Công văn 4145/TCT-DTTT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mine Tuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
85
lượt xem
1
download

Công văn 4145/TCT-DTTT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4145/TCT-DTTT của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế của các nhà máy điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4145/TCT-DTTT của Tổng cục Thuế

  1. CÔNG VĂN của Tổng cục Thuế số 4145/TCT-DTTT ngày 15 tháng 11 năm 2005 về việc kê khai, nộp thuế của các nhà máy điện Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số Cục thuế hỏi về việc kê khai và nộp thuế của các nhà máy điện. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1/ Thuế GTGT: - Giá tính thuế đối với các nhà máy thủy điện hạch toán độc lập là giá bán ghi trong hợp đồng giữa nhà máy và Tổng công ty Điện lực Việt Nam. - Kê khai nộp thuế: Các nhà máy điện hạch toán độc lập thì kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở. Các nhà máy điện hạch toán phụ thuộc các công ty điện thì kê khai theo hướng dẫn tại công văn số 3198/TCT-DNNN ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Tổng cục thuế về việc thu thuế GTGT của các nhà máy thủy điện. 2/ Thuế TNDN: việc kê khai nộp thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN. 3/ Phân chia nguồn thu thuế tài nguyên: dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 đã được Quốc hội khóa XI (kỳ họp thứ 8) thông qua ngày 03/11/2005. Vì vậy, ý kiến đề nghị xem xét lại việc phân chia nguồn thu thuế tài nguyên nước thủy điện các Cục thuế tham mưu cho Ủy ban nhân dân phối hợp với Bộ Tài chính xử lý trong đợt thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2007. Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố có nhà máy điện đóng trên địa bàn hướng dẫn đơn vị thực hiện theo nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện thống nhất./. KT Tổng cục trưởng
  2. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đình Vu
Đồng bộ tài khoản