intTypePromotion=1

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
450
lượt xem
53
download

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Bước 1: Thủ trưởng (hoặc trưởng bộ phận, phòng, ban) được thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình giao nhiệm vụ mua sắm tài sản có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người có thẩm quyền và cho cơ quan, tổ chức, bộ phận thẩm định có liên quan. - Bước 2: Bộ phận thẩm định thực hiện nhiệm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Trình tự thực hiện: - Bước 1: Thủ trưởng (hoặc trưởng bộ phận, phòng, ban) được thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình giao nhiệm vụ mua sắm tài sản có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người có thẩm quyền và cho cơ quan, tổ chức, bộ phận thẩm định có liên quan. - Bước 2: Bộ phận thẩm định thực hiện nhiệm vụ thẩm định, báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu. - Bước 3: Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện phê duyệt. - Cách thức thực hiện: - Cơ quan hành chính - Bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ: - Phần công việc đã thực hiện liên quan đến chuẩn bị đấu thầu mua sắm tài sản, các căn cứ pháp lý để thực hiện. - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại mục III phần II Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. - Phần kế hoạch đấu thầu bao gồm những công việc đã hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại mục III phần II Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. - Khi trình duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản phải gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu quy định tại điểm 1 mục II phần II Thông tư Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007. + Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 - Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thủ trưởng (hoặc trưởng bộ phận, phòng, ban) được thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình giao nhiệm vụ mua sắm tài sản - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  2. + Phê duyệt; văn bản xác nhận; bản cam kết - Lệ phí : Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có - Mẫu số 1: Đơn dự thầu - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá - Mẫu số 2: Giấy uỷ quyền - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 3: Biểu giá cho hàng hoá sản xuất gia công trong nước - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 4: Biểu giá cho hàng hoá sản xuất gia công nước ngoài - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 6: Danh mục hợp đồng tương tự đã thực hiện - Quyết định số 521/2007/QĐ- BKH - Mẫu số 7: Danh mục hợp đồng tương tự đang thực hiện - Quyết định số 521/2007/QĐ- BKH - Mẫu số 8: Kê khai kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 9: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Mẫu số 10: Bảo lãnh dự thầu - Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Đấu thầu số 65/2005/QH11 ngày 12/12/2005; có hiệu lực ngày 01/04/2006 + Nghị định 58/2008/N Đ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Xây dựng theo Luật Xây dựng; có hiệu lực 29/5/2008. + Thông tư 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2