Đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 136

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

2
2.885
lượt xem
376
download

Đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 136

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 136

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 136

  1. Gợi ý giải môn Lý kì thi Đại học 2010 khối A – mã đề 136 STT 927 136 485 716 357 642 1. A C D B A C 2. B C A D B A 3. D C C D B C 4. D C B D B C 5. D C D A C A 6. D A A B B D 7. A A B A A C 8. D D D B D B 9. B B C C C B 10. B A B B D C 11. C A B A C B 12. B B B B C D 13. C D B D C B 14. B D B A B A 15. B B D D D D 16. C D A B D D 17. C D B A C C 18. C A D A D A 19. C A A C A C 20. A B B C C C 21. D C D C A B 22. C B A C A A 23. B C C A A A 24. D A D B B A 25. C A C C A A 26. A D C A D B 27. A A B B B C 28. A A A D D A 29. A D B B C B 30. A A A D C A 31. B A D A A D 32. B C A A D A 33. D C D C D C 34. B D B D A D 35. D B A B B A 36. D B D A B C 37. A B D B B B 38. A A D A B D 39. A B C D D C 40. D C C B C C 41. D B A A B B 42. A B C B C A
  2. 43. B D C D D D 44. B B D A A C 45. A B A C B B 46. C C C B C B 47. C B A A C B 48. B B C A B B 49. A D B C D D 50. B A C C C B 51. A C C A A A 52. C A B C D A 53. C D A D A C 54. D C C D A C 55. D A B D C D 56. B D D A D D 57. B D B C A C 58. C C A A D D 59. D C B B B C 60. C D A A A C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản