Công văn 4532/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Tony | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
5
download

Công văn 4532/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4532/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng là nguyên liệu đầu vào của sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4532/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4532/VPCP-KTTH V/v gia hạn nộp thuế giá trị Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007 gia tăng đối với một số mặt hàng là nguyên liệu đầu vào của sản xuất Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Công Thương Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10433/BTC-CST ngày 06 tháng 8 năm 2007 về việc gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý áp dụng thời gian nộp thuế giá trị gia tăng là 90 ngày đối với các mặt hàng: phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất cơ bản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, với điều kiện người nộp thuế phải là đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế hoặc có bảo lãnh về số tiền phải nộp trong trường hợp người nộp thuế là đối tượng chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể; đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình để khi thị trường, giá cả đi vào ổn định kịp thời đề xuất xử lý việc gia hạn nộp thuế nêu trên. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; (Đã ký) - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng; Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, CN; Nguyễn Xuân Phúc Website Chính phủ; - Lưu: VT, KTTH (3b). S.14
Đồng bộ tài khoản