intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT02

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

34
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT02 sẽ giúp các bạn biết cách trình bày những câu hỏi đưa ra trong đề thi theo đúng yêu cầu. Từ đó, giúp các bạn đạt được kết quả cao hơn trong kỳ thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT02

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009­2012) NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA ĐTCN ­ LT02 Câu Đáp án Điểm I. Phần bắt buộc 1 +0 t T/2 : D t¾t => uR = 0V 0,5 + T/2 t T : D th«ng => uR = uV 0,5 => §Æc tuyÕn truyÒn ®¹t vµ d¹ng xung ra: uV uV uR 10V 0,5 T t T/2 T t (hình1) uR ­10V ­10V (hình1) (hình2) 0,5 (hình2) 2 ­Viết được biểu thức tổng quát tính dòng hiệu dụng 0,5 T 1 2 I2 i2 d                              T 0 ­Áp dụng công thức tổng quát tính hiệu dụng dòng thứ cấp máy biến áp  0,5 trong mạch chỉnh lưu cầu dùng đi­ốt: U2                                I 2 R ­Tính giá trị điện áp hiệu dụng thứ cấp máy biến áp:
  2. .U d 3,14.180 U2 200V 2 2 2 2 0,5 ­Công suất máy biến áp  U 1 I1 U 2 I 2 U 22 200 2 Pba U2I2 5714,3W 2 R 7 0,5 3 ­ Hoạt động định thời chế độ 1 của bộ TIMER1: osc / 12 Trong chế  độ  1, bộ  Timer dùng cả  2 thanh ghi TH1 và TL1 để  chứa  0,5 giá trị đếm vì vậy chế độ này còn được gọi là chế  độ  định thời 16 bit.  Bit  MSB sẽ là bit D7 của TH1 còn bit LSB là D0 của TL1. Hình trên mô tả  hoạt động của các Timer  ở  chế  độ  1: Nguồn xung  clock được đưa tới Timer phụ thuộc vào bit C­/T1 trong thanh ghi TMOD: Nếu C­/T1 = 0, xung clock sẽ  được lấy từ  bộ  chia tần trong   chip, tần số của xung ở đây là 1/12 tần số của bộ dao động thạch anh  (Fosc). 0,5 Nguồn xung clock nói trên sẽ  được điều khiển để  đưa tới các Timer  bằng các bit: TR1, GATE và mức logic trên các chân INT1: Nếu TR1=0, các Timer sẽ bị cấm mà không cần quan tâm tới GATE và  0,5 mức logic trên các chân INT1 (thể hiện bằng “cổng AND”). Nếu TR1=1, các Timer sẽ  hoạt động với một trong 2 điều kiện sau  xảy ra (thể  hiện bằng cổng ‘OR”): Thứ  nhất: bit GATE=1; th ứ  hai:   trên chân INT1 có mức logic 1. 0,5 Với chế độ 1, giá trị lớn nhất mà các Timer chứa được là 65535(tương   ứng FFFF(H)), khi đếm  quá giá trị  này sẽ  xảy ra tràn, khi cờ  tràn TF1 sẽ  được đặt bằng 1. Sau khi xảy ra tràn, nếu muốn Timer tiếp tục đếm từ giá   trị đặt trước, chương trình phải có câu lệnh nạp lại giá trị khởi tạo sau khi   đã dừng Timer bằng cách xoá bit TR1.
  3. - Viết chương trình ví dụ tạo xung 1KHz trên chân P1.5: 1 #include  #include sbit xung=P1^5; void main(void) { TMOD=0x10; while(1)  {  TH1=­500/256;  TL1=­500%256;  TR1=1;  while(!TF1);  TF1=0;  TR1=0;  xung=~xung;  } } Cộng (I) 7 II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 3 Cộng ( II ) Tổng cộng ( I + II ) …………..,Ngày………..tháng…………năm……. Duyệt     Hội đồng thi tốt  Tiểu ban ra đề thi
  4. nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2