Công văn 2572/TCHQ-KTTT_ Hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
11
download

Công văn 2572/TCHQ-KTTT_ Hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2572/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2572/TCHQ-KTTT_ Hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ --------------------- Số: 2572/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009 V/v Hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế Kính gửi: - Công ty TNHH Giày Uy Việt; (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 505/DN ngày 5/5/2009 của Công ty TNHH SX Giày Uy Việt về việc áp dụng điểm 9.2 Thông tư số 05/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính trong việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1- Nội dung hướng dẫn tại Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 05/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn về chứng từ thanh toán tại điểm 9.2 Thông tư số 05/2009/TT-BTC nhằm xử lý vướng mắc của các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau nhưng do vướng mắc về chứng từ thanh toán nên chưa được xét hoàn thuế. 2- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH Giày Uy Việt chưa đến thời hạn thanh toán hàng xuất khẩu, Công ty được nợ chứng từ thanh toán theo đúng quy định tại điểm 7.3 Mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Công ty không có đề nghị xét hoàn thuế ngay khi chưa có chứng từ thanh toán theo Thông tư 05/2009/TT-BTC thì đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện xét hoàn thuế theo đúng quy định tại Thông tư số 59/2007/TT- BTC. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Giày Uy Việt, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn
Đồng bộ tài khoản