intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần: Hệ phân tán

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
12
download

Đề cương chi tiết học phần: Hệ phân tán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần: Hệ phân tán với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được các vấn đề cốt lõi của các hệ thống phân tán; tìm hiểu về xá kỹ thuật lập trình các ứng dụng phân tán. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Hệ phân tán

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Học phần: Hệ phân tán Distributed Systems - Mã số: CT619 - Số tín chỉ: 2.... + Giờ lý thuyết: 20…………. + Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 10 + Thực tế ngoài trường …….. ngày 1. Thông tin giảng viên Tên giảng viên: Ts. Gvc. Trương Minh Nhật Quang (ghi rõ học vị, học hàm) Đơn vị: Trung tâm ĐHTC Cần Thơ Điện thoại: 0918 192592 E-mail: tmnquang@ctu.edu.vn Tên người cùng tham gia giảng dạy: Ts. Ngô Bá Hùng (ghi rõ học vị, học hàm) 2. Học phần tiên quyết: CT609 3. Nội dung 3.1. Mục tiêu: - Hiểu được các vấn đề cốt lõi của các hệ thống phân tán. - Tìm hiểu về các kỹ thuật lập trình các ứng dụng phân tán 3.2. Phương pháp giảng dạy: - Giảng dạy sử dụng bài giảng điện tử và các phương tiện nghe nhìn trực quan sinh động - Giúp học viên nắm được môn học, khám phá các kiến thức, tìm hiểu các tài liệu liên quan - Gợi ý, định hướng nghiên cứu các vấn đề mở có liên quan. 3.3. Đánh giá môn học: - Kiểm tra giữa kỳ: 30 % - Chuyên cần 10 % - Thi kết thúc môn 60% 4. Đề cương chi tiết: (nêu những vấn đề chính học viên sẽ được học tập và trao đổi) Nội dung Tiết Chương 1: Tổng quan về các hệ thống phân tán 3 - Định nghĩa - Đặc điểm của các hệ thống phân tán o Concurrency o No global clock o Independent failure - Mục tiêu của các hệ phân tán - Các thách thức o Không đồng nhất (heteogeneity) o Đảm bảo tính trong suốt (transparency) o Đảm bảo tính mở (openness) o Có khả năng mở rộng (scalability) o Đảm bảo tính an toàn (security) o (failure handling)
  2. o (concurrency) - Các khái niệm phần cứng o Hệ đa xử lý o Hệ đa máy tính đồng nhất o Hệ đa máy tính không đồng nhất - Các khái niệm phần mềm o Hệ điều hành phân tán o Hệ điều hành mạng - Middleware Chương II: Truyền thông (communication) 2 - Giới thiệu - Mô hình phân tầng - Lời gọi thủ tục xa o Giới thiệu o Mô hình lời gọi thủ tục xa o Tính trong suốt của lời gọi thủ tục xa o Cơ chế cài đặt lời gọi thủ tục xa o Các giao thức dùng trong lời gọi thủ tục xa - Hệ thống truyền thông điệp o Giới thiệu o Đồng bộ hoá o Truyền thông hướng thông điệp nhất thời: Berkeley socket, Message-Passing Interface o Truyền thông hướng thông điệp bền: message queuing model Chương III: Quản lý quá trình 1 - Giới thiệu - Luồng o Giới thiệu o Luồng trong các hệ thống phân tán - Di dời quá trình o Các tiếp cận di dời quá trình o Di dời quá trình và vấn đề tài nguyên cục bộ o Di dời quá trình đối với các hệ thống không đồng nhất Chương IV: Định danh 3 - Giới thiệu - Các khái niệm liên quan o Tên o Địa chỉ o Định danh o Không gian tên o Trình phục vụ tên o Đại lý tên o Ngữ cảnh - Tiến trình phân tích tên - Cài đặt không gian tên o Phân phối không gian tên o Phân giải tên tương tác
  3. o Phân giải tên đệ quy - Case study: DNS - Định vị các thực thể di động o Truyền rộng rãi o Truyền mở rộng dạng vòng o Tìm kiếm nút tạo lập và sau đó truyền rộng rãi o Dùng con trỏ vị trí kế tiếp o Dùng nơi lưu vết và truyền rộng rãi Chương IV: Định danh 3 - Giới thiệu - Các khái niệm liên quan o Tên o Địa chỉ o Định danh o Không gian tên o Trình phục vụ tên o Đại lý tên o Ngữ cảnh - Tiến trình phân tích tên - Cài đặt không gian tên o Phân phối không gian tên o Phân giải tên tương tác o Phân giải tên đệ quy - Case study: DNS - Định vị các thực thể di động o Truyền rộng rãi o Truyền mở rộng dạng vòng o Tìm kiếm nút tạo lập và sau đó truyền rộng rãi o Dùng con trỏ vị trí kế tiếp o Dùng nơi lưu vết và truyền rộng rãi Chương VI: Sự nhất quán và sao lặp 1 - Sao lặp o Giới thiệu o Sao lặp đối tượng o Sao lặp được sử dụng như kỹ thuật scaling - Nhất quán dữ liệu o Mô hình ƒ Các mô hình nhất quán lấy dữ liệu làm trung tâm ƒ Các mô hình nhất quán lấy client làm trung tâm o Các giao thức phân phối (distribution protocols) o Các giao thức nhất quán Chương VII: Khả năng chịu lỗi 2 - Giới thiệu - Qui trình hồi phục - Giao tiếp client-server tin cậy - Giao tiếp nhóm tin cậy - Distributed commit o Hoàn thành qua 2 giai đoạn
  4. o Hoàn thành qua 3 giai đoạn -Phục hồi o Giới thiệu o Điểm phục hồi o Nhật ký Chương VIII: An ninh 1 - Giới thiệu - Các hình thức tấn công có thể đối với một hệ thống máy tính - Mã hoá - Chứng thực - Điều khiển truy xuất - Chữ ký số Chương IX: Hệ thống tập tin phân tán 2 - Giới thiệu - Mô hình tập tin - Mô hình truy xuất tập tin - Ngữ nghĩa chia sẻ tập tin - Cơ chế lưu trữ tập tin - Nhân bản tập tin - Chịu đựng lỗi - Giao dịch nguyên tử Chương IX: Hệ thống tập tin phân tán 2 - Giới thiệu - Mô hình tập tin - Mô hình truy xuất tập tin - Ngữ nghĩa chia sẻ tập tin - Cơ chế lưu trữ tập tin - Nhân bản tập tin - Chịu đựng lỗi - Giao dịch nguyên tử 5. Tài liệu của học phần: (liệt kê giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tham khảo hiện có) - Distributed Systems: Principles and Paradigms, Andrew S. Tanenbaum & Maarten van Steen - Distributed Systems: Concepts and Design, George Coulouris, Jean Dollimore and Tim Kindberg Ngày….. tháng… năm Duyệt của đơn vị Người biên soạn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2