intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Deloitte VN

Chia sẻ: Hoangdung Hoangdung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

2.022
lượt xem
931
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoá luận tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình kiểm toán mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Deloitte VN. một số giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục ptkh trong kiểm toán. những vấn đề cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Deloitte VN

 1. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Deloitte. HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC  PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC  TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VN GVHD: PGS.TS NGÔ TRÍ TUỆ NGUYỄN TRÀ MI Kiểm Toán 46A
 2. CẤU TRÚC KHOÁ LUẬN Deloitte. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PTKH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PTKH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VN 2
 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PTKH TRONG KIỂM TOÁN BCTC Deloitte. Chương I KHÁI NIỆM QUY TRÌNH CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC KHOẢN MỤC PHẢI THU PHẢI THU KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG 3
 4. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG Deloitte.  Là khoản công nợ phát sinh trong hoạt  động kinh doanh, mua bán chịu của các  doanh nghiệp  Là khoản tài sản ngắn hạn của doanh  nghiệp bị chiếm dụng  4
 5. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG Deloitte. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KẾT THÚC KIỂM TOÁN 5
 6. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PTKH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VN Deloitte. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI DELOITTE VN 6
 7. TỔNG QUAN VỀ DELOITTE VIỆT NAM Deloitte. 1 2 3 LỊCH SỬ HÌNH  ĐẶC ĐIỂM  QUY TRÌNH  THÀNH VÀ  HOẠT ĐỘNG  CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN  CỦA CÔNG TY KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ 7
 8. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Deloitte. 2007 1991 VACO TRỞ THÀNH CÔNG TY TNHH 1997 DELOITTE VN VACOTHÀNH LẬP GIẢI THỂ LIÊN DOANH 1995 ISD TRỞ THÀNH 1 HÃNG THÀNH VIÊN CỦA DTT LIÊN DOANH GIỮA DTT VÀ VACO 8
 9. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Deloitte. KIỂM TOÁN T Ư VẤ N ĐÀO TẠO THUẾ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TƯ VẤN GIẢI PHÁP DN 9
 10. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Deloitte. CÔNG VIỆC TRƯỚC KIỂM TOÁN LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC SAU TỔNG QUÁT KIỂM TOÁN AS/2 LẬP KẾ HOẠCH KẾT THÚC VÀ CỤ THỂ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 10
 11. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PTKH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI DELOITTE VN Deloitte. 1 CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRƯỚC KIỂM TOÁN 2 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3 THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 4 KẾT THÚC KIỂM TOÁN 11
 12. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRƯỚC KIỂM TOÁN Deloitte.   Đánh giá rủi ro của việc chấp nhận hợp đồng  kiểm toán  Lựa chọn nhóm phụ trách hợp đồng  Thiết lập nhóm kiểm toán 12
 13. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Deloitte. -X là chi nhánh của -Y là doanh nghiệp 100% một công ty nhà nước vốn đầu tư nước ngoài - Hoạt động chính là -Ngành nghề kinh doanh kinh doanh điện về các mặt hàng điện năng, quản lý vận tử, điều hòa, máy giặt… hành lưới điện, đại lý các dịch vụ viên thông công cộng 13
 14. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Deloitte.  Đánh giá rủi ro kiểm toán và môi trường kiểm  soát ­ Đánh giá về tính chính trực của BGĐ ­ Hoạt động của hệ thống KSNB và  kế toán ­ Cơ cấu tổ chức ­ Quy trình điều hành ­ Môi trường kinh doanh ­ ….. 14
 15. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Deloitte.  Tổng hợp kết quả kiểm toán ­ Môi trường kiểm soát: hiệu quả ­ Rủi ro kiểm toán: bình thường ­ Mức trọng yếu chi tiết:          X: 31.288.000.000          Y: 8.746.000.000 15
 16. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Deloitte.  Kiểm tra tính đúng đắn của các chính sách và  thủ tục ghi nhận các khoản PTKH  Xác nhận các khoản PTKH  Kiểm tra tính đúng kỳ  Kiểm toán các khoản người mua trả tiền trước  Kiểm tra việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi    ( Đi sâu vào công ty Y ) 16
 17. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Deloitte. Mục tiêu: Tổng hợp các khoản phải thu và kiểm tra tính hiện hữu Công việc: Phân loại theo đối tượng                 Phân tích sự biến động qua 2năm TK Nội dung 31/12/2007 31/12/2006 Khác % 131101 Trade receivable (Domestic) 293,755,007,28 25,917,250,638 267,837,756,645 1033 131103 Trade receivable- affiliated 668,000 170,668,280 ­170,000,280 ­100 com 131104 Foreign currency (F.C) 2,205,891,283 16,323,614,490 ­14,117,723,207 ­86 131105 F.C Trade receivable (Export 5,953,773,270 4,255,374,696 1,698,398,574 40 Tổng cộng 301,915,339,869 46,666,908,104 14,117,358,931 131106 F.C Trade receivable 25,419,754,101 11,302,386,170 125 affiliated com. 550,151,887 131109 F.C Trade receivable - 550,151,887 ­100 translation 331201 Tổng cộng 327,335,084,937 58,519,446,161 2,181,090,533 Advance by customers 3,662,461,141 1,481,370,608 147 17
 18. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Deloitte. Mục tiêu: Tổng hợp các đối tượng gửi thư xác nhận STT Khách hàng Số tiền 1 CONG TY TNHH THUONG MAI XNK VIET HAN 17,367,857,281 2 CONG TY TNHH TRAN THE 14,776,842,452 3 CONG TY CO PHAN TM DICH VU VA SX ANH DUCCN  13,435,567,091 4 CONG TY SXKD XNK BINH MINH (BITEXCO) 12,841,502,741 …. ………………… ….. 19 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN DONG HAN 4,039,000,000 20 CONG TY TNHH THANH DUONG 3,862,504,103 21 CONG TY TNHH LONG THANH 3,705,375,628 …. ……………………. …. Tổng cộng 234,375,426,614 18
 19. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Deloitte.  Sau khi nhận được thư phúc đáp, tiến hành đối  chiếu số trên thư với số đã ghi sổ 19
 20. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Deloitte. Mục tiêu: kiểm tra tính đúng kỳ của việc ghi nhận các nghiệp vụ Công việc: Chọn một số hóa đơn được ghi nhận doanh thu trước ngày kết thúc niên độ 7 ngày, đối chiếu  với hóa đơn bán hàng Hóa đơn Ngày tháng Nội dung Số tiền 162 12/30/07 EGR Housing (VN135011­1740)  3,068,445,982 159 12/29/07 CTrên crankcase1(5VT­E5411­00­80) 9,280,803,408 156 12/25/07 21Z V/B LWR (0820210030 A02) 147,847,069 517,593,418 157 12/26/07  21Z V/B LWR (0820210030 A02)  899,609,904 158 12/27/07 21Z V/B UPR (0820210032 A02) “ 961,812,331 160 12/29/07 21Z V/B LWR (0820110030A02),   Tổng cộng  1,861,422,235   Kết luận: Mục tiêu đạt được 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=2022

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2