Công văn 6273/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Pham Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 6273/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6273/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thu, nộp lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6273/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6273/BTC-TCT NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC THỦ TỤC THU, NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Kính gửi: Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian qua, ở một số địa phương có vướng mắc trong việc xác định trách nhiệm viết và cấp Giấy nộp ngân sách nhà nước đối với khoản thu lệ phí trước bạ (LPTB) quy định tại điểm 4 (a,b), mục II, Phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về LPTB, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau: 1. Trường hợp các tổ chức, cá nhân nộp LPTB vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản thì người nộp LPTB tự viết “Giấy nộp tiền bằng chuyển khoản" để nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thủ tục quy định tại Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước. 2. Trường hợp Cơ quan Kho bạc nhà nước thu tiền LPTB bằng tiền mặt thì Kho bạc nhà nước thực hiện viết và cấp “Giấy nộp tiền bằng tiền mặt" cho người nộp tiền. 3. Trường hợp cơ quan Thuế trực tiếp thu tiền LPTB bằng tiền mặt thì cơ quan Thuế thực hiện viết và cấp “Biên lai thu lệ phí trước bạ” cho người nộp tiền. Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế và Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp để chỉ đạo các Chi cục Thuế, các Kho bạc nhà nước quận, huyện tổ chức thu LPTB đúng quy định và tránh gây phiền hà đối với người nộp LPTB. THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản