intTypePromotion=3

Cùng con sống vui khỏe

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
87
lượt xem
16
download

Cùng con sống vui khỏe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ em ngày nay đang phải đối mặt với những áp lực tâm lý như thành tích học tập, học thêm nhiều để trở thành “thần đồng” hoặc các hoạt động ngoại khóa dày đặc, nỗi sợ bị điểm kém, sợ thua sút bạn bè… Về lâu dài, nỗi lo lắng và áp lực tâm lý sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của bé. Nếu con bạn nằm trong trường hợp này, hãy giúp trẻ cân bằng lại cuộc sống bằng những cách đơn giản. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cùng con sống vui khỏe

  1. Cùng con s ng vui kh e
  2. Tr em ngày nay ang ph i i m t v i nh ng áp l c tâm lý như thành tích h c t p, h c thêm nhi u tr thành “th n ng” ho c các ho t ng ngo i khóa dày c, n i s b i m kém, s thua sút b n bè… V lâu dài, n i lo l ng và áp l c tâm lý s nh hư ng n s phát tri n và s c kh e c a bé. N u con b n n m trong trư ng h p này, hãy giúp tr cân b ng l i cu c s ng b ng nh ng cách ơn gi n sau: Không cư i nh o tr : M c dù r t thương con, nhưng nhi u b c ph huynh v n vô tình làm t n thương tr khi cư i nh o c m xúc c a chúng và cho r ng “con khéo lo”. B n nên trân tr ng nh ng n i bu n phi n c a bé và khuy n khích bé chia s cùng cha m có nh ng gi i pháp t t nh t. Chân thành l ng nghe: M t cái ôm v v , m t ánh m t trìu m n, ho c dành th i gian nghe nh ng tâm s c a bé cũng s c m nh giúp tr b t lo l ng. Th m chí, n u con b n là a tr ít nói, hãy cho tr th y r ng, b n s n sàng ng i bên c nh tr và luôn yêu thương bé dù có b t c chuy n gì x y ra.
  3. D n bé i chơi: Khi làm vi c căng th ng, b n c n kho ng không xanh mát ngh ngơi và thư giãn. Tr cũng th . Nh ng lúc bé b t um t m iv i ng bài t p ho c có d u hi u b c ch b i th i khóa bi u dày c, hãy giúp bé gi i t a s căng th ng b ng cách d n bé i d o công viên, hít th không khí trong lành, ăn kem ho c làm nh ng vi c bé thích như d o nhà sách, v tranh… Hơn n a, v n ng ngoài tr i s giúp cơ th bé kh e m nh và u óc s ng khoái, d ti p thu bài v hơn sau kho ng th i gian dài mi t mài bên ng sách v . Sinh ho t úng gi : Tr s không dám ăn ho c chưa i ng khi bài t p chưa hoàn thành v i n i lo s b th y cô ho c cha m la m ng. Do ó, hãy chú ý quan tâm n gi gi c ng ngh , ăn u ng tr có th ho t ng su t ngày. Gi c ng v i th c ơn phong phú s t o c m giác tho i mái, giúp tr vư t qua m i n i lo l ng. T ó vi c h c t p s t t hơn. Tránh t o ra th i khóa bi u dày c: L ch h c chính khóa, các môn h c thêm ngoài gi , h c àn, v , võ t sáng n chi u t i, t ngày này qua ngày khác c a các b c ph huynh ch khi n tr thêm s hãi. M t b máy khi ho t ng h t công su t s mau chóng gi m năng su t và cho
  4. nh ng k t qu t i t . Hãy ch ng i u ch nh vi c h c t p c a bé bé t n hư ng nh ng tháng ngày tu i thơ, vui chơi cùng b n bè và gia ình. Tìm m t bác sĩ tâm lý: N u b n cho r ng, m i n l c giúp bé vư t qua nh ng mu n phi n ho c s hãi sau m t s ki n quan tr ng trong gia ình như cha m ly thân ho c ngư i thân qua i, hãy tìm n m t bác sĩ tâm lý có hư ng i u tr úng n cho tr . D y tr làm vi c có t ch c: Hãy nói cho tr hi u r ng, th gi i ang không ng ng v n ng và m i cá nhân ph i t v n ng theo k p nh p s ng hi n t i. M i ngư i u ch u nh ng áp l c công vi c như nhau, do ó cách làm vi c khoa h c chính là y u t quy t nh s thành công. Hãy d y tr luôn bình tĩnh gi i quy t m i khó khăn và làm nh ng vi c quan tr ng theo th t ưu tiên gi m d n. Có như th tr m i t mình vư t qua m i lo l ng và trư ng thành hơn trong cu c s ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản