intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT01

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

39
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT01 với lời giải và thang điểm chi tiết cho mỗi câu hỏi sau đây. Tài liệu hữu ích cho sinh viên nghề Điện tử công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT01

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009­2012) NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA ĐTCN ­ LT01 Câu Đáp án Điểm I. Phần bắt buộc  1 +0 t T/2 : D th«ng => uR = 0V 0,5 + T/2 t T : D t¾t => uR = uV 0,5 => §Æc tuyÕn truyÒn ®¹t vµ d¹ng xung ra: uV uV uR 10V 0,5(hìn h1) t T/2 T t T uR ­10V ­10V (hình1) 0,5(hìn (hình2) h2) 2 ­Vẽ giản đồ điện áp tức  thời  0,5 sau mạch chỉnh lưu theo  ud u21 u22 giá trị điện áp tức thời  thứ cấp máy biến áp 0 π 2π
  2. 0,5 ­Viết được công thức tổng quát tính giá trị điện áp trung bình sau mạch chỉnh lưu: T 1 Ud u d d         Trong đó:  T 0       T:  chu kỳ làm việc      Ud: giá trị điện áp trung bình  của tải. 0,5       ud: điện áp tức thời của tải. ­Áp dụng để tính công thức  và nhìn vào biểu đồ điện áp  tức thời của tải tính điện áp trung bình sau mạch chỉnh  lưu: 1 2 2 0,5                  U d * 2 * 2 sin d U2 2 0 Thay số vào ta tính được điện áp tung bình sau mạch  chỉnh lưu: 2 2                          U d * 200 180,06V 3 ­ Hoạt động định thời chế độ 2 của bộ TIMER0: osc / 12 Trong chế  độ  2, bộ  Timer dùng TL0 để  chứa giá trị  đếm và TH0 để  chứa giá trị  nạp lại vì vậy chế  độ  này   được gọi là chế độ tự nạp lại 8 bit. Sau khi đếm  quá 255  sẽ xảy ra tràn, khi đó TF0 được đặt bằng 1 đồng thời giá 
  3. trị  của  TL0 tự   động  được   nạp  lại bằng nội  dung của   0,5 TH0. Hình trên mô tả hoạt động của các Timer ở chế độ 2:  Nguồn xung clock được đưa tới Timer phụ  thuộc vào bit  C­/T0 trong thanh ghi TMOD: 0,5 C­/T0 = 0, xung clock sẽ  được lấy từ  bộ  chia  tần trong chip, tần số  của xung  ở đây là 1/12 tần số  của bộ dao động thạch anh (Fosc). Nguồn xung clock nói trên sẽ  được điều khiển để  0,5 đưa tới các Timer bằng các bit: TR0, GATE và mức logic  trên các chân INT0: Nếu TR0=0, các Timer sẽ bị cấm mà không cần quan   0,5 tâm tới GATE và mức logic trên các chân INT0 (thể  hiện bằng “cổng AND”). Nếu TR0=1, các Timer sẽ hoạt động với một trong 2  điều kiện sau  xảy ra (thể  hiện bằng cổng ‘OR”):   1 Thứ  nhất: bit GATE=1; thứ  hai: trên chân INT0 có  mức logic 1. - Viết chương trình ví dụ tạo xung 10KHz trên chân  P1.5: #include  #include sbit xung=P1^5; void main(void) { TMOD=0x01; while(1)  {  TH0= TL0= ­50;  TR0=1;  while(!TF0);  TF0=0;  xung=~xung;
  4.  } }                                                           Cộng (I) 7 II. Phần tự chọn, do trường biên soạn Cộng ( II ) Tổng cộng ( I + II ) …………..,Ngày………..tháng…………năm……. Duyệt     Hội đồng thi tốt  Tiểu ban ra đề thi nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2