intTypePromotion=1

Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ CỦA BÔ PHẬN WINE BAR- NIGHT SPOT TẠI KHÁCH SẠN SHERATON

Chia sẻ: Do Hang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
321
lượt xem
68
download

Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ CỦA BÔ PHẬN WINE BAR- NIGHT SPOT TẠI KHÁCH SẠN SHERATON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề tài: các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ của bô phận wine bar- night spot tại khách sạn sheraton', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ CỦA BÔ PHẬN WINE BAR- NIGHT SPOT TẠI KHÁCH SẠN SHERATON

  1. GVHD: SVTH: LỚP: MSSV: Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ CỦA BÔ PHẬN WINE BAR- NIGHT SPOT TẠI KHÁCH SẠN SHERATON Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở lí luận về qui trình phục vụ bar và khách sạn 1.1 Cơ sở lí luận về khách sạn 1.1.1. Khái niệm Khách san. 1.1.2 Khái niệm Kinh doanh khách sạn 1.1.3 Đặc điểm của kinh doanh khách sạn. 1.1.4 Ý nghĩa của kinh doanh khách sạn. 1.2 Cơ sở lí luận về kinh doanh dịch vụ giải trí và bar 1.2.1 Sự ra đời và phát triển của Bar 1.2.2 Khái niệm về kinh doanh Bar giải trí 1.2.3 Đặc điểm của kinh doanh Bar 1.2.4 Các loại kinh doanh Bar 1.2.5 Vai trò của kinh doanh Bar 1.3 Cơ sở lí luận về qui trình phục vụ 1.3.1 Qui trình phục vụ là gì? 1.3.2 Ý nghĩa của qui trình phục vụ trong kinh doanh khách sạn 1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá qui trình phục vụ trong khách sạn Kết luận chương 1 Chương 2: Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Sheraton và của bộ phận Wine Bar- Night Spot 2.1 Giới thiệu khái quát về khách sạn Sheraton 2.1.1. Vị trí, lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn. 2.1.1 Vị tri khách sạn 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn 2.1.2 Giới thiệu các dịch vụ trong khách sạn 2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.5 Các bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn 2.2 Thực trạng về chất lượng dịch vụ tại bộ phận Wine Bar- Night Spot tại khách sạn Sheraton
  2. 2.2.1 Giới thiệu khái quát về Wine-bar- Night Spot 2.2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận Wine Bar- Night Spot 2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Bộ phận 2.2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Bộ phận 2.2.2 Thực trạng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại Wine Bar- Night Spot 2.2.2.1 Cơ sở vật chất 2.2.2.2 Nguồn nhân lực 2.2.2.3 Môi trường làm việc 2.2.2.4 Quy trình phục vụ 2.2.2.5 Các nhân tố khác 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tại Wine Bar- Night Spot Kết luận chương 2 Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình phục vụ của bộ phận Wine Bar- Night Spot khách sạn Sheraton 3.1 Định hướng và các mục tiêu phát triển của khách sạn Sheraton đến năm…… 3.1.1 Định hướng và các mục tiêu phát triển của khách sạn Sheraton đến năm…… 3.1.2 Định hướng và các mục tiêu phát triển của bộ phận Wine Bar- Night Spot trong khách sạn Sheraton đến năm…… 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình phục vụ của bộ phận Wine Bar- Night Spot khách sạn Sheraton 3.2.1 Hoàn thiện qui trình phục vụ tại Wine Bar- Night Spot 3.2.1.1 Quá trình chuẩn bị 3.2.1.2 Chào đón khách và lấy thực đơn 3.2.1.3 Quá trình phục vụ 3.2.1.4 Tiễn khách 3.2.2 Nâng cao chất lượng cpn người 3.2.3 Nâng cao và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật tại bar 3.2.4 Tạo mội trường làm việc hiệu quả 3.2.5 Các cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Wine bar- Night Spot 3.2.6 Các giải pháp khác 3.2.7 Các tình huống phổ biến và biện pháp xử lý tình huống Kết luận chung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản