intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hình học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Châu Văn Liêm

Chia sẻ: Hao999 Hao999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
4
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hình học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Châu Văn Liêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hình học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Châu Văn Liêm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hình học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Châu Văn Liêm

  1. 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM MÔN: Toán 10  NĂM HỌC 2019­2020 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 60phút (không kể thời gian phát  đề) MàĐỀ 346 I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Vectơ là một A. Đoạn thẳng có hướng B. Đoạn thẳng C. Đoạn thẳng có hai hướng D. Đoạn thẳng có chỉ rõ hai điểm Câu 2: Cho ba điểm A, B, C tùy ý. Ta luôn có  uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A.  BA + AB = CB        B.  CA + AB = BC C.  AC + AB = CB   D.  CA + AB = CB   r r Câu 3: Cho vectơ  a 0  và số thực k 
  2. 2 uur uuur uuur uuur uuur uuur Câu 7: Cho tam giác ABC . I, J là các điểm thỏa  4 BI = 3 AC − 4 AB,6 BJ = 3 AC − 4 AB  . Bộ  ba điểm nào sau đây thẳng hàng A. A, B, I B. A, I, J C. B, I, J D. C, I, J Câu 8: Gọi M là trung điểm cạnh BC và điểm G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm  đẳng thức đúng uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuuur A.  AC + AB = 2 AG      B.  GB + GC = GA       C.  GB + GC = AG   D.  GB + GA = 2GM   Câu 9: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Tìm đẳng thức đúng uuur uuur uuur r uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur r A.  GA − GB − GC = 0   B.  AG + BG = CG      C.  GB + GC = 2GA   D.  GA + GB + GC = 0   Câu 10: Cho ba điểm A, B, C tùy ý. Tìm đẳng thức sai uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A.  BA − BC = CA   B.  CA − CB = BA   C.  CA − AB = BC   D.  AC − AB = BC   Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho các điểm  A ( −3;3) , B ( 1;4 ) , C ( 2; −5 )  . Tọa  uuur uuur uuuur độ điểm M thỏa mãn  2MA − BC = 4CM  là �1 5 � �5 1 � �1 5 � �1 5� A.  M � ; − �  B.  M � ; − � C.  M � ; � D.  M �− ;− � �6 6 � � 6 6 � 6 � � 6 �6 6� Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, Tam giác ABC có  C ( −2; −4 )  , trọng tâm  G ( 0;4 ) , điểm  M ( 2;0 )  là trung điểm cạnh BC. Tọa độ A và B lần lượt là A.  A ( −4;12 ) , B ( 6;4 )   B.  A ( 4;12 ) , B ( 4;6 ) C.  A ( 4; −12 ) , B ( −6;4 ) D.  A ( −4; −12 ) , B ( −6; −4 ) uuur Câu 13: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho  A ( a; b ) , B ( c; d )  . Xác định tọa độ của  AB   uuur uuur A.  AB = ( c − a; d − b )   B.  AB = ( a − c; b − d ) uuur uuur C.  AB = ( a + c;b+ d ) D.  AB = ( a + d ; b + c ) Câu 14: : Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Tìm đẳng thức đúng. uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A.  CB + CD = 2CO     B.  CB + CD = 2CA   C.  AC + AB = 2 AO D.  BA + BC = 2 DO Câu 15: Trong hình vẽ sau, có bao nhiêu vectơ khác vectơ không và có cùng hướng với  uuuur vectơ  MN  ? A. 2 B. 1              A                                          M                       N                           B                         P                         C C. 3 D. 4 uuur uuur Câu 16 : Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính độ dài của vectơ  CA + CB  . a 3 A.  a 3   B.      C.  2a   D.  2a 3 2 Câu 17: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho  M ( −2;1) , N ( 2; −9 )  . Tìm tọa độ trung  điểm của đoạn thẳng MN là A.  ( 0; −8 )   B.  ( −4;10 ) C.  ( 0; −4 ) D.  ( 2; −5 )
  3. 3 Câu 18: Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tìm đẳng thức sai uuuur uuur r uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuuur uuur A.  OM + ON = 0   B.  OM = ON   C.  OM = −ON   D.  MN = MO + ON   Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho  M ( a; b ) , N ( c; d )  . Tọa độ trung điểm của  đoạn thẳng MN là �a + d b + c � �a + c b + d � �a − c b − d � A.  � ; �  B.  ( a + c; b + d ) C.  � ; � D.  � ; � �2 2 � �2 2 � �2 2 � Câu 20 : Cho hình bình hành ABCD. Tìm đẳng thức đúng. uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A.  BA + BC = DB   B.  CB + CD = CA   C.  AC + AB = AD   D.  uuur uuur uuur CB + CD = AC   B. TỰ LUẬN (5 điểm) r r Câu 1 : (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho  a = ( −2;5 ) , b = ( 0; −1)  . Tìm tọa độ  r r r r của  a + b  và  b − a Câu 2 : (2 điểm) Cho bốn điểm A, B, C, D. G là trọng tâm tam giác ABC, B là trung điểm  DG. Chứng minh rằng  uuur uuur uuur uuur      a)  AC + BD = AD + BC      (1 đ) uuur uuur uuur r      b)  DA − 5 DB + DC = 0        (1 đ) uuuur uuur uuur Câu 3 : (1 điểm) Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn  AM = 3 AB − 2 AC  . Chứng  minh M, B, C thẳng hàng. HẾT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2