intTypePromotion=3

Đề cương chi tiết học phần: Nền móng công trình

Chia sẻ: Vtu Vtu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
12
download

Đề cương chi tiết học phần: Nền móng công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần: Nền móng công trình với mục tiêu cung cấp hệ thống kiến thức về: thiết kế, cấu tạo nền và móng một công trình; đồng thời giúp sinh viên hình thành một số kỹ năng phân tích và giải quyết bài toán thiết kế, cấu tạo nền và móng một công trình;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Nền móng công trình

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Ngành đào tạo: Kỹ Thuật Xây dựng Công trình Mã ngành: 52580201 1. Tên học phần: Nền móng công trình. 2. Mã học phần: 3. Dạng học phần: Lý thuyết 4. Số tín chỉ: 2(2,0) 5. Bộ môn đảm trách: Bộ môn Nền – Móng. 6. Phân bổ thời gian: 10 tuần (30 tiết), mỗi tuần 1 buổi (3 tiết), gồm: - Lên lớp: 30 tiết + Lý thuyết: 30 tiết + Bài tập, thực hành: 0 tiết - Đồ án/Thí nghiệm/……. 0 tiết - Tự học: 60 giờ 7. Điều kiện tiên quyết: - Môn học trước: Cơ học đất, Kết cấu BTCT. - Môn học song hành: 8. Mục tiêu học phần: 8.1. Về kiến thức: Cung cấp hệ thống kiến thức về: thiết kế, cấu tạo nền và móng một công trình. 8.2. Về kỹ năng: - Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản: Kỹ năng phân tích và giải quyết bài toán thiết kế, cấu tạo nền và móng một công trình; - Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm; - Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học. 8.3. Về thái độ: - Sinh viên yêu thích và hứng thú với môn học Nền móng; - Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong quá trình học tập và nghiên cứu;
  2. - Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học và tự nghiên cứu khoa học; - Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. 9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Nội dung chính của học phần bao gồm các vấn đề sau: - NỀN NHÂN TẠO. - MÓNG CỌC. - HỐ MÓNG SÂU. 10. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự tích cực các buổi học lý thuyết và bài tập; Chủ động trong học tập và nghiên cứu các giáo trình, tài liệu để nắm vững các kiến thức của học phần. 11. Tài liệu học tập: 11.1 Tài liệu chính: [1] Châu Ngọc Ẩn. Nền móng. NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh – 2009; [2] Châu Ngọc Ẩn. Hướng dẫn đồ án Nền móng. NXB ĐHQG TP.HCM, 2003; [3]. Vũ Công Ngữ và cộng sự. Móng cọc – Phân tích và thiết kế. NXB KHKT Hà nội 2004; [4]. Nguyễn Văn Quảng và cộng sự. Hướng dẫn đồ án nền và móng. NXB XD, Hà nội 2004 11.2 Tài liệu tham khảo: [5]. Nguyễn Văn Quảng. Nền móng nhà cao tầng. NXB KHKT , Hà nội 2003; [6]. Nguyễn Văn Quảng. Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng. NXB XD, Hà nội 2008; [7]. Nguyễn Văn Quảng và cộng sự. Nền và móng các công trình dân dụng và công nghiệp. NXB XD, Hà nội 2005 [8]. Das, B. M.. Principles of Foundation Engineering. PWS Publishing Company, 1984. 12. Tiêu chuẩn đánh giá: 12.1. Điểm thứ 1: 30% Điểm kiểm tra, thảo luận, chuyên cần,….; 12.2. Điểm thứ 2: 70% Điểm thi cuối kỳ. 13. Thang điểm: 10 điểm, được quy đổi về A, B, C, D, E, F (theo hệ thống tín chỉ).
