intTypePromotion=3

Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 12 năm 2016-2017 - THPT Lương Phú - Mã đề 564

Chia sẻ: Hoàng Văn Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
45
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 12 năm 2016-2017 - THPT Lương Phú - Mã đề 564

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 12 năm 2016-2017 của trường THPT Lương Phú Mã đề 564 để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 12 năm 2016-2017 - THPT Lương Phú - Mã đề 564

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II; NĂM HỌC 2016­2017  THÁI NGUYÊN Môn: Giáo dục công dân lớp 12 TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ Thời gian làm bài: 50  phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 564 Họ, tên thí sinh:....................................................................S ố báo danh:.............................. Câu 1: Trong khi tuần tra, anh A (là cảnh sát khu vực) phát hiện B và C đang trộm cắp tài   sản của ông H, anh A đã bắt được B, còn C bỏ  chạy không bắt được. Sáng hôm sau, trên  đường đi đến trụ sở cơ quan, anh A phát hiện C đang ngồi trong quán cà phê, anh A đã cùng  đồng đội bắt được C; trong trường hợp này, việc bắt C là hành vi A. bắt người theo đúng quy định của pháp luật. B. xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. C. bắt người trái pháp luật. D. xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân. Câu 2: Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần 1 héc ta rừng đặc dụng gần   khu di tích lịch sử ­ văn hóa. Hành vi của ông là trái pháp luật về A. bảo vệ và phát triển rừng. B. bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. C. bảo vệ di sản văn hóa D. bảo vệ nguồn lợi rừng Câu 3: Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện: A. Chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. B. Chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế. C. Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống XH. D. Trong lĩnh văn hóa Câu 4: Kể  từ  khi nhận được đề  nghị  xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, Viện kiểm sát có  thời hạn bao lâu để ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn lệnh bắt ? A. 24 giờ. B. 36 giờ. C. 12 giờ. D. 48 giờ. Câu 5: Trường hợp nào sau đây không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng,   sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? A. Điều khiển xe mô tô gây tai nạn chết người. B. Xúi giục người khác tự sát. C. Nói thẳng với người khác về thói xấu của họ. D. Vu khống, bôi nhọ người khác Câu 6: Việc cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước được cụ thể hóa qua văn  bản luật nào sau đây? A. Luật lao động. B. Luật thuế thu nhập cá nhân. C. Luật dân sự. D. Luật tố tụng. Câu 7: Quy định tại khoản 2 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 “không ai bị  bắt nếu không có  quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ  trường hợp phạm tội quả tang” là để bảo vệ quyền A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. B. được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của công dân. C. được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của công dân.                                                Trang 1/5 ­ Mã đề thi 564
  2. D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân. Câu 8: Trong các sản phẩm sau thì sản phẩm nào không nằm trong quyền sáng tạo của công  dân? A. Các tác phẩm nghệ thuật. B. Các tác phẩm yêu thích. C. Các nhãn hiệu hàng hóa D. Các tác phẩm báo chí Câu 9: Trong một số  trường hợp cần thiết phải bắt người thì những cơ  quan, cán bộ  nhà  nước có thẩm quyền phải bắt người theo đúng A. hướng dẫn của cấp trên. B. trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. C. quy định và hướng dẫn của cơ quan điều tra D. mệnh lệnh của cấp  trên. Câu 10:  Pháp luật… quyền tự  do kinh doanh của công dân để  khơi dậy và phát huy mọi  tiềm năng trong xã hội. A. ban hành và thực hiện B. ghi nhận và bảo đảm C. quy định và khuyến khích D. Chỉ đạo và tổ chức Câu 11: Quyền tự do cơ bản nào là cơ sở, điều kiện để công dân chủ động và tích cực tham  gia vào các công việc của Nhà nước và xã hội? A. Quyền tự do ngôn luận. B. Quyền tự do cư trú. C. Quyền tự do lập hội. D. Quyền bí mật điện thoại, điện tín. Câu 12:  Khi phát hiện việc làm trái pháp luật của cá nhân, cơ  quan,tổ  chức, việc làm nào  dưới đây của công dân sẽ bị pháp luật xử phạt ? A. Thu thập chứng cứ để thực hiện tố cáo. B. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền. C. Tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc theo dõi hành vi phạm pháp. D. Không tố cáo vì không liên quan đến mình. Câu 13: Học tập là một trong những? A. Nghĩa vụ của công dân. B. Trách nhiệm của công dân. C. Quyền và nghĩa vụ của công dân. D. Quyền của công dân. Câu 14: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai? A. Chính phủ B. Nhà nước C. Quốc hội D. Bộ quốc phòng an ninh Câu 15: Đối với sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa được xem là: A. Cơ sở B. Tiền đề C. Điều kiện. D. Động lực Câu 16: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là: A. Công dân không có quyền quyết định quy mô và hình thức kinh doanh. B. Công dân có thể kinh doanh bất kỳ nghành nghề nào theo sở thích của mình. C. Công dân muốn kinh doanh ngành nghề nào đó tùy thích, không cần các cấp chính  quyền xác nhận. D. Mọi công dân đều không có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh tự do.                                                Trang 2/5 ­ Mã đề thi 564
  3. Câu 17: Pháp luật có vai trò thế nào đối với công dân: A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân. B. Bảo vệ lợi ích của công dân. C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. D. Bảo vệ mọi nhu cầu và lợi ích của công dân. Câu 18: Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong A. Hiến pháp và luật. B. các quy định của Nhà nước. C. các văn bản do Nhà nước soạn thảo. D. Hiến pháp. Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc khi thực hiện việc bầu cử ? A. Phổ thông. B. Bình đẳng. C. Gián tiếp. D. Bỏ phiếu kín. Câu 20: A tự ý đạp cửa xông vào nhà của B khi không được sự đồng ý của B; Trong trường   hợp này A đã xâm phạm đến quyền nào của B? A. Quyền tự do cư trú. B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.              D . Quyền sở hữu tài sản hợp pháp. C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Câu 21: Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam là ngày nào? A. 18 tháng 5 B. 19 tháng 5 C. 20 tháng D. 17 tháng 5 Câu 22: Nếu bắt gặp những việc làm trái pháp luật, vi phạm các quyền tự  do cơ  bản của   công dân, em sẽ làm gì ? A. Khuyến khích người khác đấu tranh, tố cáo. B. Mượn tên người khác để đấu tranh, tố cáo. C. Khuyên người khác im lặng, không nên đấu tranh, tố cáo. D. Mạnh dạn phê phán, đấu tranh, tố cáo. Câu 23: Nội dung nào dưới đây là sai về quyền sáng tạo của công dân? A. Quyền sở hữu công nghiệp. B. Quyền hoạt động khoa học và công nghệ. C. Quyền tác giả. D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Câu 24: Pháp luật về phát triển văn hóa gồm nội dung nào dưới đây? A. Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc B. Xóa đói, giảm nghèo. C. Dân số và giải quyết việc làm. D. Phòng chống tệ nạn xã  hội. Câu 25: Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào  dưới đây? A. Văn hóa. B. Xã hội. C. Kinh tế. D. Chính trị. Câu 26: Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được   xem là có vai trò nổi bật nhất là: A. Pháp luật. B. Đạo đức C. Tiền tệ. D. Văn hóa Câu 27: Đối tượng nào dưới đây không có quyền giải quyết tố cáo? A. Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định hành chính bị khiếu nại. B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.                                                Trang 3/5 ­ Mã đề thi 564
  4. C. Bộ trưởng. D. Tộc trưởng trong dòng họ. Câu 28: Hình thức xử lí cao nhất đối với người có hành vi tự tiện bóc, mở thư, tiêu hủy thư,  điện tín của người khác là bị A. xử phạt vi phạm dân sự. B. xử phạt vi phạm hành chính. C. truy cứu trách nhiệm hình sự. D. xử phạt vi phạm kỷ luật. Câu 29: Quyền học tập của công dân được quy định tại ở đâu? A. Trong các văn bản quy phạm pháp luật. B. Trong Hiến pháp, luật giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác C. Trong hiến pháp. D. Trong luật giáo dục Câu 30: Công dân sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo trong trường hợp nào? A. Giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan nhà nước B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức C. Bầu ra người đại diện quyết định cho mình những công việc chung D. Xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh Câu 31: Trường hợp nào sau dây không phải ai cũng có quyền bắt? A. Người đang bị truy nã. B. Người bị phát hiện ngay sau khi thực hiện tội phạm. C. Người đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện. D. Người bị nghi ngờ có hành vi phạm tội nguy hiểm. Câu 32:  Quyền bầu cử  và  ứng cử  là cơ  sở  pháp lí – chính trị  quan trọng để  nhân dân thể  hiện điều gì thông qua các đại biểu do mình bầu ra ? A. Quyền lợi và nghĩa vụ. B. Quan điểm và tư tưởng. C. Ý chí và nguyện vọng. D. Trách nhiệm và bổn phận. Câu 33: Việc cá nhân, tổ chức tự tiện vào chỗ ở của người khác, tự tiện khám xét chỗ ở của   công dân là vi phạm A. đời sống riêng tư của công dân. B. pháp luật. C. quyền tự do cư trú của công dân. D. chỗ ở của công dân. Câu 34: Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản Luật nào   dưới đây? A. Luật Hôn nhân và gia đình. B. Luật Bảo vệ môi trường. C. Luật Trưng cầu ý dân. D. Luật Giao thông đường bộ. Câu 35: Quyền nghiên cứu khoa học giành cho đối tượng nào dưới đây? A. Chỉ có các nhà khoa học. B. Học sinh tiểu học và THCS C. Sinh viên. D. Tất cả học sinh thuộc các bậc học Câu 36: Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là: A. Quyền tự do kinh doanh. B. Quyền được tự do thông tin. C. Quyền sở hữu công nghiệp. D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Câu 37: Vai trò của nhà nước đối với vấn đề phát triển văn hóa là: A. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc                                                Trang 4/5 ­ Mã đề thi 564
  5. B. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. C. Khuyến khích tạo điều kiện các tổ chức cá nhân tiến hành các hoạt động văn hóa D. Tất cả các phương án trên. Câu 38: Hành vi nào bị nghiêm cấm trong luật bảo vệ môi trường dưới đây? A. Chặt cây. B. Buôn bán và vận chuyển chất ma túy. C. Trồng rừng D. Nhập khẩu quá cảnh động vật chưa qua kiểm dịch. Câu 39: Với hình thức dân chủ gián tiếp, nhân dân thực hiện quyền làm chủ Nhà nước thông  qua tổ chức nào dưới đây ? A. Quốc hội và Chính phủ. B. Quốc hội và Hội đồng nhân dân. C. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân. Câu 40: Việc cộng điểm thi tốt nghiệp và đại học, cao đẳng theo khu vực thể hiện điều gì? A. Sự bình đẳng. B. Sự thoải mái trong tâm lý người dân ở các vùng miền khác nhau. C. Sự thiên vị dành cho các vùng miền khác nhau. D. Sự tôn trọng khi chênh lệch vùng miền. ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­                                                Trang 5/5 ­ Mã đề thi 564

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản