ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
272
lượt xem
65
download

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đăng ký đề tài luận văn thạc sỹ (Dùng làm cơ sở để ra Quyết định công nhận)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

  1. Biểu mẫu 05 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ _____________________ TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 200.. ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (Dùng làm cơ sở để ra Quyết định công nhận) Họ tên học viên:................................................................ MSHV: ................................ Ngày tháng năm sinh:........................................................ Nơi sinh:............................... Chuyên ngành:................................................................... Khóa:.................................... Đăng ký đề tài luận văn:................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ý kiến của Cán bộ hướng dẫn: .................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Cán bộ hướng dẫn Học viên …………………………………. …………………………………. Khoa quản trị kinh doanh Phòng KHCN-HT&SĐH …………………………………. ………………………………….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản