Công văn 685/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
15
download

Công văn 685/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 685/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 685/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ------------------ Số: 685/TCT-TNCN Hà nội, ngày 3 tháng 3 năm 2009 V/v: thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS Kính gửi: Cục thuế TP.Hà Nội Trả lời công văn số 1484/CT-THNVDT ngày 11/02/2009 của Cục thuế TP. Hà Nội hỏi về thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản (BĐS), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Việc xác định nghĩa vụ thuế đối với một số khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh trong năm 2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 1681/BTC-TCT ngày 31/12/2008, công văn số 762/BTC- TCT ngày 16/01/2009 và công văn số 1845/BTC-TCT ngày 18/2/2009...hướng dẫn thực hiện. Tại công văn số 762/BTC-TCT ngày 16/1/2009 có hướng dẫn: ''Trường hợp cá nhân đã có hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/1/2009 thì không thu thuế TNCN đối với phần giá trị nhà; đối với phần giá trị đất được phân bổ (nếu có) thì thực hiện nộp thuế CQSDĐ theo hướng dẫn ở mục trên''. Như vậy theo hướng dẫn trên thì: đối với những cá nhân có hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư trước ngày 01/1/2009 nhlmg nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01/01/2009 trở đi sẽ thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế theo Luật thuế TNCN. Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các chi phí hợp lý có liên quan. Trường hợp không xác định được giá mua hoặc giá mua ghi trên hợp đồng cao hơn thực tế tại thời điểm mua thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng (bao gồm: phần giá trị nhà và phần giá trị đất được phân bổ (nếu có). Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội được biết và thực hiện./. Nơi nhận: TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN - Ban PC, HT, TTTĐ; đã ký - Lưu: VT, TNCN(3b) Nguyễn Huy Trường
Đồng bộ tài khoản