intTypePromotion=3

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

Chia sẻ: Thanh Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
95
lượt xem
4
download

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT LẠNG SƠN NĂM HỌC 2013 – 2014 Ngày thi: 26/06/2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2 điểm) a. Tính giá trị của các biểu thức: A = 9 + 4 ; B = ( 2 + 1) 2 − 2 . 1 1 x b. Rút gọn: C = ( − ) , với x > 0 và x 1 . x + 1 ( x )2 + x x − 1 Câu 2 (1 điểm) Vẽ đồ thị các hàm số y = x 2 ; y = 2x − 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó. Câu 3 (2 điểm) x+ y=5 a. Giải hệ phương trình 3x − y = 3 b. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Tính kích thước của mảnh đất, biết rằng diện tích mảnh đất là 150 m2. Câu 4 (4 điểm) Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MA và cát tuyến MBC (B nằm giữa M và C). Gọi E là trung đi ểm c ủa dây BC. a. Chứng minh: MAOE là tứ giác nội tiếp; b. MO cắt đường tròn tại I (I nằm giữa M và O). Tính �AMI + 2.�MAI; c. Tia phân giác goc BAC cắt dây BC tại D. Chứng minh: MD = MB.MC . 2 Câu 5 (1 điểm) Tìm nghiệm nguyên x, y của phương trình: x 2 y 2 + (x − 1)2 + (y − 1) 2 − 2xy(x + y − 2) = 2 . -------------------------------------Hết------------------------------------- Họ tên thí sinh:..................................................................SBD:......................................
  2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LẠNG SƠN NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐẾ CHÍNH THỨC Câu Nội dung Điểm Câu 1 a) Ta có A = 3 + 2 = 5 0,5 B= 2 +1 − 2 = 2 +1− 2 =1 0,5 (2 điểm) x 1 x b) C = ( − ) 0,5 x ( x + 1) x ( x + 1) x − 1 x ( x − 1) 1 C= = 0,5 x ( x + 1)( x − 1) x +1 Câu 2 Giải phương trình: x 2 = 2x − 1 � x = 1 0,5đ � y = 1 (0,25đ) (1 điểm) Vậy giao điểm là M(1 ; 1) (0,25đ) (đường thẳng là tiếp tuyến của parabol) Câu 3 a) Lấy pt (1) cộng pt (2) ta được: 4x = 8 vậy x = 2 0,5 từ phương trình (1) suy ra y = 5 – x = 3. KL: nghiệm của hệ là (2 ; 3) 0,5 (2 điểm) gọi chiều rộng của mảnh đất là a (m), a > 0 0,25 suy ra chiều dài là a + 5 (m) 0,25 gt � a(a + 5) = 150 � a = 10, a = −15 (loại) 0,25 Vậy chiều rộng là 10 m, chiều dài là 15 m. 0,25 Câu 4 a. Do E là trung điểm của dây cung BC nên OEM = 900(Quan (4 điểm) hệ giữa đường kính và dây cung) Do MA là tiếp tuyến nên OAM = 900, tứ giác MAOE có OEM+OAM=1800 nên nội tiếp đường tròn b. Ta có : 2.MAI = AOI (cùng chắn cung AI) Mà AOI + AMO = 900 ( Do tam
  3. giác MAO vuông tại A ) => AMI + 2.MAI = 900 c. Do ∆MAB : ∆MCA (g.g) nên MA 2 = MB.MC Gọi K giao điểm của phân giác AD với đường tròn (O) Có MDA = (Sđ KC +Sđ BA ) : 2 = (Sđ KB +Sđ BA ) : 2 = Sđ KA : 2 ( Vì AD là phân giác góc BAC nên cung KB = cung KC) Mặt khác: MAD = Sđ KA : 2 ( Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung) nên ∆MAD cân : MA = MD Vậy MD 2 = MB.MC Câu 5 Từ giả thiết � (x + y − xy)(x + y − xy − 2) = 0 0,25 (chú ý: khi đặt S = x+y và P = xy thì dễ nhìn hơn) (1 điểm) TH1: x + y − xy = 0 � (x − 1)(1 − y) = −1 ta được nghiệm (2;2), (0;0) 0,25 TH2: x + y − xy − 2 = 0 � (x − 1)(1 − y) = 1 ta được nghiệm (2;0), (0;2) 0,25 Vậy nghiệm của phương trình là: (2;2), (0;0), (2;0), (0;2) 0,25 Câu 5 (1 điểm) Tìm nghiệm nguyên x, y của phương trình: x 2 y 2 + (x − 1)2 + (y − 1) 2 − 2xy(x + y − 2) = 2 . x2y2 + (x - 1)2 + (y - 1)2 - 2xy (x-1) - 2xy(y- 1) = 2 {x2y2 + (x - 1)2 + (y - 1)2 - 2xy (x-1) - 2xy(y- 1)+2(x - 1) (y- 1) }- 2(x - 1) (y- 1) -2 = 0 [ xy - (x-1)- (y-1)]2 - 2(xy - x -y+1) - 2 = 0 ( xy - x-y+2)2 - 2( xy - x-y+2) = 0 ( xy - x-y+2) (xy - x- y) = 0 TH1: x + y − xy = 0 � (x − 1)(1 − y) = −1 ta được nghiệm (2;2), (0;0) TH2: x + y − xy − 2 = 0 � (x − 1)(1 − y) = 1 ta được nghiệm (2;0), (0;2) Vậy nghiệm của phương trình là: (2;2), (0;0), (2;0), (0;2)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản