Công điện số 477/CĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Công điện số 477/CĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 477/CĐ-BGDĐT về đợt thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng ngày 15 - 16 tháng 7 năm 2009 diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 477/CĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ------- Số: 477/CĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Điện: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng Để đợt thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng ngày 15 - 16 tháng 7 năm 2009 diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng lưu ý các điểm trọng tâm trong tổ chức thi như sau: 1. Lịch thi Tổ chức thi theo đúng ngày thi, lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi tuyển sinh cao đẳng đã công bố. Lịch thi cụ thể như sau: Môn thi Ngày Buổi Khối A Khối B Khối C Khối D Sáng Vật lý Sinh Văn Văn 15/7/2009 Chiều Toán Toán Sử Toán Sáng Hoá Hoá Địa Ngoại ngữ 16/7/2009 Chiều Dự trữ Dự trữ Dự trữ Dự trữ 2. Công tác đề thi a) Đề thi là tài liệu thuộc danh mục Nhà nước độ “Tối mật”, vì vậy, các trường cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là Công an, bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu có liên quan đến đề thi: giao nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng đề thi; b) Cán bộ coi thi phải thực hiện đúng quy trình mở túi đựng đề thi theo hướng dẫn đã ghi trên phong bì túi đựng đề thi, cụ thể là: “Dùng kéo cắt túi đựng đề thi theo đường kẻ chấm và chỉ cắt hết phần kẻ chấm, sau đó rút 1 đề thi ra khỏi túi 5 cm đủ để xem có đúng
  2. tên môn thi đã được quy định tại buổi thi không, nếu không phải niêm phong, lập biên bản và bàn giao ngay cho Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường”; c) Cán bộ coi thi không tự ý giải thích bất cứ nội dung gì có liên quan đến đề thi; d) Các đề thi thừa trong mỗi phòng thi, mỗi buổi thi cán bộ coi thi phải quản lý, niêm phong tại phòng thi và bàn giao lại cho Trưởng điểm thi theo quy định. 3. Công tác chuẩn bị thi a) Các trường cần kiểm tra và rà soát lại toàn bộ các khâu của công tác chuẩn bị, kể cả các phương án dự phòng, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về hệ thống các văn bản chỉ đạo, nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, điện, nước và các phương án phòng chống thiên tai, lũ lụt; b) Tổ chức tập huấn kỹ cho toàn thể cán bộ tham gia công tác tuyển sinh của trường nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong công tác nghiệp vụ. 4. Công tác tổ chức thi a) Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ Quy chế tuyển sinh cho thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 14/7/2009; b) Cán bộ coi thi thứ hai chỉ ký vào giấy thi và giấy nháp của thí sinh (đối với các môn thi tự luận) sau khi thí sinh đã ghi đầy đủ họ tên, số báo danh và các mục cần thiết khác trên tờ giấy thi và giấy nháp; c) Khi thí sinh nộp bài thi (đối với các môn thi tự luận), cán bộ coi thi phải đếm kỹ số tờ giấy thi, đồng thời yêu cầu thí sinh tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách theo dõi thí sinh trong từng buổi thi của từng môn thi; d) Cán bộ coi thi nhất thiết không để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh. Tất cả các trường hợp để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh đều phải xử lý nghiêm túc theo đúng quy định của Quy chế; e) Xử lý nghiêm tất cả các trường hợp cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế, đặc biệt là cán bộ coi thi, thí sinh mang theo điện thoại di động vào trong phòng thi. Tổ chức nơi trông giữ điện thoại di động cho cán bộ coi thi và thí sinh; g) Rà soát phương án xử lý khi có thí sinh biểu hiện nghi ngờ bị cúm A/H1N1, vừa đảm bảo không lây lan, vừa có thể tiếp tục dự thi, nếu sức khoẻ cho phép. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên, để đợt thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng diễn ra trật tự, an toàn và nghiêm túc./.
  3. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo); - UBVHGDTTNNĐ QH (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để thực hiện); Nguyễn Thiện Nhân - Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng (để th/h); - Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 (để th/h); - Website Bộ; - Lưu: VT, Vụ GDĐH.
Đồng bộ tài khoản