Công văn 6425/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
12
download

Công văn 6425/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6425/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc không thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh gạo trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6425/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ------------------ Số: 6425/BTC-CST Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009 V/v không thu thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh gạo trong nước Kính gửi: - Hiệp hội lương thực Việt Nam; - Tổng công ty lương thực Miền Bắc; - Tổng công ty lương thực Miền Nam; - Công ty TNHH một thành viên TM Quảng Trị. Bộ Tài chính nhận được công văn số 1580/VPCP-KTTH ngày 13/3/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với kinh doanh bán lẻ gạo trong nước. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: Tại điểm 2.5, Mục II, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT có qui định: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại. Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại điểm này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, gạo ở khâu kinh doanh thương mại thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Bộ Tài chính có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đồng bộ tài khoản