Công văn 854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Công văn 854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp mã số mặt hàng "phao tròn cứu sinh, hạt đá bán quý và đá granit đã cưa"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN ð c l p – T do – H nh phúc ------------- -------------------- S : 854/TCHQ-GSQL Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2009 V/v Áp mã s m t hàng "phao tròn c u sinh, h t ñá bán quý và ñá granit ñã cưa" Kính g i: C c H i quan t nh Qu ng Ninh Tr l i công văn s 1210/HQQN-NV ngày 21/08/2008 và s 1388/HQQN-NV ngày 0/09/2008 c a C c H i quan t nh Qu ng Ninh v vi c phân lo i, áp mã s m t hàng Phao tròn c u sinh; h t ñá bán quý t ng h p các m u, các hình, ñã gia công dùng ñ trang trí, kích thư c (0,1-2,2) cm, không hi u; ñá granit ñã cưa d ng t m chưa ñánh bóng không hi u, kích thư c (2,5 x 0,6) m, ñ dày (1,7- 2,0) cm, T ng c c có ý ki n như sau: 1/ M t hàng h t ñá bán quý t ng h p các m u, các hình, ñã gia công dùng ñ trang trí, kích thư c (0,1-2,2) cm, không hi u, phân lo i vào nhóm 7116, mã s 7116.20.00.00 (theo Bi u thu XK, NK kèm theo Quy t ñ nh s 106/2007/Qð-BTC, thu su t thu nh p kh u là 30%) am .vn 2/ M t hàng ñá granit ñã cưa d ng t m chưa ñánh bóng không hiêu, kích thư c (2,5x0,6)m, ñ dày (1,7-2,0)cm phân lo i vào nhóm 6802, mã s 6802.23.00.00 (theo Bi u thu XK, NK ưu ñãi ietn kèm theo Quy t ñ nh s 106/2007/Qð-BTC, thu su t thu nh p kh u là 23%) atV 3/ M t hàng Phao tròn c u sinh: th c hi n theo hư ng d n t i Công văn s 3230/TCHQ- .Lu GSQL ngày 14/06/2007 c a T ng c c H i quan, phân lo i vào nhóm 3926, mã s chi ti t theo Bi u thu XK, NK ưu ñãi hi n hành. w ww T ng c c H i quan hư ng d n ñ C c H i quan t nh Qu ng Ninh th c hi n. KT.T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nguy n Văn C n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản