intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật gò ráp

Chia sẻ: Vtu Vtu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
80
lượt xem
7
download

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật gò ráp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật gò ráp trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ gò – ráp mũ giày. Giới thiệu về các quy trình, yêu cầu kỹ thuật và trang thiết bị của các phương pháp gò ráp khác nhau. Học phần này cũng trang bị các kiến thức về các loại hóa chất sử dụng trong quá trình gò – ráp, hoàn thiện. Nắm được quy trình, yêu cầu chất lượng và kỹ thuật gò – ráp, hoàn thiện giày tây nam, nữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật gò ráp

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: KỸ THUẬT GÒ RÁP 2. Số đơn vị học trình: 3 đơn vị học trình 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ hai khoa Công nghệ Giày 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp lý thuyết: 30 tiết - Thực hành: 30 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật cắt, kỹ thuật may, nguyên phụ liệu 6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ gò – ráp mũ giày. Giới thiệu về các quy trình, yêu cầu kỹ thuật và trang thiết bị của các phương pháp gò, ráp khác nhau. Học phần này cũng trang bị các kiến thức về các loại hóa chất sử dụng trong quá trình gò – ráp, hoàn thiện. Nắm được quy trình, yêu cầu chất lượng và kỹ thuật gò – ráp, hoàn thiện giày tây nam, nữ. 7. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp: tham gia đầy đủ các buổi học theo quy định - Làm đầy đủ các bài kiểm tra,thực hành trên lớp 8. Tài liệu học tập - Bài giảng - Tài liệu tham khảo : công nghệ gò – ráp, viện kỹ thuật Da – Giày Việt Nam 9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Điểm thi lý thuyết: 50 % - Điểm thực hành: 50 % 10. Thang điểm: 10 điểm 11. Mục tiêu của học phần: Sau khi tham dự môn học này sinh viên có khả năng: - Xây dựng quy trình gò ráp, hoàn thiện & thiết lập yêu cầu kỹ thuật cho từng công đoạn cho các kiểu giày khác nhau - Sử dụng các loại hóa chất, ứng dụng cho các loại bề mặt mũ và đế giày khác nhau. - Sử dụng các loại thiết bị thông dụng dùng trong quá trình gò – ráp, hoàn thiện - Gò – ráp, hòan thiện kiểu giày tây nam và nữ theo phương pháp dán.
  2. 12. Nội dung chi tiết hoc phần: A. PHẦN LÝ THUYẾT BÀI 1: Tổng quan về kỹ thuật gò - ráp 1. Kết cấu của đế giày 2. Tên gọi và đặc điểm của các chi tiết đế giày 3. Mục đích – Yêu cầu của việc gò – ráp đế - Mục đích - Yêu cầu BÀI 2: Công nghệ gò 1. Định nghĩa qui trình gò a. Định nghĩa b. Yêu cầu kỹ thuật 2. Giới thiệu các phương pháp & công nghệ gò a. Gò dán b. Gò khâu - Gò Strobel - Gò Mocassin - Gò goodyear - Gò khâu lộn - Gò sandal BÀI 3: Công nghệ ráp đế 1. Định nghĩa qui trình ráp a. Định nghĩa b. Yêu cầu kỹ thuật 2. Giới thiệu các phương pháp & công nghệ ráp đế a. Phương pháp dán b. Phương pháp khâu c. Phương pháp phun đúc BÀI 4: Hoàn thiện giày 1. Hoàn thiện phần đế và gót 2. Hoàn thiện phần mũ giày 3. Kiểm tra chất lượng & đóng hộp Bài 5: Các loại hóa chất sử dụng trong công nghệ gò - ráp 1. Keo a. Giới thiệu các họ keo i. Keo nước, keo dung môi ii. Keo rắn
  3. b. Kỹ thuật dán keo i. Yêu cầu kỹ thuật khi sử dụng keo ii. Phương pháp xử lý bề mặt mũ giày iii. Phương pháp xử lý bề mặt đế giày iv. Phương pháp chuẩn bị keo 2. Dung môi 3. Các loại hóa chất sử dụng trong công đoạn hoàn thiện giày Bài 6: Các quy trình gò – ráp 1. Quy trình gò – ráp theo phương pháp dán a. Chuẩn bị b. Gò c. Ráp đế d. Hoàn thiện 2. Quy trình gò – ráp đế giày theo phương pháp Mocassin 3. Quy trình gò – ráp đế giày theo phương pháp Strobel 4. Quy trình gò – ráp theo phương pháp phun đúc B. PHẦN THỰC HÀNH Bài 1: Giới thiệu trang – thiết bị, an toàn lao động Bài 2: Gò – ráp bằng phƣơng pháp dán cho mẫu giày thuyền 1. Chuẩn bị 2. Gò 3. Ráp đế 4. Hoàn thiện Bài 3: Gò – ráp bằng phƣơng pháp dán cho mẫu giày derby 1. Chuẩn bị 2. Gò 3. Ráp đế 4. Hoàn thiện Bài 4: Đánh giá kết quả và nhận xét 1. Đánh giá sản phẩm 2. Các biện pháp khắc phục a. Thiết kế b. Sản xuất KHOA CÔNG NGHỆ GIÀY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2