Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Tiếng Nhật

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
20
download

Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Tiếng Nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn tiếng nhật', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Tiếng Nhật

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG NHẬT Mã đề thi Câu số 146 168 275 281 317 372 496 524 643 702 815 931 1. B C D C A D D D C C A C 2. D A C D A D B D D B D D 3. A A D C A B D C D A C B 4. D A C C C D D B A D A C 5. D B B A B C D A C A A D 6. A D A D D C C B C A D D 7. B D C A D B C A C C B A 8. C A B B A B B A A B D C 9. A A C D C D A D C B A C 10. A D B A D A A B A A B D 11. C D C A D B D C C D C D 12. A C A C A B C D D A B B 13. D A A B A B D C A C C B 14. B B B B B D A C A D A A 15. D C B A B C B B B C C A 16. A C D C C A C C A B C B 17. A D B A B C B C B D D D 18. B B A B B A A A C A A A 19. D D D B B A B B D C B D 20. C B D C A C C B C D A A 21. A A A D A A A B B C B A 22. C A D B D D C B D C D C 23. D C C D D D D D B C B D 24. C B C B B C B A A C D C 25. B C A D D A A D B A A A 26. B C A C C A B C B D A A 27. C C D C A B A D A B D B 28. C B A A B C D C A D B B 29. D A D B B A C D B D A C 30. D B C D B C C D D A C B 31. A A B B C A C D D C D C 32. A A D A C D A C D D B D 33. B D B D D A B B B A C C 34. C B B D C B B C B B B B 35. D B B D D B B A D B B D 36. C D D D A C C D B B D C 37. D D A B C C B A B D A D Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 146 168 275 281 317 372 496 524 643 702 815 931 38. B D B C C C B A C A D A 39. B A B A C D D A C C D C 40. B B A C D B A C D A D A 41. B C C D D A A A A B C A 42. D A C A B D A A A B A B 43. A D A B A D B C C B C C 44. C C D B C B C D D B B D 45. B B B C D D C B D D B B 46. C C A A C A B A C C C D 47. A C D A A C D B B B B D 48. C A C B A C A D D D A A 49. D D B A B B D C D B C B 50. A B C C A C D B A A C B Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản