intTypePromotion=3

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 105

Chia sẻ: Ngô Văn Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
2
download

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 105

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 105 giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 105

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> QUẢNG NAM<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017<br /> Môn: TOÁN - LỚP 11<br /> Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)<br /> MÃ ĐỀ: 105<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> (Đề có 2 trang)<br /> A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)<br /> <br /> Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi. Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm SA, SB, SC.<br /> Mệnh đề nào sau đây là đúng ?<br /> A. mp(SAB) // mp(EFK).<br /> B. mp(EFK) // mp(BCD).<br /> C. mp(EFK) // mp(SCD).<br /> D. mp(SAB) // mp(ECD).<br /> Câu 2: Tìm đạo hàm của hàm số y  cot x với x  k   k  Z  ?<br /> A. y ' <br /> <br /> cosx<br /> sin x<br /> <br /> 1<br /> <br /> B. y ' <br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> C. y '  <br /> <br /> cos x<br /> <br /> 2<br /> <br /> sin x<br /> <br /> D. y ' <br /> <br /> 1<br /> cos 2 x<br /> <br /> Câu 3: Cho hình chóp S.EFGH có đáy là hình vuông và SE vuông góc với mặt đáy. Mệnh đề nào sau<br /> đây là đúng ?<br /> A. FH   SFH <br /> B. FH   SEG <br /> C. SG   SFH <br /> D. EG   SEH <br /> Câu 4: Cho hàm số y  x3  2 x  1 có đồ thị (P). Tìm hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị (P) tại điểm<br /> M(-2 ;-5).<br /> A. k = 10<br /> B. k = - 8<br /> C. k = -14<br /> D. k= - 2<br /> Câu 5: Trong không gian, cho 2 đường thẳng a, b và 3 mặt phẳng mp  P  ; mp  Q  ; mp  R  . Trong các<br /> mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai ?<br /> A. Nếu a //( P) , a  (Q ) và b  ( P)  (Q ) thì a //b .<br /> B. Nếu a //( P) , a / /(Q ) và b  ( P)  (Q ) thì a//b.<br /> C. Nếu  P  //  Q  và a  ( R )  ( P ) ; b  ( R)  (Q ) thì a //b .<br /> D. Nếu  P  //  Q  và a  ( P ) ; b  (Q) thì a //b .<br /> Câu 6: Tìm L  lim<br /> <br /> 3n  1<br /> .<br /> n2<br /> <br /> A. L = -3<br /> <br /> B. L <br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> C. L  <br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> D. L = 3<br /> <br /> Câu 7: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?<br /> A. lim<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br />  ;(k  0) .<br /> k<br /> n<br /> k<br /> <br /> 1<br /> n<br /> <br /> B. lim  <br /> <br /> C. lim<br /> <br /> 1<br /> 3n<br /> <br /> 0<br /> <br /> D. lim n  1  0<br /> <br /> Câu 8: Tìm L  lim  3 x  2  .<br /> x1<br /> <br /> A. L = 1<br /> B. L = 3<br /> C. L = 5<br /> D. L = 2<br /> Câu 9: Cho tứ diện ABCD. Gọi E;F;G lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD. Giao tuyến của 2 mặt<br /> phẳng (ABD) và (EFG) là<br /> A. Đường thẳng qua G và song song với AB.<br /> B. Đường thẳng GD.<br /> C. Đường thẳng qua G và song song với CD.<br /> D. Đường thẳng GE.<br /> Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy (ABC), tam giác ABC vuông tại B, Có<br /> bao nhiêu mặt của hình chóp là tam giác vuông ?<br /> A. 3<br /> B. 4<br /> C. 1<br /> D. 2<br /> 1/2<br /> Mã đề 105-Trang<br /> <br /> Câu 11: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong không gian. Mệnh đề nào sau đây là sai ?<br /> A. Nếu a  b và b  c thì a // c.<br /> B. Nếu a vuông góc với mặt phẳng () và b // () thì a  b.<br /> C. Nếu a // b và b  c thì c  a.<br /> D. Nếu a // b, c // b thì a//c .<br /> Câu 12: Hỏi mệnh đề nào sau đây sai ?<br /> A.<br /> <br />  x<br /> 1<br /> <br /> /<br /> <br /> /<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 2 x<br /> <br />  <br /> <br /> B. x n<br /> <br /> ; ( x  0) .<br /> <br /> 1<br /> <br /> /<br /> <br />  <br /> <br /> D. x n<br /> <br /> C.     2 ; ( x  0) .<br /> x<br /> x<br /> <br /> /<br /> <br />  x n1 .<br />  n.x n1 . Với n  , n  1<br /> <br /> Câu 13: Cho hàm số y  3x 2  x  cos x có đạo hàm y '  a.x  b.sin x  c . Biết rằng phương trình<br /> a.x 2  b.x  c  0 có hai nghiệm x1 ; x2 . Tính M  x1  x2  x1x2 .<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> A. M  <br /> B. M <br /> C. M <br /> 6<br /> 6<br /> 3<br /> <br /> Câu 14:<br /> <br /> D. M  0<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> .<br />  x 2<br /> <br /> Tìm lim <br /> x<br /> <br /> 2<br /> <br /> A. +∞<br /> <br /> B. - ∞<br /> <br /> C. 2<br /> <br /> D. 0<br /> <br />  2 x 2  1 khi x  1<br /> <br /> . Mệnh đề nào sau đây đúng ?<br /> khi x  1<br /> 3<br /> <br /> <br /> Câu 15: Cho hàm số f  x   <br /> <br /> A. Hàm số f  x  liên tục trên  .<br /> <br /> B. f ( 1)  3<br /> <br /> C. Hàm số f  x  có tập xác định D   \ 1 .<br /> <br /> D. Hàm số f  x  không liên tục tại x =1.<br /> <br /> B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)<br /> Câu 1. (1,5 điểm)<br /> x2  4<br /> .<br /> x 2 x  2<br /> <br /> a) Tìm giới hạn L  lim<br /> <br /> b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m phương trình  m  3 x3  m 2 x 2  1  0 luôn có<br /> ít nhất một nghiệm dương.<br /> Câu 2 . (1,5 điểm)<br /> a) Tính đạo hàm của hàm số y  x5  sin 3x .<br /> b) Cho hàm số y <br /> <br /> x2<br /> có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao<br /> x2<br /> <br /> điểm của (C) và trục hoành.<br /> Câu 3. (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SA vuông góc với<br /> mặt phẳng đáy và SA  a 2 .<br /> a) Chứng minh rằng BD  mp ( SAC ) .<br />  <br /> <br /> <br /> b) Gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho 3.AM  AB . Tính khoảng cách giữa SM và BC theo a.<br /> ----------------------------------- Hết -----------------------------------<br /> <br /> 2/2<br /> Mã đề 105-Trang<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản