intTypePromotion=1

Công văn 4194/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
190
lượt xem
27
download

Công văn 4194/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4194/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/4/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4194/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- -------------------- Số: 4194/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009 V/v hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC. Kính gửi: Công ty TNT-Vietrans Express Worldwide (VN) (Địa chỉ: P.803-806, tòa nhà Khâm Thiên, 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, HN) Trả lời công văn số 090624/TNT-OPS ngày 24/6/2009 của Công ty TNT- Vietrans Express Worldwide (VN) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Điều 54 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính: “Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”. Theo đó, thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Công ty TNT- Vietrans Express Worldwide (VN) áp dụng theo hướng dẫn riêng tại các văn bản sau: - Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. - Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ. - Công văn số 1974/TCHQ-GSQL ngày 15/4/2009 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thí điểm nội dung điểm I, phần B Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Cục HQ. TP. HCM (để thực hiện); - Lưu: VT, GSQL (2b). Hoàng Việt Cường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2