intTypePromotion=1

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
119
lượt xem
4
download

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa

  1. Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa Thông tin Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được u ỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thủ trưởng các đ ơn vị thuộc và trực thuộc NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Fax. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hợp đồng Các bước Mô tả bước Tên bước Sau khi Hồ sơ yêu cầu ch ào hàng được người có thẩm quyền ph ê duyệt, NHPT thông báo mời ch ào hàng trên Báo đấu thầu (có thể đăng trên cả các tờ báo khác) 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (đối với đấu thầu quốc tế, NHPT sẽ đăng tải đồng thời trên một tờ 1. báo tiếng Anh được phát hành rộng rãi), và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau : Phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: NHPT gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hồ sơ yêu cầu cho các nhà thầu. Tiếp nhận báo giá của các nhà thầu. Sau khi đánh giá các báo giá của nhà thầu và kết quả chào hàng được 2. người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT tiếp tục thực hiện các b ước sau: Thông báo kết quả ch ào hàng bằng văn bản cho tất cả các nh à thầu 3. tham gia nộp báo giá.
  3. Mô tả bước Tên bước Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực 4. tiếp với nh à thầu được lựa chọn. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp. 5. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo giá. 2. Biên b ản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 3. Các tài liệu khác liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2