  3. 14. Nội dung chi tiết học phần: Đồ án, Lý TH, Tài liệu Nhiệm vụ của Tuần Nội dung giảng dạy thuyết TT, TN đọc trước SV (tiết) (tiết) Chuẩn bị và CHƯƠNG 1: NỀN NHÂN TẠO đọc trước: Nội Tài liệu 1.1. Xử lý nền đất yếu bằng hệ [1] dung bài học 1 thống cọc tràm (cừ tràm) 3 trong các tài Tham 1.1.1. Tính Chất Cơ Lý liệu chính. khảo [4] 1.1.2. Tính Toán Cừ Tràm Tham khảo các tài liệu khác. 1.2. ĐỆM CÁT Chuẩn bị và 1.2.1. Phạm Vi Áp Dụng đọc trước: Nội Tài liệu 1.2.2. Xác Định Kích Thước Lớp dung bài học [1] 2 Đệm Cát 3 trong các tài Tham 1.2.3. Xác Định Kích Thước Lớp liệu chính. Đệm Đất khảo [4] Tham khảo các tài liệu khác. Chuẩn bị và Tài liệu 1.3. CỌC CÁT đọc trước: Nội [1] 1.3.1. Phạm Vi Áp Dụng Tham dung bài học 3 1.3.2. Tính Toán Cọc Cát 3 trong các tài khảo [2], 1.3.3. Thi Công Cọc Cát liệu chính. [3], [4], Tham khảo các [5], [6] tài liệu khác. 1.4. CỌC VẬT LIỆU RỜI (The sand compaction pile - SCP) 1.4.1. Khái niệm Tài liệu 1.4.2. Những mối quan hệ cơ bản [1] Đọc tài liệu và 4 3 1.4.3. Khả năng chịu tải giới hạn Tham làm bài tập. của nhóm cọc vật liệu rời khảo [2] 1.4.4. Độ lún của hỗn hợp đất - cọc vật liệu rời 1.5. GIA TẢI TRƯỚC 1.5.1. Dẫn nhập Chuẩn bị và Tài liệu 1.5.2. Gia tải trước kết hợp thiết đọc trước: Nội [1] bị thoát nước theo phương thẳng Tham dung bài học 5 đứng (giếng cát – The sand drain - 3 trong các tài khảo [2], SD) liệu chính. 1.5.3. Thi công giếng cát – The [3], [4], Tham khảo các [5], [6] sand drain - SD tài liệu khác. CHƯƠNG 2. MÓNG CỌC Tài liệu Chuẩn bị và 2.1. CÁC KHÁI NIỆM 6 3 [1] đọc trước: Nội 2.2.Tính toán móng cọc Tham dung bài học 2.2.1.Tính toán độ lún của nhóm
  4. Đồ án, Lý TH, Tài liệu Nhiệm vụ của Tuần Nội dung giảng dạy thuyết TT, TN đọc trước SV (tiết) (tiết) cọc khảo [2], trong các tài 2.2.2.Tính toán độ lún của móng [3], [4], liệu chính. băng cọc [5], [6] Tham khảo các 2.2.3.Tính toán độ lún của móng tài liệu khác. bè cọc 2.2.4.Tính toán độ lún của cọc đơn (cọc nhồi) Chuẩn bị và Tài liệu đọc trước: Nội 2.3.Cọc nhồi (Bored Pile) [1] dung bài học 2.3.1.Đài một cọc Tham 7 3 trong các tài 2.3.2.Đài hai cọc khảo [2], liệu chính. 2.3.3.Đài ba cọc [3], [4], Tham khảo các [5], [6] tài liệu khác. Chuẩn bị và Tài liệu đọc trước: Nội 2.4.Cọc barrette [1] 2.4.1.Đài một cọc dung bài học Tham 8 2.4.2.Đài hai cọc 3 trong các tài khảo [2], 2.4.3.Đài ba cọc liệu chính. [3], [4], Tham khảo các [5], [6] tài liệu khác. Chuẩn bị và Tài liệu CHƯƠNG 3. HỐ MÓNG SÂU đọc trước: Nội [1] 1.1.Tổng quan về hố móng sâu Tham dung bài học 9 1.2.Tải trọng tác dụng lên kết cấu 3 trong các tài khảo [2], chắn giữ liệu chính. [3], [4], Tham khảo các [5], [6] tài liệu khác. Chuẩn bị và Tài liệu đọc trước: Nội [1] dung bài học 1.3.Kết cấu chắn giữ hố móng sâu Tham 10 3 trong các tài 1.4.Thanh chống khảo [2], liệu chính. [3], [4], Tham khảo các [5], [6] tài liệu khác.
  5. 15. Lịch trình giảng dạy: Phương pháp Dạy- Học Tuần Nội dung giảng dạy Nhiệm vụ của SV và đánh giá - Giảng viên trình bày, Sinh viên tham giảng giáo án bằng phấn, khảo tài liệu [1] bảng; CHƯƠNG 1: NỀN NHÂN trước khi lên lớp. - Đánh giá khả năng tiếp TẠO Tích cực trao đổi, thu của sinh viên qua các 1.1. Xử lý nền đất yếu bằng hệ trả lời các câu hỏi 1 câu hỏi, bài tập có liên thống cọc tràm (cừ tràm) để hiểu bài giảng. quan đến nội dung bài 1.1.1. Tính Chất Cơ Lý Tham khảo các tài 1.1.2. Tính Toán Cừ Tràm giảng. liệu khác và làm 1.Tính chất cừ tràm. bài tập trong giờ tự 2.Xác định số lượng cừ học. tràm. - Giảng viên trình bày, Sinh viên tham giảng giáo án bằng phấn, 1.2. ĐỆM CÁT khảo tài liệu [1]. bảng; 1.2.1. Phạm Vi Áp Dụng Tích cực trao đổi, - Đánh giá khả năng tiếp 1.2.2. Xác Định Kích Thước Lớp trả lời các câu hỏi thu của sinh viên qua các 2 Đệm Cát để hiểu bài giảng. câu hỏi, bài tập có liên 1.2.3. Xác Định Kích Thước Lớp Tham khảo các tài Đệm Đất quan đến nội dung bài liệu khác và làm giảng. bài tập trong giờ tự 1.Thiết kế đệm cát. học. 2.Cho ví dụ áp dụng - Giảng viên trình bày, Sinh viên tham giảng giáo án bằng phấn, khảo tài liệu [1] bảng; trước khi lên lớp. 1.3. CỌC CÁT - Đánh giá khả năng tiếp Tích cực trao đổi, 1.3.1. Phạm Vi Áp Dụng thu của sinh viên qua các trả lời các câu hỏi 3 1.3.2. Tính Toán Cọc Cát câu hỏi, bài tập có liên để hiểu bài giảng. 1.3.3. Thi Công Cọc Cát quan đến nội dung bài Tham khảo các tài giảng. liệu khác và làm 1.Thiết kế cọc cát. bài tập trong giờ tự 2.Cho ví dụ áp dụng học. - Giảng viên trình bày, Sinh viên tham giảng giáo án bằng phấn, 1.4. CỌC VẬT LIỆU RỜI (The khảo tài liệu [1] bảng; sand compaction pile - SCP) trước khi lên lớp. - Đánh giá khả năng tiếp 1.4.1. Khái niệm Tích cực trao đổi, thu của sinh viên qua các 1.4.2. Những mối quan hệ cơ bản trả lời các câu hỏi 4 câu hỏi, bài tập có liên 1.4.3. Khả năng chịu tải giới hạn để hiểu bài giảng. quan đến nội dung bài của nhóm cọc vật liệu rời Tham khảo các tài 1.4.4. Độ lún của hỗn hợp đất - giảng. liệu khác và làm cọc vật liệu rời 1.Thiết kế cọc vật liệu bài tập trong giờ tự rời. học. 2. Cho ví dụ áp dụng
  6. Phương pháp Dạy- Học Tuần Nội dung giảng dạy Nhiệm vụ của SV và đánh giá 1.5. GIA TẢI TRƯỚC - Giảng viên trình bày, 1.5.1. Dẫn nhập giảng giáo án bằng phấn, 5 Sinh viên tham 1.5.2. Gia tải trước kết hợp thiết bảng; khảo tài liệu [1] bị thoát nước theo phương thẳng - Đánh giá khả năng tiếp trước khi lên lớp. đứng (giếng cát – The sand drain thu của sinh viên qua các Tích cực trao đổi, - SD) câu hỏi, bài tập có liên 1.5.3. Thi công giếng cát – The quan đến nội dung bài trả lời các câu hỏi để hiểu bài giảng. sand drain - SD giảng. 1. Cho ví dụ áp dụng CHƯƠNG 2. MÓNG CỌC 2.1. CÁC KHÁI NIỆM - Giảng viên trình bày, 2.2.Tính toán móng cọc giảng giáo án bằng phấn, Sinh viên tham 2.2.1.Tính toán độ lún của nhóm bảng; khảo tài liệu [1] cọc - Đánh giá khả năng tiếp trước khi lên lớp. 6 2.2.2.Tính toán độ lún của móng thu của sinh viên qua các Tích cực trao đổi, băng cọc 2.2.3.Tính toán độ lún của móng câu hỏi, bài tập có liên trả lời các câu hỏi bè cọc quan đến nội dung bài để hiểu bài giảng. 2.2.4.Tính toán độ lún của cọc giảng. đơn (cọc nhồi) - Giảng viên trình bày, Sinh viên tham giảng giáo án bằng phấn, khảo tài liệu [1] bảng; trước khi lên lớp. 2.3.Cọc nhồi (Bored Pile) - Đánh giá khả năng tiếp Tích cực trao đổi, 2.3.1.Đài một cọc thu của sinh viên qua các trả lời các câu hỏi 7 2.3.2.Đài hai cọc câu hỏi, bài tập có liên để hiểu bài giảng. 2.3.3.Đài ba cọc quan đến nội dung bài Tham khảo các tài giảng: liệu khác và làm 1.Bố trí thép cọc. bài tập trong giờ tự 2.Bố trí thép trong đài. học. Sinh viên tham - Giảng viên trình bày, khảo tài liệu [5] từ giảng giáo án bằng phấn, trang 37 đến 41 bảng; trước khi lên lớp. 2.4.Cọc barrette - Đánh giá khả năng tiếp 2.4.1.Đài một cọc Tích cực trao đổi, thu của sinh viên qua các 8 2.4.2.Đài hai cọc trả lời các câu hỏi câu hỏi, bài tập có liên 2.4.3.Đài ba cọc để hiểu bài giảng. quan đến nội dung bài Tham khảo các tài giảng: liệu khác và làm 1.Bố trí thép cọc. bài tập trong giờ tự 2.Bố trí thép trong đài. học. CHƯƠNG 3. HỐ MÓNG SÂU - Giảng viên trình bày, Sinh viên tham 1.1.Tổng quan về hố móng sâu 9 giảng giáo án bằng phấn, khảo tài liệu [5] từ 1.2.Tải trọng tác dụng lên kết cấu bảng; trang 42 đến 46 chắn giữ
  7. Phương pháp Dạy- Học Tuần Nội dung giảng dạy Nhiệm vụ của SV và đánh giá - Đánh giá khả năng tiếp trước khi lên lớp. thu của sinh viên qua các Tích cực trao đổi, câu hỏi, bài tập có liên trả lời các câu hỏi quan đến nội dung bài để hiểu bài giảng. giảng Tham khảo các tài liệu khác và làm bài tập trong giờ tự học. Sinh viên tham - Giảng viên trình bày, khảo tài liệu [5] từ giảng giáo án bằng phấn, trang 46 đến 52 bảng; trước khi lên lớp. 1.3.Kết cấu chắn giữ hố móng - Đánh giá khả năng tiếp Tích cực trao đổi, 10 sâu thu của sinh viên qua các trả lời các câu hỏi 1.4.Thanh chống câu hỏi, bài tập có liên để hiểu bài giảng. quan đến nội dung bài Tham khảo các tài giảng: liệu khác và làm bài tập trong giờ tự học. Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN 1.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản