Công văn 1178/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Công văn 1178/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công văn 1178/tchq-kttt của tổng cục hải quan', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1178/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1178/TCHQ-KTTT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2006 VỀ VIỆC GIẢI THÍCH QUY ĐỊNH KHÔNG NỢ THUẾ QUÁ 90 NGÀY Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Trả lời công văn số 461/HQTP-NV ngày 21/2/2006 về việc đề nghị giải thích cụm từ “không nợ thuế quá 90 ngày” tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và cụm từ “quá thời hạn chậm nộp là 90 ngày” tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Điều kiện “không nợ thuế quá 90 ngày” quy định tại Điểm 2.1 Mục 2 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC được hiểu là: Không có nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo Luật định. 2. Cụm từ “quá thời hạn chậm nộp là 90 ngày” tại Điểm 1.1 Mục II Phần K Thông tư số 113/2005/TT-BTC được hiểu là: Quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo Luật định. Tổng cục Hải quan báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./. KT. Tổng cục trưởng Phó tổng cục trưởng Đặng Thị Bình An
Đồng bộ tài khoản