intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển làm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Tham khảo đề thi giúp các bạn hệ thống các kiến thức đã học, ghi nhớ công thức và vận dụng chúng vào giải bài toán cụ thể, rèn luyện kỹ năng giải toán chính xác và nâng cao tư duy sáng tạo. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển

SỞ GD&ĐT CÀ MAU<br /> TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN<br /> <br /> KIỂM TRA 45 PHUT - NĂM HỌC 2017 - 2018<br /> MÔN TOAN 10<br /> <br /> Thời gian làm bài : 45 phút<br /> Mã đề 132<br /> A-PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)<br /> Câu 1: Cho mệnh đề A “ " x Î R , x2 - x + 7 < 0 ”. Mệnh đề phủ định của A<br /> A. $ x Î R,x 2 -x+ 7 ³ 0<br /> <br /> B. " x Î R , x 2 - x + 7 > 0<br /> <br /> C. " x Î R , x 2 - x + 7 ³ 0<br /> D. $ x Î R , x 2 - x + 7 > 0 .<br /> Câu 2: Câu nào sau đây không là mệnh đề?<br /> A. 3 < 1<br /> B. 4 – 5 = 1<br /> C. x 2  x  5  0<br /> D. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau<br /> Câu 3: Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập con?<br /> A. ;1<br /> B. <br /> C. <br /> D. 1<br /> Câu 4: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng?<br /> A. Nếu một số chia hết cho 6 thì cũng chia hết cho 3.<br /> B. Nếu một phương trình bậc hai có   0 thì phương trình đó vô nghiệm.<br /> C. Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.<br /> D. Nếu a = b thì a 2  b2 .<br /> Câu 5: Cho hai tập hợp A = (- 7; 3), B = (- 4; 5). Tập hợp C A È B B là tập hợp nào?<br /> A. <br /> <br /> B.  7; 4 <br /> <br /> D.  7; 4<br /> <br /> C.  7;3<br /> <br /> Câu 6: Cho hai tập hợp A   ; m  và B   5;   . Ta có A  B   khi<br /> A. m  5<br /> B. m  5<br /> C. m  5<br /> D. m  5<br /> Câu 7: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) biểu diễn cho tập hợp nào?<br /> ]////////////////(<br /> –1<br /> 4<br /> A.  ; 1   4;   B.  1; 4<br /> C.  ; 1   4;  <br /> D.  ; 1   4;  <br /> Câu 8: Tập hợp  2;3 \ 1;5 bằng tập hợp nào sau đây ?<br /> A. (–2; 1) .<br /> <br /> B. (–2; 5)<br /> <br /> C. (–2; 1]<br /> <br /> D. (–3; –2)<br /> <br /> B-PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)<br /> Câu 1 (2,0 điểm): Xác định tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:<br /> <br /> <br /> <br /> A  x<br /> <br /> <br /> <br /> |  2 x  x 2  2 x 2  3x  2   0<br /> <br /> Câu 2 (2,0 điểm): Xác định và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau:<br /> a/  ;3   2;  <br /> b/ \   0;5    3; 4   .<br /> Câu 3 (1,0 điểm): Cho mệnh đề : “Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tam giác đó có trung tuyến<br /> <br /> 1<br /> BC ”. Hãy phát biểu mệnh đề trên dưới dạng điều kiện đủ.<br /> 2<br /> Câu 4 (1,0 điểm): Cho hai tập A   x  | x  4 và B   x  | x  1  1 . Xác định A  B .<br /> AM <br /> <br /> --------------------------------------------------<br /> <br /> Trang 1/2 - Mã đề thi 132<br /> <br /> ĐÁP ÁN –HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10<br /> A-PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu đúng 0.5 điểm<br /> mamon made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan<br /> KT 10 132<br /> 1<br /> A<br /> 209<br /> 1<br /> C<br /> 357<br /> 1<br /> B<br /> 485<br /> 1<br /> C<br /> KT 10 132<br /> 2<br /> C<br /> 209<br /> 2<br /> B<br /> 357<br /> 2<br /> D<br /> 485<br /> 2<br /> D<br /> KT 10 132<br /> 3<br /> B<br /> 209<br /> 3<br /> B<br /> 357<br /> 3<br /> D<br /> 485<br /> 3<br /> A<br /> KT 10 132<br /> 4<br /> B<br /> 209<br /> 4<br /> A<br /> 357<br /> 4<br /> A<br /> 485<br /> 4<br /> A<br /> KT 10 132<br /> 5<br /> D<br /> 209<br /> 5<br /> D<br /> 357<br /> 5<br /> C<br /> 485<br /> 5<br /> D<br /> KT 10 132<br /> 6<br /> D<br /> 209<br /> 6<br /> C<br /> 357<br /> 6<br /> C<br /> 485<br /> 6<br /> B<br /> KT 10 132<br /> 7<br /> C<br /> 209<br /> 7<br /> D<br /> 357<br /> 7<br /> B<br /> 485<br /> 7<br /> C<br /> KT 10 132<br /> 8<br /> A<br /> 209<br /> 8<br /> A<br /> 357<br /> 8<br /> A<br /> 485<br /> 8<br /> B<br /> B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)<br /> Câu 1: Nêu được Gpt: 2 x  x 2 2 x 2  3 x  2  0 (0,5đ)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2 x  x2  0<br /> (0,5đ)<br />  2<br /> 2<br /> x<br /> <br /> 3<br /> x<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0<br /> <br />  x  0; x  2<br /> (0,5đ)<br /> <br />  x  2; x  1<br /> <br /> 2<br />  1<br /> <br /> Kết luận tập A   ;0;2 <br /> (0,5đ)<br />  2<br /> <br /> Câu 2: a/ Biểu diễn đúng<br /> ( 0,5đ)<br /> Xác định (0,5đ)  ;3   2;     ;   <br /> b/ Biểu diễn đúng<br /> Xác định<br /> <br /> (0,5đ )<br /> (0,5đ)<br /> <br /> Câu 3: Điều kiện đủ để tam giác ABC có trung tuyến AM <br /> Câu 4: Xác định được A   4;4 , B   ; 2    0;  <br /> Xác định được A  B   4; 2   0;4<br /> <br /> BC<br /> là tam giác đó vuông tại A<br /> 2<br /> (0,5đ)<br /> (0,5đ)<br /> <br /> Trang 2/2 - Mã đề thi 132<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2