intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 4177/TXNK-PL

Chia sẻ: Yuziyuan Yuziyuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 4177/TXNK-PL năm 2019 vướng mắc xử lý tiền thuế nộp thừa theo chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 4177/TXNK-PL

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ XUẤT  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  NHẬP KHẨU ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 4177/TXNK­PL Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019 V/v vướng mắc xử lý tiền thuế nộp thừa   theo chương trình ưu đãi thuế nhập  khẩu linh kiện ô tô   Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 5395/HQHP­TXNK ngày 25/4/2019 của Cục  Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc xử lý tiền thuế nộp thừa theo chương trình ưu đãi  thuế nhập khẩu linh kiện ô tô. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau: Liên quan đến vướng mắc xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được, Tổng cục Hải quan  đã có các công văn xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị tổ chức buổi làm việc trực  tiếp để rà soát toàn bộ Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT­BKHĐT ngày  30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay chưa có ý kiến cụ thể của Bộ Kế  hoạch và Đầu tư. Căn cứ công văn số 6218/TCHQ­TXNK ngày 24/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý  tiền thuế nộp thừa theo chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện, phụ tùng ô tô, đối với các vướng  mắc có liên quan đến áp dụng Thông tư số 14/2015/TT­BKHĐT và Thông tư số 01/2018/TT­ BKHĐT, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng chưa thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho đến  khi có ý kiến chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời có văn bản để doanh nghiệp  biết. Cục Thuế xuất nhập khẩu sẽ thông báo đến các đơn vị sau khi có ý kiến cụ thể hoặc kết quả  làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết./.   KT. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: PHÓ CỤC TRƯỞNG ­ Như trên; ­ PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo); ­ Lưu: VT, PL­Thủy(3b). Trịnh Mạc Linh  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2