Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
6
download

Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 5', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 5

  1. Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 5 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đánh giá kỹ năng Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thực hiện vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá 1. Bước 1 kỹ năng nghề quốc gia cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng Cá nhân hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp hoặc gửi qua 2. Bước 2 đường bưu điện cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng. Trung tâm Đánh giá kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác 3. Bước 3 nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký 4. Bước 4 Trung tâm đánh giá kỹ năng chuẩn bị tổ chức thi 5. Bước 5 Tổ chức thi kỹ năng cho người lao động 6. Bước 6 Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người 1. lao động có ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu 3 ảnh 4x6cm chụp theo kiểu CMTND (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký 2. tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, 2 ảnh nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng) Bản photocopy các giấy tờ chứng minh các điều kiện gồm: các loại chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; giấy xác nhận đã học hết chương trình học 3. tập của người học do cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo cấp; sổ lao động hoặc giấy tờ của người sử dụng lao động ghi nhận về quá trình làm việc của người lao động Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu đăng ký tham dự ký đánh giá kỹ Quyết định số 1. năng nghề quốc gia 69/2008/QĐ-BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cần có ít nhất một trong các điều kiện sau đây: - Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 Quyết định số 1. - Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 69/2008/QĐ-BLĐT... hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 05 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng - Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp và có thời
  5. Nội dung Văn bản qui định gian làm việc đúng nghề ít nhất 08 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp - Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 11 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp - Có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 14 năm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản