intTypePromotion=3

Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Chia sẻ: Kloi Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
36
lượt xem
3
download

Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của công ước trình bày về định nghĩa di sản văn hóa và thiên nhiên, bảo vệ cấp độ quốc gia và quốc tế đối với di sản văn hóa và thiên nhiên, Ủy ban Liên Chính phủ bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Quỹ Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, các điều kiện và các dàn xếp về viện trợ quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Ả<br /> I S<br /> <br /> N THẾ G<br /> IỚ<br /> <br /> I<br /> <br /> NDIAL<br /> E<br /> <br /> MO<br /> <br /> IT<br /> <br /> A<br /> <br /> GE<br /> <br /> I<br /> <br /> N<br /> <br /> R<br /> RLD HE<br /> <br /> Tổ chức Giáo dục,<br /> Khoa học và Văn hóa<br /> của Liên Hiệp Quốc<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> WO<br /> <br /> D<br /> <br /> •P A T R I M O<br /> <br /> Công ước<br /> Di sản Thế giới<br /> <br /> Công ước<br /> Bảo vệ Di sản văn hóa<br /> và thiên nhiên thế giới<br /> <br /> Ả<br /> I S<br /> <br /> N THẾ G<br /> IỚ<br /> <br /> I<br /> <br /> NDIAL<br /> E<br /> <br /> MO<br /> <br /> IT<br /> <br /> A<br /> <br /> GE<br /> <br /> I<br /> <br /> N<br /> <br /> R<br /> RLD HE<br /> <br /> Tổ chức Giáo dục,<br /> Khoa học và Văn hóa<br /> của Liên Hiệp Quốc<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> WO<br /> <br /> D<br /> <br /> •P A T R I M O<br /> <br /> Công ước<br /> Di sản Thế giới<br /> <br /> CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ DI SẢN<br /> VĂN HÓA VÀ THIÊN NHIÊN<br /> THẾ GIỚI<br /> <br /> Văn phòng UNESCO tại Việt Nam<br /> Ả<br /> I S<br /> <br /> N THẾ G<br /> I<br /> <br /> Ớ<br /> I<br /> <br /> NDIAL<br /> <br /> Tel: 043 747 0275<br /> <br /> E<br /> <br /> MO<br /> <br /> IT<br /> <br /> A<br /> <br /> 23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội<br /> <br /> GE<br /> <br /> I<br /> <br /> N<br /> <br /> R<br /> RLD HE<br /> <br /> Tổ chức Giáo dục,<br /> Khoa học và Văn hóa<br /> của Liên Hiệp Quốc<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> WO<br /> <br /> D<br /> <br /> •P A T R I M O<br /> <br /> Công ước<br /> Di sản Thế giới<br /> <br /> Email: registry@unesco.org.vn<br /> http://unesco.org/new/en/hanoi<br /> Biên dịch: Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch<br /> Hiệu đính và in ấn: Văn phòng UNESCO tại Việt Nam<br /> <br /> CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ DI SẢN<br /> VĂN HÓA VÀ THIÊN NHIÊN<br /> THẾ GIỚI<br /> <br /> Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp<br /> Quốc họp tại Paris từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm<br /> 1972, khoá họp lần thứ 17,<br /> Ghi nhận rằng di sản văn hóa và di sản thiên nhiên ngày càng bị<br /> đe dọa hủy hoại, không chỉ do những nguyên nhân truyền thống mà<br /> còn do những thay đổi về xã hội và kinh tế, hoặc nghiêm trọng hơn<br /> là những hiện tượng phá hoại hoặc hủy hoại,<br /> Xét rằng sự xuống cấp hoặc tiêu vong của bất kỳ di sản văn hóa và<br /> thiên nhiên nào đều là sự mất mát nghiêm trọng đối với di sản của<br /> tất cả các dân tộc trên thế giới,<br /> Xét thấy rằng việc bảo vệ di sản ở cấp quốc gia thường còn chưa<br /> đầy đủ do quy mô các nguồn lực cần thiết và do nguồn lực kinh tế,<br /> khoa học và công nghệ còn hạn chế của các nước nơi có di sản cần<br /> được bảo vệ,<br /> Nhắc lại rằng Hiến chương của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn<br /> hoá của Liên hợp quốc quy định tổ chức này sẽ duy trì, nâng cao và<br /> phổ biến tri thức thông qua đảm bảo việc bảo tồn và bảo vệ di sản<br /> trên thế giới, và khuyến nghị các công ước quốc tế cần thiết cho các<br /> quốc gia có liên quan,<br /> Xét thấy rằng các công ước, các khuyến nghị và các nghị quyết quốc<br /> tế hiện có về di sản văn hóa và thiên nhiên chứng tỏ đối với tất cả các<br /> dân tộc trên thế giới tầm quan trọng của việc bảo vệ di sản độc đáo<br /> và không thể thay thế này, cho dù nó thuộc về bất kỳ dân tộc nào,<br /> Xét thấy rằng các di sản văn hóa và thiên nhiên có một sức hút nổi<br /> bật và vì vậy cần được bảo tồn như một phần của di sản thế giới của<br /> toàn thể nhân loại,<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản