intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007

Chia sẻ: Hoa Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

65
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vận dụng kiến thức và kĩ năng các bạn đã được học để thử sức với Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007 này nhé. Thông qua đề kiểm tra giúp các bạn ôn tập và nắm vững kiến thức môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN VẬT LÝ – Khối lớp 12 Thời gian làm bài : 45 phút (Đề thi có 03 trang) (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                              Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 007 Câu 1. Phát biểu nào không đúng A.  Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại B.  Tia hồng ngoại và tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ C.  Tia hồng ngoại và tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy D.  Tia hồng ngoại và tử ngoại đều có tác dụng nhiệt, Câu 2. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng: A.  Giao thoa ánh sáng.  B.  Phản xạ ánh sáng. C.  Khúc xạ ánh sáng.  D.  Tán sắc ánh sáng. Câu 3. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ  tự  cảm L và tụ  điện có điện dung C đang   thực hiện dao động điện từ  tự  do. Gọi U 0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai   bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là L C A.   i 2 = LC (U 02 − u 2 ) . B.   i 2 = (U 02 − u 2 ) .  C.   i 2 = (U 02 − u 2 ) . D.   i 2 = LC (U 02 − u 2 ) . C L Câu 4. Một mạch dao động điện từ  LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ  tự  cảm 5µH và tụ  điện có   điện dung  5 µF. Trong mạch có dao động điện từ  tự  do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên   một bản tụ điện có độ lớn cực đại là: A.  2,5 . 10­6s B.  5 . 10­6s C.  10 . 10­6s D.  10­6s Câu 5. Một mạch dao động LC lý tưởng có L=0,2mH,C=8pF. Biết năng lượng dao động của mạch  W=2,5. 10­7J. Chọn thời điểm ban đầu lúc cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại. Tìm biểu  thức dòng điện trong mạch: π A.  i=50 2.cos(25.106 t − ) (mA) B.  i=50 2.cos25.106 t(mA) 2 π C.  i=50 .cos(25.106 t + ) (mA) D.  i=50 cos25.106 t(mA) 2 Câu 6. Trong TNGTAS ,nguồn sáng phát ra 2 bức xạ,trong đó màu đỏ có bước sóng 720nm,và màu lục có  bước sóng λ(có giá trị khoảng 500nm đến 575nm). Trên màn giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng  màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Tìm λ? A.  540nm  B.  500nm C.  560nm D.  520nm  Câu 7. Tụ điện trong mạch LC là 1 tụ điện phẳng,mạch có chu kỳ riêng T,khi khoảng cách giữa 2 bản tụ  giảm đi 2 lần thì chu kỳ riêng T’ là: T T A.  T’= B.  T’=2T C.  T’= D.  T’=T 2 2 2 Câu 8. Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhất : A.  Màu sắc 1/5 ­ Mã đề 007
  2. B.  Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đó C.  Tần số D.  Vận tốc truyền 2/5 ­ Mã đề 007
  3. Câu 9. Một mạch dao động gồm L = 0,2H và tụ điện có điện dung C = 0,4 F. Khi dòng điện qua cuộn  dây là 10mA thì hiệu điện thế giữa hai bản của tụ là 10V. Năng lượng điện từ toàn phần của mạch bằng A.  2. 10­5J B.  3. 10­5J C.  10­5J D.  4. 10­5J Câu 10. Một ánh sáng đơn sắc có tần số 4. 1014Hz, bước sóng của ánh sáng đó trong chân không biết  c=300 000km/s: A.  0,75m B.  0,75mm C.  0,75μm D.  0,75nm Câu 11. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đơn sắc có   = 0,5 m, khoảng cách  giữa hai khe là a = 2mm. Trong khoảng MN trên màn( với MO = ON = 5mm )có 9 vân sáng và hai mép M   và N là hai vân sáng. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là  A.  2m.  B.  3m. C.  2,4m. D.  4m.  Câu 12. Trong mạch dao động LC lý tưởng của một máy thu vô tuyến có C=3pF. Muốn bắt sóng có tần  số f=7,5MHz thì độ từ cảm L: A.  0,15mH B.  1,5mH C.  0,52mH D.  0,25mH Câu 13. Cơ thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau đây? A.  Tia tử ngoại B.  Bức xạ nhìn thấy, C.  Tia hồng ngoại.  D.  Tia X. Câu 14. Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y­ âng được xác định bằng công thức : ( 2k 1) D k D k D 2k D A.   x B.   x .  C.   x .  D.   x .  2a a 2a a Câu 15. Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Iâng, biết khoảng cách giữa 2 khe 0,5 mm, khoảng cách từ  mặt phẳng chứa 2 khe đến màn 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số  bức xạ  đơn sắc có bước   sóng từ 0,38  m đến 0,76  m. Tìm số vân sáng tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm? A.  3  B.  4  C.  2 D.  5 Câu 16. Trong TN Y­âng về giao thoa ánh sáng,nếu thay ánh sáng vàng bằng ánh sáng lam thì: A.  Độ sáng vân giảm B.  Khoảng vân không đổi C.  Khoảng vân giảm D.  Khoảng vân tăng Câu 17. Chọn đáp án đúng.  A.  Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng B.  Quang phổ liên tục phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng C.  Quang phổ liên tục của một vật không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng D.  Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng Câu 18. Trong TN Y­âng về giao thoa ánh sáng ,khoảng cách giữa hai khe là 1mm,hai khe cách màn quan  sát 1m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có λ=500nm,kích thước vùng giao thoa L=15mm. Tìm số vân sáng  quan sát được trên màn: A.  31 B.  23 C.  21 D.  15 Câu 19. Chọn đáp án đúng.  Sóng điện từ : A.  Là sóng dọc hoặc sóng ngang.  B.  Có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.  C.  Không truyền được trong chân không. D.  Là điện từ trường lan truyền trong không gian.  Câu 20. Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái: A.  Rắn B.  Khí hay hơi ở áp suất cao C.  Lỏng D.  Khí hay hơi ở áp suất thấp 3/5 ­ Mã đề 007
  4. Câu 21. Trong TN Y­âng với ánh sáng có bước sóng λ1=700nm,thì có vân sáng thứ 3 tại điểm M trên màn.  Để nhận được vân sáng bậc 5 cũng tại điểm đó thì ánh sáng sử dụng có bước sóng: A.  630nm B.  500nm C.  420nm D.  750nm 4/5 ­ Mã đề 007
  5. Câu 22. Các bức xạ nào có khả năng ion hóa không khí: A.  Tia hồng ngoại,tia gamma B.  Tia hồng ngoại,tia tử ngoại C.  Tia tử ngoại,tia X D.  Sóng vô tuyến ,tia hồng ngoại Câu 23. Trong TN Y­âng về giao thoa ánh sáng trắng(380nm ­760nm),khoảng cách hai khe là 2mm và hai  khe cách màn quan sát là 1,2m. Xác định tần số lớn nhất của bức xạ cho vân sáng tại M cách vân sáng  trung tâm một đoạn 2,5mm: A.  7,2. 108Hz B.  6,7. 1014Hz C.  7,2. 1014Hz D.  7,2. 1012Hz Câu 24. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 2 khe hẹp là 0,5mm, khoảng  cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 2m. Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Tại M  cách vân trung tâm 7mm và tại N cách vân trung tâm 10mm thì:  A.  M, N đều là vân tối.  B.  M là vân tối, N là vân sáng.  C.  M là vân sáng, N là vân tối.   D.  M, N đều là vân sáng.  Câu 25. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch LC lý tưởng i=6cos4. 106. t(mA). Điện tích cực đại  của một bản tụ là: A.  1,5μC B.  2,4μC C.  6nC D.  1,5nC Câu 26. Chọn câu sai: A.  Khi ánh sáng trắng qua lăng kính ,tia ló tím lệch nhiều nhất,tia ló đỏ lệch ít nhất.  B.  Khi ánh sáng trắng qua lăng kính ,tia ló đỏ lệch nhiều nhất,tia ló tím lệch ít nhất.  C.  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.  D.  Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.  Câu 27. Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực  đại của một bản tụ điện. Bỏ qua sự tiêu hao năng lượng trong mạch, cường độ dòng điện cực đại trong  mạch : q q A.  I0 = q0ω2. B.  I0 = q0ω.  C.  I0 =  0 D.  I0 =  02 . ω ω Câu 28. Trong thí nghiệm Y­âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc,khoảng cách hai khe là 1mm và hai khe  cách màn quan sát là 2m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc. Tại một điểm trên màn cách vân sáng trung tâm  là 5,4 mm có vân tối thứ 5(tính từ vân sáng trung tâm). Tìm bước sóng của ánh sáng này: A.  0,55 μm B.  0,5 μm C.  0,45 μm D.  0,6μm Câu 29. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện tích trong mạch LC lý tưởng: π π π π A.   B.   C.   D.   2 3 4 6 Câu 30. Thứ tự không đúng trong thang sóng điện từ có bước sóng giảm dần : A.  Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X,tia gama B.  Sóng vô tuyến, tia gamma, ánh sáng nhìn thấy,tia hồng ngoại.  C.  Ánh sáng đơn sắc vàng,tia tử ngoại, tia X, tia gamma.  D.  Sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy,tia X.  ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 5/5 ­ Mã đề 007
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2