intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT08

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
52
lượt xem
4
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT08

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT08. Mời các bạn sinh viên nghề Điện tử công nghiệp tham khảo để củng cố kiến thức được học qua lời giải chi tiết cho mỗi câu trả lời, cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA ĐTCN-LT08

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009­2012) NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA ĐTCN ­ LT08 Câu Đáp án Điểm I. Phần bắt buộc 1 + D th«ng khi Uv 4V => toµn bé 1/2 chu kú (-) cña ®iÖn ¸p vµo vµ 0,5 mét phÇn cña 1/2 chu kú (+) ®iÖn ¸p vµo víi Uv 4V => trong kho¶ng thêi gian nµy Ur = U = 4V + Trong kho¶ng thêi gian khi Uv > 4V, D t¾t nªn ®iÖn ¸p ra trªn t¶i lín 0,5 h¬n 4V vµ b»ng ®iÖn ¸p vµo.  Ur cã d¹ng: Ur 16V 4V 1 t T/2 T 2 ­Viết được biểu thức tính giá trị điện áp trung bình của tải theo giá trị điện  0,5 áp hiệu dụng đầu vào mạch chỉnh lưu: 2 2U 2 Ud cos ­Viết biểu thức tính giá trị điện hiệu dụng theo giá trị điện áp trung bình  0,5 của tải:
  2. Ud U2 2 2 cos ­Khi góc mở α= 30  th ì điện áp trung bình trên tải 180V ta tính được giá trị  0 0,5 điện áp hiệu dụng  .180 U2 230,7V 2 2 cos 30 0 ­Góc mở α= 600  điện áp hiệu dụng của tải không đổi điện áp trung bình  trên tải là:  0,5 2 2 .230,7 Ud cos 60 0 103,9V 3 ­ Lệnh Set là lệnh ghi giá trị logic 1 cho toán hạng.  0,5 Ld X0 Set Y0 ­ Lệnh Reset  (RST) là lệnh ghi giá trị logic 0 cho toán hạng. 0,5 Ld X1 RST  Y0 ­Khai báo địa chỉ vào ra nối với PLC On1: X0 (NO) 1 On2: X1 (NO) Off: X3 (NO) Đèn1: Y1 Đèn2: Y2 ­Viết chương trình điều khiển: 1
  3. Cộng (I) 7 II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 3 Cộng ( II ) Tổng cộng ( I + II ) …………..,Ngày………..tháng…………năm……. Duyệt     Hội đồng thi tốt  Tiểu ban ra đề thi nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản