intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Tử Đà

Chia sẻ: Hao999 Hao999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
8
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Tử Đà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Tử Đà để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Tử Đà

  1. SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ ĐỀ KIỂM 1 TIẾT HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ MÔN: TIN HỌC 12 Năm học: 2019 ­ 2020 Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên:……………………... Mã đề: 01 Lớp:……………………………. Phần I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu1: Một bảng có thể có bao nhiêu bản ghi:   A. 16      B. 32           C. 255       D. Chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ Câu 2: Để xoá một bản ghi ta nháy nút nào trong các nút sau?   A.                                                  B.    C.                                                  D.  Câu 3: Để xoá bảng sau khi chọn bảng muốn xoá ta thực hiện:   A.  Chọn Table ­> Delete                 B. Chọn Edit ­> Delete                               C. Chọn View ­> Delete                   D. Chọn Insert  ­> Delete            Câu 4: Nếu không chỉ định khoá chính sau khi thiết kế  xong bảng thì   A.Dữ liệu của bảng có thể có hai hàng giống hệt nhau.   B. Access không cho phép nhập dữ liệu.   C. Access không cho phép lưu bảng.   D. Access đưa ra lựa chọn là tự động tạo trường làm khóa chính cho bảng. Câu 5: Trong Access một bản ghi được tạo thành từ dãy các:   A. Bản ghi khác.                 B. CSDL.                C. Trường.            D. Tệp. Câu 6: Có mấy cách tạo khóa chính:   A. 2                              B. 3                      C. 4                       D. 5  Câu 7:Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ? A. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ và khai thác  CSDL quan  hệ B. Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan  hệ C. Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và  khai thác CSDL quan hệ dựa trên mô  hình dữ liệu quan hệ D. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan  hệ Câu 8: Ý nào sau đây không là một trong các đặc trưng của một quan hệ trong  hệ CSDL quan hệ? A. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng B. Mỗi thuộc tính có một tên để phân biệt, Thứ tự các thuộc tính không quan  trọng C. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp D. Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lý. Phần II: TỰ LUẬN ( 6 điểm) Câu 1: (1đ) Hãy chọn các chức năng chính tương ứng với từng đối tượng trong danh  sách các chức năng và đối tượng nêu dưới đây:
  2. Đối tượng Chức năng a) Bảng 1. Giúp nhập thông tin thuận tiện. b) Mẫu hỏi 2. Lưu dữ liệu. c) biểu mẫu 3. Kết xuất thông tin từ bảng và mẫu hỏi. d) Báo cáo 4. Là đối tượng cơ sở chứa thông tin về một chủ thể  xác định. 5. Tạo bảng mới từ các bảng đã có 6. Giúp hiển thị thông tin thuận tiện. 7. Định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được  chọn và in ra. Trả lời: a  ­ b ­ c ­ d ­ Câu 2: (2đ) Có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau:                   Mã hàng:......................................                   Tên hàng:.....................................                   Đơn giá:.......................................                   Ngày đặt hàng:.............................                   Số lượng nhập kho:.......................                   Ngày nhập:..................................                   Số lượng xuất kho:.......................                   Ngày xuất:.................................... Câu 3(3đ) Trong CSDL quản lý thư viện có các bảng sau: ĐƠN GIÁ MƯỢN SÁCH MaDG TenTG SoDT Phái MaSach MaDG NgayMuon NgayTra 0001 Hoàng 123456 Yes 0001 TH10 05/12/2012 15/12/2012 0002 Minh 234567 Yes 0002 TH11 25/08/2012 25/10/2012 0003 Vân 135246 No 0003 TH12 12/09/2012 10/12/2012 0004 Lan 222888 N0 0004 TH13 26/05/2012 26/10/2012 SÁCH MaSach TenSach TH10 Tin học 10 TH11 Tin học 11 TH12 Tin học 12 Hãy ghi lại cấu trúc bảng và xác định khóa chính Table  Field Name Data type Primary key Name ……………………… ……………………… ……………………… Table:  ……………………… ……………………… ……………………… DonGia ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… …………………….. …………………….. ……………………..
  3. ……………………… ……………………… ……………………… Table:  ……………………… ……………………… ……………………… MuonSac ……………………… ……………………… ……………………… h ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Table: Sach ……………………… ……………………… ……………………… …………………… …………………….. ……………………… .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2