Công văn 778/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.058
lượt xem
73
download

Công văn 778/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 778/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về hướng dẫn tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 778/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ----------------- Số: 778 /TCT-TNCN Hà nội, ngày 9 tháng 3 năm 2009 V/v Hướng dẫn khai tờ khai thuế TNCN Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống biểu mẫu kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 phục vụ cho việc khai thuế thu nhập cá nhân. Để thuận tiện cho việc khai thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể việc khai tờ khai trong hệ thống biểu mẫu (đính kèm) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục thuế phản ảnh kịp thời về Tổng cục Thuế (Ban quản lý thuế thu nhập cá nhân) để nghiên cứu giải quyết. Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và hướng dẫn thực hiện./. Nơi nhận: KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Cục UDCNTT đã ký - Ban KK, Ban CC, Ban KK-KTT - Lưu: VT, TNCN. Phạm Duy Khương D:\File tu mang\ Thang 5\070509\Word\Mau  CV 778 TNCN.doc
Đồng bộ tài khoản