Công văn 3952/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thinh Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 3952/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3952/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn về việc ân hạn thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3952/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3952/TCHQ-KTTT N G À Y 2 8 T H Á N G 0 8 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C ÂN H Ạ N T H U Ế Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Để có cơ sở xác nhận nợ thuế phục vụ việc giải thể của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất đồ dùng trường học (MST: 0101700470), Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo tình hình nợ thuế trong hạn, quá hạn, nợ thuế quá hạn bị cưỡng chế, nợ phạt tại thời điểm ngày 25/8/2006 của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất đồ dùng trường học. Kể từ ngày 25/8/2006, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không làm thủ tục xuất nhập khẩu cho Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất đồ dùng trường học. Báo cáo gửi về Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu theo số FAX: 04-8.723.856 trước ngày 04 tháng 09 năm 2006. Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. KT. Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Đặng Thị Bình An
Đồng bộ tài khoản