có nơi cấp 14 - 15 gây ra mưa to đến rất to trên diện rộng và một đợt lũ đặc biệt lớn, làm ngập úng nhiều trường học, phá huỷ nhiều tài sản, thiết bị giáo dục và nguy hại tới tính mạng cán bộ, giáo viên, học sinh các tỉnh trong khu vực. Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường trong vùng bị ảnh hưởng khẩn trương triển khai các công việc sau đây: 1. Thành lập các tổ công tác, cử cán bộ chủ chốt xuống các điểm trường kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra; đồng thời triển khai các phương án nhanh chóng khắc phục hậu quả. 2. Theo dõi sát tình hình diễn biễn hoàn lưu của bão số 9. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn địa phương, kịp thời ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra. Chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập cho phù hợp; đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh. 3. Có kế hoạch phòng chống các dịch bệnh, kịp thời vệ sinh trường lớp, nhanh chóng ổn định các hoạt động dạy và học sau mưa bão. 4. Báo cáo kịp thời số liệu thiệt hại do bão số 9 gây ra với Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND để xin ý kiến chỉ đạo và phương án khắc phục; đồng thời gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo các số liệu thiệt hại do bão số 9 gây ra. Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ Email bogddt@moet.edu.vn hoặc số Fax 04 38694085./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Ban CĐPCLB;
  2. - Cục CNTT (đưa lên Website); - Lưu: VT, VP. Nguyễn Thị Nghĩa
Đồng bộ tài khoản