Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 12

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
269
lượt xem
64
download

Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi kiểm tra môn Hóa lớp 12

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 12

  1. Họ và tên :................................................................... KIỂM TRA : 15’ (Đề I) Lớp:............................................................................. Câu 1: Hoàn thành PTPƯ sau: a. propyl axetat phản ứng với dd NaOH b. Vinyl propionat phản ứng với dd KOH c. Etyl metacrylat phản ứng với dd NaOH Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,717 g gluxit A thu được 0,264 g CO2 và 0,099 g H2O. Cho MA = 342. Xác định CTPT Họ và tên :................................................................... KIỂM TRA : 15’ (Đề II) Lớp:............................................................................. Câu 1: Hoàn thành PTPƯ sau: a. etyl propionat phản ứng với dd NaOH b. Thuỷ phân metyl acrylat trong môi trường axit c. Thuỷ phân vinyl axetat trong môi trường bazơ Câu 2: Một hợp chất hữu cơ X (C,H,O) có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố mC : mH: mO = 3 : 0,5 : 4 . Đem hoá hơi 9 g X thì thu được một thể tích hợi đúng bằng thể tích 3,2g oxi ở cùng điều kiện. Tìm công thức nguyên và CTPT của X Họ và tên :................................................................... KIỂM TRA : 15’ (Đề III) Lớp:............................................................................. Câu 1: Hoàn thành PTPƯ sau: a. metyl acrylat phản ứng với dd KOH b. Thuỷ phân vinyl fomiat trong môi trường axit c. Thuỷ phân etyl axetat trong môi trường bazơ Câu 2: Đốt cháy 5,8 g chất A thu được 5,65g Na2CO3 ; 2,25 g H2O và 12,1g CO2. Xác định CTPT của A. Biết rằng trong A chỉ có 1 nguyên tử Na

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản