intTypePromotion=3

Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2017-2018 - THCS Quang Trung

Chia sẻ: Nguyễn Văn Toàn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2017-2018 - THCS Quang Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi, TaiLieu.VN đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2017-2018 - THCS Quang Trung. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2017-2018 - THCS Quang Trung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I<br /> NĂM HỌC 2017- 2018<br /> MÔN: SINH HỌC - LỚP 6<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> UBND QUẬN TÂN BÌNH<br /> TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG<br /> <br /> Câu 1: (2 điểm)<br /> Rễ giữ cho cây mọc được trên đất và giúp cho cây đứng vững không bị gãy đỗ.Mặt khác,rễ<br /> còn hút nước và muối khoáng hòa tan ở trong đất.Tuy nhiên ,không phải tất cả các loại cây<br /> đều có cùng một loại rễ. Quan sát các loại cây dưới đây xác định :<br /> a) Các loại cây nào dưới đây là rễ cọc ? là rễ chùm ?<br /> b) Phân biệt rễ cọc và rễ chùm ?<br /> <br /> Cây mạ<br /> (lúa non)<br /> <br /> Cây<br /> tỏi<br /> tây<br /> <br /> Cây<br /> hồng<br /> xiêm<br /> <br /> Cây cỏ mần trầu<br /> <br /> Câu 2: (2 điểm).<br /> Khi quan sát tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà<br /> chua chín, ta nhận thấy cấu tạo tế bào có đầy đủ ba thành<br /> phần chính:ngoài là màng sinh chất , bên trong có chất tế<br /> bào và nhân.Tuy nhiên hình dạng, kích thước và cách<br /> sắp xếp ở mỗi tế bào có khác nhau. Em hãy quan sát hình<br /> bên :<br /> a. Chú thích 3 bộ phận bất kỳ của một tế bào thực vật<br /> vào giấy, lưu ý không cần chú thích 7 và không vẽ lại<br /> hình trên.<br /> b. Bổ sung câu sau cho hoàn chỉnh:<br /> Các cơ quan của thực vật đều được.cấu tạo<br /> bằng.......................................................................... .....<br /> <br /> Câu 3: (2 điểm)Quan sát sơ đồ cấu tạo miền hút của rễ,em hãy xác định:<br /> 1<br /> <br /> a.Các vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6 chỉ định các bộ phận nào ?<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> b.Trong bộ phận tương ứng số 6, sự sắp xếp các bó mạch ở cấu<br /> tạo miền hút của rễ như thế nào ?<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> <br /> Câu 4: (2 điểm)<br /> Đọc những thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.<br /> Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.Trong trồng trọt, muốn nâng<br /> cao năng suất cây trồng ở từng loại cây mà ứng dụng kỹ thuật bấm ngọn hay tỉa cành xấu<br /> ,cành bị sâu bệnh,còi cọc ở những giai đoạn thích hợp.<br /> Vận dụng các kiến thức đã học ,em hãy giãi thích các hiện tượng thực tế sau:<br /> a.Người ta thường bấm ngọn trước khi cây ra hoa khi trồng các cây đậu , cà phê, trà,…<br /> b.Muốn có gổ tốt , sợi tốt ,người ta thường tỉa cành xấu ,cành bị sâu khi trồng các cây lim , cây<br /> bạch đàn , cây đay , cây gai…<br /> Câu 5: (2 điểm)<br /> Ở cây xanh ( thực vật có hoa ) có cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, thân , lá.Trong đó, lá là bộ<br /> phận chế tạo chất hưũ cơ nuôi cây qua quá trình quang hợp.Trong quá trinh này lá cây nhờ<br /> có chất diệp lục . sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra<br /> tinh bột và nhã ra khí ôxi.Từ tinh bột kết hợp với muối khoáng hòa tan do rễ hút từ đất mà<br /> lá cây tổng hợp được các chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.Từ các thông tin này ,trong<br /> trồng trọt người ta thường khuyên nhau nên trồng cây với mật độ vừa phải để cây sinh<br /> trưởng và phát triển tốt ,nâng cao năng suất cây trồng.<br /> a.Tại sao không nên trồng cây với mật độ quá dày ?<br /> b Những yếu tố nào là các điều kiện bên ngoài cần thiết cho quang hợp ở cây xanh ?<br /> <br /> UBND QUẬN TÂN BÌNH<br /> TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG<br /> ĐÁP ÁN - SINH 6– KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2017– 2018<br /> Câu 1: 2đ<br /> Xác định loại rễ (1đ)<br /> + Rễ cọc: cây hồng xiêm. (0.25)<br /> + Rễ chùm: Cây tỏi tây , cây cỏ mần trầu , cây mạ ( lúa non ).(0.75)<br /> Đặc điểm phân biệt loại rễ (1đ)<br /> +Rễ cọc<br /> Có 1 rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên(0.5)<br /> +Rễ chùm<br /> Có nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc từ gốc thân(0.5)<br /> Câu 2: (2đ)<br /> a. 3Chú thích bất kỳ hình cấu tạo tế bào thực vật (sai 1 chú thích -0,5) (không tính chú thích 7)<br /> 1.Vách tế bào 2. Màng sinh chất 3.Chất tế bào 4.Nhân 5. Không bào 6.Lục lạp (1.5)<br /> b. Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào (0,5)<br /> Câu 3: (2đ<br /> a.(1.5đ) Hãy quan sát hình sau và chú thích các bộ phận cấu tạo nên miền hút của rễ.<br /> - 6 ý, mỗi ý (0.25đ)<br /> - 1.Lông hút ,2. Mạch rây ,3.Biểu bì , 4.Thịt võ, 5.Mạch gỗ, 6.Trụ giữa.<br /> b.( 0.5đ)Trong trụ giữa, các bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây sắp xếp xen kẻ nhau.<br /> Câu 4: (2đ)<br /> Trả lời các câu hỏi:<br /> -a.( 1đ) Cây cà phê,đậu, trà...người ta thường bấm ngọn trước khi cây ra hoa để cây tập<br /> trung chất hữu cơ vào chồi nách ( chồi lá, chồi hoa ) làm cây phát triển nhiều cành ,tăng thu<br /> hoạch hoa,, quả, hạt.<br /> -b.(1đ) Cây lim , cây bạch đàn (cây lấy gỗ),cây đay,cây gai( cây lấy sợi) người ta tỉa cành xấu ,<br /> cành bị sâu để cây tập trung chất hữu cơ vào chồi ngọn ,cây phát triển chiều cao thân cho gỗ<br /> tốt, sợi tốt.<br /> Câu 5: (2đ)<br /> a.(1đ) Không nên trồng cây với mật độ quá dày : Trồng dày,tán cây này che khuất tán cây<br /> khác nên cây thiếu ánh sáng ,thiếu không khí,nhiệt độ không khí tăng cao,không đủ nguồn<br /> nước cây sẽ quang hợp kém, do chế tạo ít chất hữu cơ, năng suất cây trồng giãm.<br /> b.(1đ) Những yếu tố là các điều kiện bên ngoài cần thiết cho quang hợp ở cây xanh :<br /> <br /> năng lượng ánh sáng mặt trời ,nước , , hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ thích<br /> hợp<br /> <br /> KHUNG MA TRẬN KIỂM TRA HK1 -SINH6- NH 17-18<br /> Chủ đề( nội<br /> dung chương)<br /> <br /> Nhận biết<br /> 2đ= 20%<br /> <br /> Số điểm: 2đ<br /> Số câu: 1 câu<br /> <br /> Số điểm : 4 đ<br /> Số câu : 2 câu<br /> <br /> Câu 1: 2đ<br /> - a. Xác định các<br /> cây có rễ cọc và rễ<br /> chùm<br /> (1đ)<br /> <br /> b.. Phân biệt rễ<br /> cọc-rễ chùm<br /> ( 1đ)<br /> ChươngIII.Thân. .<br /> Số điểm: 2 đ<br /> Số câu : 1 câu<br /> <br /> ChươngIV.LÁ<br /> Số điểm: 2 đ<br /> Số câu : 1 câu<br /> <br /> Vận dụng ở cấp<br /> độ thấp<br /> 4đ= 40%<br /> <br /> Vận dụng ở cấp<br /> độ cao<br /> 2đ = 20%<br /> <br /> Câu2 . 2 đ<br /> a.Chú thích và bổ<br /> sung được 3 bộ<br /> phận bất kỳ cấu<br /> tạo tế bào thực vật<br /> (0.5đ/thành phần)<br /> b.Điền được vào<br /> chổ trống đoạn câu<br /> cụm từ TẾ BÀO<br /> (0.5đ)<br /> <br /> Chương I.Tế<br /> bào thực vật.<br /> <br /> Chương II.Rễ<br /> <br /> Thông hiểu<br /> 2đ = 20%<br /> <br /> Câu 3 ,2đ (pisa)<br /> a. ( mỗi bộ phận<br /> trong cấu tạo miền<br /> hút cũa rễ / 0.25 đ)<br /> b.(0.5đ) trong trụ<br /> giữa,mạch gỗ và<br /> mạch rây sắp xếp<br /> xen kẻ nhau<br /> .<br /> Câu 4.2đ (pisa)<br /> -Vận dụng vào<br /> thực tiển ,giải<br /> thích hiện tượng<br /> thực tế:<br /> a.(1đ) bấm ngọn<br /> cây đậu, cà<br /> phê,trà...<br /> b.(1đ) Tỉa cành<br /> xấu ở các cây lấy<br /> gỗ,cây lấy sợi.<br /> Câu 5. 2đ.Giải<br /> thích:<br /> a.(1đ) Không nên<br /> trồng cây với mật<br /> độ quá dày.<br /> b.(1d0) 4 điều kiện<br /> bên ngoài ảnh<br /> hưởng đến quang<br /> hợp ở cây xanh.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản