Công văn 1324/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Tony | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
9
download

Công văn 1324/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1324/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí xử lý đê, kè, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1324/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1324/TTg-NN V/v Hỗ trợ kinh phí xử lý đê, Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2007 kè, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tây, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Bình Thuận, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6207 BKH/KTNN ngày 27 tháng 8 năm 2007 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xử lý sạt lở đê, kè, phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Trích 470 tỷ đồng (bốn trăm bảy mươi tỷ đồng) từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để hỗ trợ cho các địa phương đầu tư xây dựng các công trình xử lý sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách. Danh mục và mức hỗ trợ cho từng công trình như phụ biểu kèm theo tại công văn số 6207 BKH/KTNN ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho các tỉnh tổng mức vốn, danh mục công trình (không ghi vốn cụ thể cho từng công trình), mục tiêu hỗ trợ và hướng dẫn việc sử dụng khoản hỗ trợ trên cho các địa phương để triển khai thực hiện. 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh (được hỗ trợ vốn) có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục tiêu, đúng quy định hiện hành; phân bổ kinh phí hỗ trợ cho từng công trình, dự án cụ thể bảo đảm hiệu quả đầu tư, đồng thời chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư các công trình xử lý sạt lở, đê, kè, bảo đảm an toàn phòng, chống lụt, bão./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; - VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, TTBC, (Đã ký) Website Chính phủ;
  2. - Lưu: VT, NN(4), Huệ.70 Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản